Procedura insolvenței se aplică și persoanelor fizice?

Reglementările în materie de insolvență sunt aplicabile și persoanelor fizice. Legea nr. 151/2015 privind procedura insolvenței persoanelor fizice reprezintă astfel cadrul legislativ în ceea ce privește aplicarea procedurii insolvenței și acestei categorii.

În conformitate cu prevederile Legii nr. 151/2015 privind procedura insolvenței persoanelor fizice, scopul legii este instituirea procedurii colective pentru redresarea situației financiare a debitorului persoană fizică. Acesta trebuie să se prevaleze de principiul bunei-credințe, în scopul acoperirii pasivului său și al descărcării de datorii.

Care sunt principiile aplicabile insolvenței persoanelor fizice ?

În ceea ce privește aplicarea principiilor insolvenței persoanelor fizice, acestea se regăsesc și sunt conturate în cadrul art. 2. În acest sens, conform art. 2 din Legea nr. 151/2015 privind procedura insolvenței persoanelor fizice, următoarele principii sunt aplicabile procedurii, astfel:

  • Principiul acordării șanselor de redresare debitorilor de bună-credință în ceea ce privește situația lor financiară, prin intermediul unui plan ce poartă denumirea de plan de rambursare a datoriilor;
  • Principiul facilitării negocierii sau al renegocierii amiabile a creanțelor și al încheierii unui acord al creditorilor cu debitorul asupra planului de rambursare a datoriilor ;
  • Principiul sprijinirii ieșirii din starea de insolvență a debitorului (chiar și prin descărcarea de datorii) în mod sistematic și rațional ;
  • Principiul maximizării printr-o procedură colectivă a gradului de recuperare a creanțelor și a gradului de valorificare a activelor ;
  • Principiul asigurării unui tratament echitabil creditorilor;
  • Principiul acordării unui tratament egal pentru creditorii de același rang;
  • Principiul recunoașterii drepturilor existente ale creditorilor; Acestuia i se aplică respectarea priorității creanțelor, fiind bazat pe un set de reguli care sunt clar determinate și care se vor aplica în mod uniform;
  • Principiul asigurării procedurilor de insolvență eficiente, incluzând în această categorie și mecanismele privind derularea procedurii; Atare principiu trebuie să respecte un termen rezonabil și, întocmai ca dispozițiile procesuale, trebuie să fie realizat în mod obiectiv și impartial;
  • Principiul asigurării unui grad ridicat de transparență și previzibilitate în cadrul procedurii ; Acestui principiu îi este garantat respectarea drepturilor fundamentale ale omului și protejarea datelor cu caracter personal

Insolvența persoanelor fizice a devenit o procedură benefică întrucât debitorul are la îndemână o modalitate prin care poate să își valorifice drepturile, dar și prin care poate să își asigure protecția libertăților fundamentale.

Cu privire la procedura insolvenței persoanelor fizice, până la intrarea în vigoare a prezentei legi, instanțele au trebuit să facă interpretarea legală în sensul aplicării insolvenței și persoanelor fizice care nu erau înmatriculate în cadrul registrului comerțului.  În sensul exprimat anterior, este relevantă Decizia nr. 20/R/2013 pronunțată de Curtea de Apel Brașov. Astfel, arăta instanța de judecată, omisiunea legiuitorului în privința definirea noțiunii de ,,comerciant” va avea în vedere prevederile din actele normative speciale. Raportarea instanțelor s-a realizat la dispozițiile Legii nr. 71/2011 care defineau comercianții drept ,,persoanele fizice sau juridice supuse înregistrării în registrul comerțului”. Pentru ca instanța de judecată să poată să analizeze calitatea de subiect de drept privind procedura insolvenței pârâtului din cauza enunțată anterior, au fost analizate actele pârâtului în privința exigibilității creanței sale. S-a apreciat de asemenea faptul că instanța de fond a făcut o analiză eronată, prin statuarea asupra înstrăinării unor mobile, care  nu ar conferi și calitatea de comerciant persoanei care realizează această operațiune, câtă vreme veniturile realizate au fost făcute în scop propriu, individual. Cu privire la aplicarea dispozițiilor Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenței, instanța a constatat că aceasta se va aplica numai persoanelor fizice care au calitatea de comercianți. Fără a realiza însă o definire a noțiunii în sine, instanța s-a raportat la terminologie incluzând în sfera de comerciant persoana fizică ce desfășoară fapte de comerț în mod regulat, obișnuit.

 

Te-ar putea interesa și:

 

Instanța a statuat asupra cererii aflate pe rolul său, făcând trimitere la reglementările în vigoare (data de 1 octombrie 2011) și a interpretat noțiunea de comerciant în sensul că aceasta vizează doar persoanele fizice înregistrate în registrul comerțului.

În sensul actualei reglementări, în conformitate cu prevederile Legii nr. 151/2015 privind procedura insolvenței persoanelor fizice, scopul cadrului legislativ este însăși redresarea situației financiare, iar subiectul vizat este debitorul persoană fizică, fără ca legea să mai facă distincția între persoana fizică înregistrată în registrul comerțului și persoana fizică definită la nivel de legislație civilă în mod simplist. În raport de reglementările în materie civilă, conform art. 25 din Codul civil român, subiectele de drept civil sunt definite ca fiind persoanele fizice și juridice. Cu privire la persoana fizică, conform art. 25, alin. (1), aceasta este definită ca fiind omul, privit individual, ca titular de drepturi și obligații civile.

Conform art. 3, pct. 1 din cadrul legislativ actual cu privire la insolvența persoanelor fizice, de remarcat instituirea Buletinului procedurilor de insolvență, care se va ,,edita” pentru persoanele fizice cu obligații ce nu decurg din exploatarea unei întreprinderi. Astfel, dacă ne vom raporta la statuările instanțelor inainte de intrarea în vigoare a prezentei Legi, nu putem să nu observăm dificultatea interpretării noțiunii în cauză. De aceea, noua reglementare a lămurit statutul debitorului – persoană fizică, titular de drepturi și obligații, fără obligativitatea existenței situației în care procedura era aplicabilă numai acelor care exploatau o întreprindere. În sensul precizat anterior, publicația aparține, în ceea ce privește editarea, Oficiului Național al Registrului Comerțului. Și în cadrul precizat anterior, legea instituie obligativitatea respectării legislației în domeniul protecției datelor cu caracter personal la editarea Buletinului.

 

ALTE ARTICOLE

Vrei să primești articolele noastre direct pe mail?

Abonează-te, e gratuit!