RIL. Incompatibilitatea judecătorului în materie procesual penală.

În ședința din data de 9 decembrie 2019, Înalta Curte de Casație și Justiție a soluționat recursul în interesul legii privind incompatibilitatea judecătorului în materie penală prin Decizia nr. 32, în dosarul nr. 2470/1/2019. În materie de interpretare și aplicare a dispozițiilor art. 64, alin. (3) din Codul de procedură penală, Înalta Curte de Casație și Justiție a stabilit faptul că judecătorul care a participat la judecarea unei cauze nu poate să participe la judecarea aceleiași cauze într-o cale extraordinară de atac, în etapa admisibilității în principiu (contestație în anulare, revizuire și recurs în casație).

În materie procesual penală, incompatibilitatea judecătorului este prevăzută în cadrul art. 64 din Codul de procedură penală român, fiind enunțate șase cazuri de incompatibilitate cu privire la judecătorul (cazuri cu aplicabilitate generală), astfel:

  • Judecătorul este incompatibil dacă a fost avocat sau reprezentant al unei părți ori al unui subiect procesual principal, chiar în altă cauză;
  • Este rudă sau afin, până la gradul al IV-lea inclusiv, ori se află într-o altă situație din cele prevăzut de art. 177 din Codul penal al României cu una dintre părți, cu un subiect procesual prinicpal, ori cu avocatul sau reprezentantul acestora;
  • A fost martor sau expert în cauză;
  • Este tutore sau curator al unei părți, al unui subiect procesual principal;
  • A efectuat acte de urmărire penală în cauză sau a participat în calitate de procuror la orice procedură desfășurată în fața unei instanțe de judecată sau în fața unui judecător;
  • Atunci când există o suspiciune rezonabilă că imparțialitatea judecătorului este afectată.

Aceste situații sunt prevăzute în Codul de procedură penală și sunt aplicabile cu privire la judecători, la modul general, în cadrul art. 64, alin. (1) din Codul de procedură penală. Cu toate acestea, există situații particulare pe care art. 64 le tratează în alin. (2)-(6). În prezentul articol vom analiza cazurile de incompatibilitate din cadrul alin. (2) și (3) – asupra acestuia din urmă fiind pronunțată o Decizie de către Înalta Curte de Casație și Justiție în sensul admiterii recursului în interesul legii formulat de Colegiul de Conducere al Înaltei Curți de Casație și Justiție în ceea ce privește incompatibilitatea judecătorului.

În ceea ce privește art. 64, alin. (2), nu pot să facă parte din același complet de judecată judecătorii care sunt soți, rude sau afini între ei, până la gradul al IV-lea inclusiv, ori dacă se află într-o altă situație dintre cele prevăzute la art. 177 din Codul penal. Codul de procedură penală este suficient de clar în materia incompatibilității judecătorilor între care există un anumit grad de rudenie (cu privire la cazurile prevăzute în cadrul art. 177 din Codul penal român, acesta dispune faptul că prin noțiunea de ,,membru de familie” se înțelege: ascendenţii şi descendenţii, fraţii şi surorile, copiii acestora, precum şi persoanele devenite prin adopţie, potrivit legii, astfel de rude; soțul; persoanele care au stabilit relaţii asemănătoare acelora dintre soţi sau dintre părinţi şi copii, în cazul în care convieţuiesc; aceste dispoziții se vor aplica, în caz de adopţie, şi persoanei adoptate ori descendenţilor acesteia în raport cu rudele fireşti).

Cu privire la art. 64, alin. (3), Codul de procedură penală prevede faptul că judecătorul care a participat la judecarea unei cauze nu mai poate participa la judecarea aceleiași cauze într-o cale de atac sau la rejudecarea cauzei după desființarea sau casarea hotărârii. În ședința din data de 9 decembrie 2019, Înalta Curte de Casație și Justiție a soluționat recursul în interesul legii privind incompatibilitatea judecătorului în materie penală prin Decizia nr. 32, în dosarul nr. 2470/1/2019, cu referire la art. 64, alin. (3) din Codul de procedură penală. Soluția pronunțată a fost una de admitere a recursului în interesul legii formulat de Colegiul de Conducere al Înaltei Curți de Casație și Justiție. În materie de interpretare și aplicare a dispozițiilor art. 64, alin. (3) din Codul de procedură penală, Înalta Curte de Casație și Justiție a stabilit faptul că judecătorul care a participat la judecarea unei cauze nu poate să participe la judecarea aceleiași cauze într-o cale extraordinară de atac, în etapa admisibilității în principiu (contestație în anulare, revizuire și recurs în casație) (a se vedea în acest sens platforma online privind art. 64, alin. (3) din Codul de procedură penală român privind incompatibilitatea judecătorului care a participat la soluționarea unei cauze.

 

 

ALTE ARTICOLE

Vrei să primești articolele noastre direct pe mail?

Abonează-te, e gratuit!