CJUE: Pașapoartele biometrice nu încalcă legislația privind protecția datelor

C-291/12, Schwarz, hotărârea din 17 octombrie 2013

ECLI:EU:C:2013:670

 

Litigiul principal

Domnul Schwarz a solicitat Stadt Bochum eliberarea unui pașaport refuzând totodată prelevarea cu această ocazie a amprentelor sale digitale. Întrucât Stadt Bochum a respins cererea sa, domnul Schwarz a introdus o acțiune la instanța de trimitere în vederea obligării acestei municipalități să îi elibereze un pașaport fără prelevarea amprentelor sale digitale.

În fața acestei instanțe, domnul Schwarz contestă validitatea Regulamentului nr. 2252/2004, care a introdus obligația de prelevare a amprentelor digitale ale solicitanților de pașapoarte. El susține că acest regulament nu are un temei juridic corespunzător și că este afectat de un viciu de procedură. În plus, articolul 1 alineatul (2) din regulamentul menționat ar încălca dreptul la protecția datelor cu caracter personal, consacrat, pe de o parte, într‑un cadru mai general, la articolul 7 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene (denumită în continuare „carta”), referitor dreptul la viața privată, și, pe de altă parte, în mod explicit, la articolul 8 din aceasta.

Instanța a suspendat judecarea cauzei și a adresat Curții o întrebare preliminară.

Articolul 1 alineatul (2) din Regulamentul [nr. 2252/2004] este valid?

Hotărârea și argumentele Curții de Justiție

Prin intermediul hotărârii pronunțate, CJUE a stabilit că art. 1 alin. (2) din Regulamentul nr. 2252/2004 este valid (pct. 66) deoarece, în viziunea Curții, (i) restrângerea care rezultă din prelevarea și din stocarea amprentelor digitale în cadrul eliberării pașapoartelor este proporțională și respect dispozițiile art. 52 din cartă(pct. 35), urmărind două obiective de interes general, respectiv „primul fiind prevenirea falsificării pașapoartelor, iar al doilea, prevenirea utilizării lor frauduloase, cu alte cuvinte, utilizarea acestora de către alte persoane decât titularul lor legitim” (pct. 36) contribuind la a nu permite accesul ilegal pe teritoriul Uniunii (pct 37); (ii) unica alternativă viabilă la înlocuirea amprentelor digitale și a fotografiilor biometric ar fi înregistrarea unei imagini a irisului, iar din dosarul prezentat Curții nu reiese procedeu ar afecta mai puțin drepturile recunoscute de articolele 7 și 8 din cartă decât prelevarea amprentelor digitale (pct. 51); (iii) Regulamentul nr. 2252/2004 respectă anumite limite de proporționalitate deoarece „precizează în mod expres că amprentele digitale pot fi utilizate numai pentru a verifica autenticitatea pașaportului și identitatea titularului său” (pct. 56) și prevede standard ridicate de securitate precizând că „datele în cauză se stochează pe un suport de stocare integrat în pașaport și de înaltă securitate” (pct. 57).

Cu toate acestea, CJUE atrage atenția că dacă datele ar fi utilizate în alte scopuri de către autoritățile naționale, interpretarea ar fi alta, însă revine instanței naționale să aplice dreptul național la fiecare caz în parte (pct. 62).

 

KIT GDPR Premium

 

Te-ar putea interesa și:

 

[Conținutul prezentului articol nu reprezintă o consultație juridică în temeiul Legii nr. 51/1995 privind organizarea și exercitarea profesiei de avocat, iar site-ul nu își asumă răspunderea pentru conținutul publicat de autori, editori și colaboratori.]


ALTE ARTICOLE

Vrei să primești articolele noastre direct pe mail?

Abonează-te, e gratuit!