CJUE. Clauzele care vizează riscul de schimb valutar trebuie să fie clare și inteligibile

CJUE Hotărârea în cauza C-51/17 OTP Bank Nyrt.și OTP Faktoring Követeléskezelő Zrt./Teréz Ilyés și Emil Kiss Caracterul abuziv al unei clauze contractuale neclare care plasează riscul de schimb valutar în sarcina împrumutatului și care nu reflectă acte cu putere de lege poate face obiectul unui control jurisdicțional. În luna februarie 2008, doamna Teréz Ilyés şi […]