Dreptul concurenței: Noțiunea de piață relevantă și calcularea cotei de piață

În cazul unei suspiciuni de încălcare a normelor de concurență, primul element care trebuie luat în considerare este piața relevantă.

Definirea pieței relevante înseamnă determinarea domeniului de aplicare a normelor de concurență în ceea ce privește practicile restrictive și abuzurile de poziție dominantă [Regulamentul (CE) nr. 1/2003], precum și domeniul de aplicare al regulamentului privind controlul concentrările economice între întreprinderi (Regulamentul (CE) nr. 139/2004].

Piața relevantă. Definiție 

Piața relevantă combină piața de produs cu piața geografică și poate fi definită după cum urmează:

  1. O piață de produs relevantă cuprinde toate produsele și/sau serviciile care sunt considerate interschimbabile sau substituibile de către consumator din cauza caracteristicilor produselor, a prețurilor acestora și a destinației lor;
  2. O piață geografică relevantă cuprinde zona în care întreprinderile în cauză sunt implicate în furnizarea de produse sau servicii și în care condițiile de concurență sunt suficient de omogene.

 

KIT GDPR Premium

 

Piața relevantă. Analiza definiției

În ultimii ani, Comisia a identificat o serie de criterii care o pot ajuta să analizeze comportamentul întreprinderilor pe piață și condițiile specifice ale pieței relevante. Cu toate acestea, această metodologie poate da naștere unor rezultate diferite, în funcție de tipul de problemă de concurență implicată. Prin urmare, este necesară o analiză structurată suficient de flexibilă pentru a ține seama de circumstanțele individuale.

Într-o analiză preliminară, Comisia încearcă să definească piața produselor, investigând dacă produsul A și produsul B aparțin aceleiași piețe. Aceasta încearcă, de asemenea, să determine piața geografică prin prezentarea unei imagini de ansamblu a defalcării cotelor de piață deținute de părțile în cauză și de concurenții acestora, a prețurilor practicate și a eventualelor diferențe de preț.

Odată ce piața produselor și piața geografică au fost definite, Comisia efectuează o analiză mai detaliată, bazată pe conceptul de substituibilitate. Firmele care fac obiectul unui sistem concurențial trebuie să respecte două constrângeri majore: substituirea cererii și substituirea ofertei. O piață este competitivă dacă clienții pot alege între o serie de produse cu caracteristici similare și dacă furnizorul nu se confruntă cu obstacole în calea furnizării de produse sau servicii pe o anumită piață.

 

Te-ar putea interesa și:

 

Criteriul de substituibilitate permite ca cercetarea să vizeze orice produse de substituție, făcând astfel posibilă definirea pieței relevante a produselor și a pieței geografice cu un grad mai mare de certitudine.

Astfel, Comisia efectuează o evaluare a substituibilității cererii  (și anume a clienților) și a  substituibilității ofertei  (și anume a furnizorilor). În primul caz, întrebarea este dacă clienții produsului în cauză pot trece rapid la un produs similar ca răspuns la o creștere mică, dar permanentă a prețurilor (între 5 % și 10 %). În al doilea caz, întrebarea este dacă alți furnizori pot să treacă cu ușurință producția la produsele relevante și să le vândă pe piața relevantă.

Cu toate acestea, acest criteriu de interschimbabilitate nu ține seama de condițiile în care își desfășoară activitatea întreprinderile în cauză. Prin urmare, este necesar, de exemplu, să se examineze condițiile de acces la piața astfel definită. În acest sens, Comisia efectuează o evaluare a dimensiunii produsului și a dimensiunii geografice a pieței relevante, ținând seama de:

  • trecutul recent: în anumite cazuri, este posibil să se analizeze dovezile referitoare la variațiile recente ale prețurilor, de exemplu în ceea ce privește înlocuirea între două produse sau în ceea ce privește răspunsul clientului;
  • rezultatele studiilor specifice:elasticitatea cererii pentru un produs poate fi evaluată prin efectuarea de teste econometrice și statistice. De asemenea, este util să se evalueze piața geografică în lumina unei serii de factori (cum ar fi cultura, limba etc.) care au un impact asupra preferințelor locale;
  • opiniile clienților și ale concurenților:Comisia poate contacta principalii clienți și concurenți ai întreprinderii în cauză în vederea colectării de dovezi concrete și a estimării reacției acestora în cazul variațiilor de preț în cadrul zonei geografice;
  • preferințele consumatorilor: Comisia poate solicita întreprinderilor în cauză să efectueze studii de piață înainte de a lansa un produs pe piață sau de a-i stabili prețul. Aceasta poate, de asemenea, să contrasteze obiceiurile de cumpărare ale clienților de pe piața relevantă cu cele ale altor clienți de pe o piață geografică separată, în măsura în care condițiile sunt aceleași;
  • barierele (legale, structurale sau de altă natură) și costurile  asociate migrării cererii către alte produse sau domenii;
  • diferite categorii de clienți și discriminarea prin prețuri: un grup distinct de clienți poate constitui o piață mai restrânsă și mai distinctă atunci când un astfel de grup ar putea fi supus discriminării prețurilor.

În scopul eliminării barierelor comerciale și al creării unei piețe europene integrate, Comisia examinează dacă piața relevantă respectă normele UE.

Înainte de a-și trage concluziile, Comisia poate consulta principalele întreprinderi din sector cu privire la limitele pieței produselor și ale pieței geografice. Dacă este cazul, Comisia poate efectua, de asemenea, o inspecție la fața locului.

Calcularea cotei de piață

Definiția pieței relevante atât în ceea ce privește dimensiunea produsului, cât și în cea geografică permite identificarea operatorilor de pe piață (furnizori, clienți, consumatori). Pe această bază, dimensiunea totală a pieței și cota de piață a fiecărui furnizor pot fi calculate în funcție de vânzările produsului relevant în zona relevantă.

Estimările societăților, studiile efectuate sau cifra de afaceri a societăților contribuie la calcularea dimensiunii totale a pieței și a cotei de piață a fiecărui furnizor. Cifra de afaceri este factorul principal prin intermediul căruia se calculează cota de piață, dar există și alți factori, printre care capacitatea și numărul de actori de pe piețele de ofertare etc.

Sursa aici

[Conținutul prezentului articol nu reprezintă o consultație juridică în temeiul Legii nr. 51/1995 privind organizarea și exercitarea profesiei de avocat, iar site-ul nu își asumă răspunderea pentru conținutul publicat de autori, editori și colaboratori.]





ALTE ARTICOLE

Vrei să primești articolele noastre direct pe mail?

Abonează-te, e gratuit!