Răspunderea juridică a platformelor online pentru conținut ilegal

Utilizarea internetului atrage după sine noi probleme juridice cu privire la răspunderea juridică a platformelor online. Ce drepturi au utilizatorii de internet cu privire la conținutul postat care le aduce prejudicii? Ce remedii au utilizatorii cărora li se încalcă libertatea de exprimare? Ce obligații au platformele digitale? Cum răspund platformele digitale dacă încalcă legea și drepturile celorlalți? Acest articol își propune să treacă în revistă anumite elemente esențiale privind răspunderea juridică a platformelor digitale pentru conținutul ilegal și remediile pe care le au utilizatorii de internet. Articolul este structurat astfel: în secțiunea 1 explicăm ce prevede legislația privind răspunderea juridică a platformelor online, iar în secțiunea 2 arătăm remediile pe care le au persoanele vizate ale căror drepturi le-au fost încălcate. Prima secțiune este puțin mai tehnică, așadar dacă te interesează doar mecanismele de apărare pe care ți le oferă legislația, poți citi doar secțiunea 2.

1. Ce prevede legislația cu privire la răspunderea juridică a platformelor online? (legaleză allert)

În ce privește răspunderea juridică a platformelor online, Directiva privind comerțul electronic aduce o serie de clarificări prin intermediul art. 12, 13 și 14. Aceste articole interzic statelor membre să atragă răspunderea civilă, administrativă și penală a platformelor digitale pentru informațiile transmise în ceea ce privește simpla transmitere, stocarea-caching sau stocarea-hosting (de exemplu conținutul postat de utilizatori) dacă sunt îndeplinite, în mod cumulativ, mai multe condiții. Directiva a fost transpusă în România prin Legea nr. 365/2002 privind comerțul electronic.

Exemplu: un furnizor de servicii de hosting nu răspunde civil, penal sau administrativ, dacă sunt îndeplinite condițiile pentru conținutul postat de administratorii site-urilor.

Cu toate acestea, legislațiile naționale ale statelor membre au completat legislația  cu o gamă largă de obligații suplimentare de diligență a platformelor digitale, creând regimuri paralele de răspundere. În plus, articolul 15 prevede că, în temeiul legislației naționale, platformele digitale ar putea avea obligația de a informa prompt autoritățile publice cu privire la presupusele activități ilegale întreprinse sau la informațiile furnizate de destinatarii serviciului lor și de a comunica autorităților competente, la cererea acestora, informații care să permită identificarea utilizatorilor.  Cu toate acestea, o astfel de obligație nu poate consta într-o obligație generală de a monitoriza conținutul informațiilor transmise sau stocate.

KIT GDPR Premium

 

De exemplu, art. 11 din Legea nr. 365/2002 privind comerțul electronic prevede faptul deși platformele digitale nu răspund pentru conținutul terților, în condițiile enunțate, ei răspund totuși civil, penal și contravențional pentru „informația furnizată de ei înșiși sau pe seama lor”. Mai departe, la art. 14, Legea prevede faptul că furnizorul nu răspunde dacă acționează rapid în vederea eliminării accesului la conținutul ilegal după ce află că respectivul conținut este ilegal.

Exemplul #1: Un platformă de tip forum nu ar putea să aibă o obligație generală de a supraveghea activitatea membrilor săi. Cu toate acestea, dacă un anumit conținut este raportat de către membri pentru că este ilegal sau pentru că vatămă drepturile terților, pentru a nu răspunde forumul trebuie să elimine rapid conținutul ilegal. Desigur, platforma trebuie să realizeze o analiză prealabilă pentru a descoperi dacă într-adevăr conținutul este ilegal sau încalcă drepturile persoanelor deoarece cenzurarea sau eliminarea fără temei a conținutului ar putea conduce la încălca libertatea de informare și exprimare.

Exemplul #2. O rețea socială nu poate fi trasă la răspundere dacă nu supraveghează, din oficiu, legalitatea conținutul postat de utilizatori. Cu toate acestea, dacă un anumit conținut este raportat de către membri pentru că este ilegal sau pentru că vatămă drepturile altor utilizatori, pentru a nu răspunde rețeaua trebuie să elimine rapid conținutul ilegal.

Un drept încălcat frecvent este dreptul la viață privată sau la protecția persoanelor vizate atunci când se distribuie, prin intermediul platformelor digitale, informații cu privire la viața privată a persoanelor. O altă categorie de drepturi încălcate des sunt drepturile ce izvorăsc din proprietatea intelectuală, de exemplu drepturile de autor sau dreptul privind marca.

Oricum, indiferent de răspunderea platformelor digitale, persoana fizică sau juridică ce a postat sau distribuit conținutul ilegal poate răspunde civil, penal sau administrativ.

 

2. Ce remedii au utilizatorii ale căror drepturi le sunt încălcate prin intermediul platformelor online?

Utilizatorii au o serie de remedii în ceea ce privește răspunderea juridică a platformelor online sau a autorilor conținutul ilegal, dintre care enumerăm:

  1. Utilizatorii au dreptul să raporteze conținutul și să solicite platformelor online eliminarea rapidă a conținutul care le vatămă drepturile.
  2. Utilizatorii au dreptul să se adreseze instanțelor de judecată pentru a obține eliminarea conținutului ilicit. Pentru soluționarea rapidă a cauzei, în condiții de urgență, utilizatorii pot utiliza procedura ordonanței președințiale.
  3. Utilizatorii pot solicita daune materiale și/sau morale pentru prejudiciile aduse de la autorul postării ilicite și, în anumite condiții, de la platformele digitale.
  4. Utilizatorii pot solicita tragerea la răspundere contravenționale și penală a celor care au săvârșit astfel de fapte.
  5. Utilizatorii care pot demonstra că libertatea de exprimare le-a fost încălcată prin eliminarea conținutul și că eliminarea a fost nelegală pot solicita daune pentru încălcarea libertății de exprimare de la platforma digitală.

 

Te-ar putea interesa și:

 

[Conținutul prezentului articol nu reprezintă o consultație juridică în temeiul Legii nr. 51/1995 privind organizarea și exercitarea profesiei de avocat, iar site-ul nu își asumă răspunderea pentru conținutul publicat de autori, editori și colaboratori.]


ALTE ARTICOLE

Vrei să primești articolele noastre direct pe mail?

Abonează-te, e gratuit!