Ianuarie 2020: Noi modificări privind sancționarea faptelor care încalcă ordinea publică

Climatul de ordine și liniște publică, în raport de Legea nr. 61/1991 pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii, este un element esențial pentru existența și dezvoltarea unei societăți moderne și civilizate. Încălcarea acestui climat atrage cu sine consecința: săvârșirea unei contravenții. Cum știm însă dacă am săvârșit o contravenție? Care sunt modificările esențiale privind ordinea și siguranța publică care vor intra în vigoare din ianuarie 2020?

Modificări esențiale în materie de ordinea publică și siguranță publică prin intermediul Legii nr. 192/2019

Legea nr. 192/2019 privind modificarea și completarea unor acte normative din domeniul ordinii și siguranței publice cuprinde elemente esențiale pe care toți cetățenii sunt datori să le cunoască atunci când este vorba de săvârșirea unei contravenții. Care sunt principalele modificări în materia ordinii și a siguranței publice? Acestea vor fi analizate, după cum urmează:

  1. În materie contravențională, art. 2, pct. 1), din Legea nr. 61/1991 pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii, cuprinde prevederi conform cărora constituie contravenție săvârșirea în public de fapte, acte sau gesturi obscene, proferarea de injurii, expresii jignitoare sau vulgare, ameninţări cu acte de violenţă împotriva persoanelor sau bunurilor acestora, de natură să tulbure ordinea publică şi liniştea publică sau să provoace indignarea cetăţenilor ori să lezeze demnitatea şi onoarea acestora sau a institutiilor publice; dacă în reglementarea prin intermediul Legii nr. 61/1991 este inclusă și categoria instituțiilor publice ca fiind potențial vătămate prin intermediul unor acțiuni de violență, amenințări, prin proferarea de injurii, modificările prin intermediul Legii nr. 192/2019 exclud din această enumerare și categoria instituțiilor publice, astfel: săvârşirea în public de fapte, acte sau gesturi obscene, proferarea de injurii, expresii jignitoare sau vulgare, ameninţări cu acte de violenţă împotriva persoanelor sau bunurilor acestora, de natură să tulbure ordinea şi liniştea publică sau să provoace indignarea cetăţenilor ori să lezeze demnitatea şi onoarea acestora;

2.  În materie contravențională, art. 2, pct. 31), din Legea nr. 61/1991 pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii își va schimba conținutul în sensul modificării reglementării conform căreia constituie contravenție refuzul unei persoane de a da relaţii pentru stabilirea identităţii sale, de a se legitima cu actul de identitate sau de a se prezenta la sediul poliţiei, la cererea ori la invitaţia justificată a organelor de urmărire penală sau de menţinere a ordinii publice, aflate în exercitarea atribuţiilor de serviciu; prin intermediul Legii nr. 192/2019, ,,refuzul unei persoane de a da relații” pentru stabilirea identității sale este înlocuit cu ,,refuzul unei persoane de a furniza date” pentru stabilirea identității sale sau de a se prezenta la sediul poliţiei, la cererea ori la invitaţia justificată a organelor de urmărire penală sau a organelor de ordine publică, aflate în exercitarea atribuţiilor de serviciu (alături de schimbarea sintagmei ,,organe de menținere a ordinii publice”, cu ,,organelor de ordine publică).

3. Modificările prin intermediul Legii nr. 192/2019 vizează și art. 9 din Legea nr. 61/1991, în sensul că dispozițiile legii se vor completa ,,cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare”, spre deosebire de vechiul conținut, care prevedea faptul că modificările nu vor viza întregirea cu prevederile din Ordonanța anterior precizată în materia dispozițiilor privind plata a jumătate din minimul amenzii.

4. În privința amenzii aplicabile în materie de contravenții, sumele precizate prin intermediul Legii nr. 61/1991 pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii, nu suferă modificări prin intermediul Legii nr. 192/2019, ci numai aplicarea amenzii se va realiza pentru anumite fapte precizate în cadrul normativ actualizat.

Modificările prin intermediul Legii nr. 192/2019 privind modificarea și completarea unor acte normative din domeniul ordinii și siguranței publice sunt enumerate cu titlu limitativ, modificările survenite sunt aplicabile mai multor categorii de acte normative, însă domeniul ordinii și al siguranței publice este cu precădere important pentru cetățenii statului. Este important de precizat și perioada de când se vor aplica dispozițiile Legii nr. 192/2019, deci, de când cetățenii trebuie să cunoască faptul că săvârșirea unei anumite fapte poate să constituie contravenție pe noua reglementare. Din conținutul actului normativ, adoptat la data de 25 octombrie 2019, Legea nr. 192/2019 intră în vigoare în termen de 90 de zile de la data publicării sale în Monitorul Oficial al României, Partea I.

De asemenea, în sensul cunoașterii noilor prevederi legale, cadrul normativ precizează și faptul că pentru o perioadă de 180 de la data intrării în vigoare a prevederilor normative (punctual ale art. IV din Legea nr. 192/2019) se vor realiza activități de informare a populației cu privire la drepturilor și obligațiile persoanelor, dar și ale organelor de aplicare a legii. Activitățile de informare se vor realiza de către Ministerul Afacerilor Interne, de către Poliţia Română şi Poliţia de Frontieră Română. Modalitatea de realizare a informării cuprinde acțiuni și instrumente pe care legea le califică drept unele ,,specifice”, fără a fi o enumerare limitativă (precizând ca modalitate inclusiv comunicatele de presă, informarea prin intermediul mass-media, postarea de informații prin intermediul paginii de internet a instituției, prin organizarea de acțiuni în trafic sau cu ocazia executării unor misiuni de ordine publică). Cu privire la climatul de ordine și liniște publică, în raport de Legea nr. 61/1991 pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii, considerăm că acesta este un element esențial pentru existența și dezvoltarea unei societăți moderne și civilizate.

ALTE ARTICOLE

Vrei să primești articolele noastre direct pe mail?

Abonează-te, e gratuit!