Poate lua copilul numele de familiei al mamei?

Poate prelua copilul numele de familie al mamei? Codul Civil stabilește regulile privind acordarea numelui de familie copilului născut din căsătorie (art. 449 Cod Civil) și copilului din afara căsătoriei (art. 450 Cod Civil). Codul Civil actual respectă pe deplin egalitatea între bărbat și femeie și, în particular, egalitatea între mamă și tată cu privire la drepturile ce decurg din autoritatea părintească.

Numele de familie al copilului din căsătorie

Potrivit art. 449 Cod Civil, dacă părinții au un nume de familie comun, atunci copilul va dobândi acel nume comun. Există situații în care părinții căsătoriți și-au păstrat numele de familie dinainte de căsătorie. Ce se întâmplă într-o asemenea situație? Va prelua copilul numele mamei sau numele tatălui? Copilul va putea prelua atât numele de familie al mamei, cât și numele tatălui. Există și posibilitatea legală ca respectivul copil să preia numele de familie reunite ale ambilor părinților. Părinții pot stabili de comun acord care nume va fi preluat de către copil, al mamei, al tatălui sau numele lor reunite. Dacă părinții nu se înțeleg, atunci numele va fi stabilit de către instanța de tutelă.

  

Numele copilului din afara căsătoriei

Ce nume va purta copilul din afara căsătoriei? Potrivit art. 450 Cod Civil, copilul din afara căsătoriei va lua numele părintelui față de care filiația sa a fost mai întâi stabilită. De cele mai multe ori, acest părinte este mama deoarece filiația (maternitatea) rezultă din faptul nașterii (art. 408 Cod Civil). Dacă este stabilită ulterior filiația și față de celălalt părinte atunci copilul, prin acordul părinților, poate lua numele de familie al părintelui față de care și-a stabilit filiaţia ulterior sau numele reunite ale acestora. Noul nume de familie al copilului se declară de către părinţi, împreună, la serviciul de stare civilă la care a fost înregistrată naşterea.

Dacă copilul și-a stabilit filiația în același timp față de ambii părinți necăsătoriți, atunci acesta va putea prelua numele mamei, numele tatălui sau numele lor reunite. Părinții pot stabili de comun acord care nume va fi preluat de către copil, al mamei, al tatălui sau numele lor reunite. Dacă părinții nu se înțeleg, atunci numele va fi stabilit de către instanța de tutelă.

 

Av. Ruxandra SAVA

EVENIMENTE VIITOARE

ALTE ARTICOLE

Vrei să primești articolele noastre direct pe mail?

Abonează-te, e gratuit!