Scurte explicații despre îngrădirea drepturilor și libertăților fundamentale pe durata stării de urgență

Astăzi, s-a publicat în Monitorul Oficial Decretul Președintelui României privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României, accesibil aici.

În temeiul art. 53 din Constituția României, prezentul decret prevede în art. 2 și restrângerea exercițiului unor drepturi și libertăți fundamentale, respectiv:

a) libera circulație;
b) dreptul la viață intimă, familială și privată;
c) inviolabilitatea domiciliului;
d) dreptul la învățătură;
e) libertatea întrunirilor;
f) dreptul de proprietate privată;
g) dreptul la grevă;
h) libertatea economică.

Iată câteva precizări importante în legătură cu acest aspect:

  1. Toate drepturile menționate în conținutul Decretului sunt prevăzute și garantate de Constituție.
  2. Cele mai multe dintre ele nu sunt drepturi absolute, ceea ce înseamnă că suferă limitări în condițiile prevăzute de lege și în mod obișnuit.
  3. Măsurile ce pot fi luate pentru restrângerea acestor drepturi și libertăți nu afectează însăși existența lor, ci doar exercitarea acestora, fapt garantat prin Constituție în art. 53 alin. (2).
  4.  Aceste măsuri vor fi aplicate în mod nediscriminatoriu tuturor persoanelor.
  5. Așa cum prevede Decretul Prezidențial, restrângerea acestor drepturi se va realiza proporțional cu gradul de realizare al criteriilor privind: intensitatea transmiterii intracomunitare a COVID-19, frecvența apariției unor focare într-o zonă geografică, numărul de pacienți critici raportat la capacitatea sistemului sanitar, capacitatea și continuitatea asigurării serviciilor sociale și de utilități publice pentru populație, capacitatea autorităților publice de a menține și asigura măsuri de ordine și siguranță publică, măsurile instituite de alte state cu impact asupra populației sau situației economice a României, capacitatea de asigurare a măsurilor pentru punere în carantină, apariția altor situații de urgență.

În continuare, vom prezenta pe scurt conținutul drepturilor și libertăților a căror exercițiu ar putea fi restrâns în perioada următoare.

a) Libera circulație (art. 25 Constituție)

Includem aici libertatea de mișcare atât pe teritoriul României, cât și în afara sa, cu posibilitatea de a ieși și de a reveni în țară.

În acest sens, decretul prevede următoarele măsuri care se vor aplica gradual: izolarea și carantina persoanelor provenite din zonele de risc, precum și a celor care iau contact cu acestea; măsuri de carantinare asupra unor clădiri, localități sau zone geografice; închiderea graduală a punctelor de trecere a frontierei de stat; limitarea sau interzicerea circulației vehiculelor sau a persoanelor în/spre anumite zone ori între anumite ore, precum și ieșirea din zonele respective; interzicerea graduală a circulației rutiere, feroviare, maritime, fluviale sau aeriene pe diferite rute și a metroului.

b) Dreptul la viață intimă, familială și privată  (art. 26 Constituție)

Cel mai important aspect legat de dreptul la viață intimă are legătură cu liberatatea corporală a persoanei, exercitarea căruia ar putea fi îngrădită prin efectuarea de examene medicale pentru depistarea prezenței în organism a infecției cu virusul COVID-19.

c) Inviolabilitatea domiciliului (art. 27 Constituție)

Inviolabilitatea domiciliului exprimă juridic interdicția pătrunderii în domiciliul unei persoane, fără consimțământul său. Prin „domiciliu” se înțelege locuința principală, secundară, permanentă sau temporară a unei persoane, inclusiv o cameră de hotel sau de cămin.

Trebuie avut în vedere faptul că, în scopul prevenirii răspândirii epidemiei, autoritățile competente ar putea pătrunde în domiciliul persoanelor suspecte de infecția cu coronavirus.

d) Dreptul la învățătură (art. 32 Constituție)
Pe durata stării de urgență, prezentul Decret prevede suspendarea tuturor cursurilor din toate unitățile și instituțiile de învățământ.

e) Libertatea întrunirilor (art. 39 Constituție)

Conform legii fundamentale, mitingurile, demonstrațiile, procesiunile sau orice alte întruniri sunt libere și se pot organiza și desfășura numai în mod pașnic, fără nici un fel de arme.

Restrângerea acestei libertăți se poate realiza atât prin interzicerea adunărilor de persoane în numar mai mare de 50 (conform Scenariului al treilea de luptă împotriva coronavirusului implementat de la data de 14 martie), cât și prin închiderea temporară a unor restaurante, hoteluri, cafenele, cluburi, cazinouri, sedii ale asociațiilor și ale altor localuri publice, potrivit decretului prezidențial.

f) Dreptul de proprietate privată (art. 44 Constituție)

Îngrădirea acestui drept se poate realiza prin identificarea și rechiziționarea de stocuri, capacități de producție și distribuție, de echipamente de protecție, dezinfectanți și medicamente utilizate/utilizabile în tratarea COVID-19.

g) Dreptul la grevă (art. 43 Constituție)

Scopul grevelor constă în apărarea intereselor profesionale, economice și sociale ale unei categorii de salariați. Apreciem ca necesară interzicerea acestora pe durata stării de urgență, motivat de faptul că, de cele mai multe ori, grevele presupun și întrunirea unui număr mare de persoane, ceea ce ar putea favoriza răspândirea epidemiei.

h) Libertatea economică (art. 45 Constituție)

Libertatea economică presupune accesul liber al persoanei la o activitate economică, libera inițiativă și exercitarea acestora în condițiile legii.

Exercitarea unor activități economice este restricționată prin închiderea temporară a unor restaurante, hoteluri, cafenele, cluburi, cazinouri, sedii ale asociațiilor și ale altor localuri publice.

[Acest articol are rol pur informativ și are în vedere posibile efecte juridice ale Decretului prin care s-a instituit starea de urgență. Recomandăm să gestionați situația cu calm, să vă informați din surse credibile și să nu vă panicați!]

EVENIMENTE VIITOARE

ALTE ARTICOLE

Vrei să primești articolele noastre direct pe mail?

Abonează-te, e gratuit!