Contractul de credit încheiat la distanță este titlu executoriu

Contractul de credit, contractul privind serviciile financiare, încheiat la distanță, în conformitate cu dispozițiile art. 8 din Ordonanța Guvernului nr. 35/2004, constituie titlu executoriu, în lipsa semnăturii olografe sau a semnăturii electronice extinse, cu excepția situației în care părțile impun semnătura drept condiție de validitate a contractului – Decizia  nr. 23 din 14 octombrie 2019, […]

Ce este impreviziunea și cum ne afectează în contractele de credit?

impreviziunea

    Prezentul articol are în vedere o temă extrem de importantă și aplicabilă la nivel practic: impreviziunea. Impreviziunea este o problematică tratată recent de către Curtea Constituțională a României, prin intermediul Deciziei nr. 731/2019 publicată la data de 27 ianuarie 2020. Decizia este relevantă și importantă la nivel intern întrucât cuprinde precizări cu privire […]