Ordinul de protecție. În ce condiții pot victimele violenței domestice?
Ordinul de protecție se emite în scopul prevenirii și combaterii violenței în familie. Acesta este un mjiloc care asigură protecția persoanei, în mod specific a integrității sale corporale (fizice) sau psihice. Ordinul de protecție se poate emite în două modalități: fie de către instanța de judecată, fie de către polițiști.

Ordinul de protecție este reglementat atât de către Legea nr. 217/2003, cât și de către Ordinul nr. 146/2578/2018 din 11 decembrie 2018 privind modalitatea de gestionare a cazurilor de violenţă domestică de către poliţişti.

Conform Legii nr. 217/2003, art. 23, alin. (1), persoana a cărei viață, integritate fizică sau psihică ori libertate este pusă în pericol printr-un act de violență din partea unui membru al familiei poate solicita instanței ca, în scopul înlăturării stării de pericol, să emită un ordin de protecție. Prin acest ordin se va solicita instanței să se dispună, cu caracter provizoriu anumite măsuri, obligații sau interdicții. Acestea sunt precizate în mod expres, după cum urmează:

 • evacuarea temporară a agresorului din locuința familiei- indiferent dacă acesta este titularul dreptului de proprietate;
 • reintegrarea victimei și, după caz, a copiilor, în locuința familiei;
 • limitarea dreptului de folosință al agresorului numai asupra unei părți a locuinței comune atunci când aceasta poate fi astfel partajată încât agresorul să nu vină în contact cu victima;
 • obligarea agresorului la păstrarea unei distanțe minime determinate față de victimă, față de copiii acesteia sau față de alte rude ale acesteia ori față de reședința, locul de muncă sau unitatea de învățământ a persoanei protejate;
 • interdicția pentru agresor de a se deplasa în anumite localități sau zone determinate pe care persoana protejată le frecventează ori le vizitează periodic;
 • interzicerea oricărui contact, inclusiv telefonic, prin corespondență sau în orice alt mod, cu victima;
 • obligarea agresorului de a preda poliției armele deținute;
 • încredințarea copiilor minori sau stabilirea reședinței acestora.

În completare, conform alin. (2), instanța poate să dispună și suportarea de către agresor fie a chiriei, fie a întreținerii pentru locuința temporară unde atât victima, cât și copiii minori sau alți membri de familie locuiesc sau urmează să locuiască, dat fiind imposibilitatea de a putea române în locuința de familie. De asemenea, conform alin. (3), instanța poate să oblige agresorul să urmeze consiliere psihologică, psihoterapie, sau poate să recomande luarea unor măsuri de control, sau efectuarea unui tratament, a unei forme de îngrijire (cu precădere în scopul dezintoxicării).

Prin raportare la sfera practică, vom avea în vedere Sentința nr. 21/2016 privitoare la ordinul de protecție emis de către Judecătoria Huși. În acest sens ne vom raporta la interpretarea realizată de către instanța de judecată în speță, anume la condițiile de admisibilitate a unui ordin de protecție de către instanța de judecată, prin raportare la prevederile legale. În sensul precizat, pentru ca un ordin de protecție să fie admis de către instanța de judecată, trebuie să fie întrunite criteriile următoare:

 • existența unei cereri formulată de persoana a cărei viață, integritate fizică sau psihică, ori libertate este pusă în pericol (fie că este introdusă personal, fie că este introdusă prin reprezentant legal);
 • existența unei stări de pericol;
 • starea de pericol rezidă din existența actului de violență.

Conform instanței de judecată, violența poate să se manifeste sub mai multe forme. Aceasta poate să fie violență verbală (injurii), psihologică (prin impunerea voinței ori controlului personal), fizică (prin vătămare corporală), economică (prin privarea de mijloacele economice, sau interzicerea activității profesionale), sexuală (prin acte de agresiune sexuală), socială (prin impunerea izolării față de familie sau comunitate) și spirituală (prin subestimarea sau diminuarea importanței satisfacerii necesităților de natură moral-spirituală).

Dacă soluțiile ce pot fi dispuse de către instanța de judecată sunt cele enunțate limitativ prin intermediul prezentei legi, este necesară analiza și a dispunerii ordinului provizoriu de către polițiști.

În conformitate cu Ordinul nr. 146/2578/2018 din 11 decembrie 2018 privind modalitatea de gestionare a cazurilor de violenţă domestică de către poliţişti, sunt stabilite următoarele aspecte, conform art. 1:

 • procedura de intervenţie a poliţiştilor în cazurile de violenţă domestică şi de cooperare cu celelalte instituţii cu atribuţii în prevenirea şi combaterea violenţei domestice;
 • metodologia de utilizare a formularului de evaluare a riscului;
 • procedura de emitere a ordinului de protecţie provizoriu;
 • procedura de punere în executare a ordinului de protecţie provizoriu.

În cazul ordinului emis de către polițiști, se întocmește un formular ce poartă denumirea de formular de evaluare a riscului, care va indica existența unui risc iminent ca viața, integritatea fizică sau libertatea victimei să fie pusă în pericol. Astfel, polițistul care întocmește formularul de evaluare a riscului, va emite un ordin de protecție provizoriu, atunci când există un risc iminent cu privire la aspectele precizate anterior. Important de precizat este faptul că ordinul poate să fie emis și în situaţia în care victima se află în imposibilitatea obiectivă de a furniza informaţiile necesare completării formularului de evaluare a riscului.

În cele ce urmează, redăm cu titlu exemplificativ conținutul formularului de evaluare a riscului, în forma prevăzută de lege:

CONSTATĂRI REZULTATE PRIN PRISMA RĂSPUNSURILOR OFERITE DE  VICTIMĂ

Pentru evaluarea riscului iminent asupra vieţii şi integrităţii victimei, răspundeţi cu DA sau NU la următoarele întrebări:

 1. Agresorul/Agresoarea a încercat vreodată să vă ucidă?
 2. Au fost agresaţi şi alţi membri de familie/copii?
 3. Agresorul/Agresoarea a ameninţat vreodată că îi va răni sau ucide pe vreunul dintre ei?
 4. În urma prezentului incident aţi suferit leziuni?
 5. Agresorul/Agresoarea a folosit vreodată arme sau obiecte care să vă rănească?
 6. Agresorul/Agresoarea a vandalizat sau a distrus bunuri, a agresat/maltratat animale de companie ale victimei/familiei?
 7. Vă este teamă de viitoare agresiuni sau violenţe asupra dumneavoastră sau a altor membri de familie?
 8. Agresorul/Agresoarea este o persoană violentă?
 9. Agresiunile au crescut în intensitate şi frecvenţă în ultima perioadă?
 10. Agresorul/Agresoarea deţine în mod legal/ilegal arme letale sau neletale?
 11. Agresorul/Agresoarea este consumator/consumatoare de substanţe stupefiante?
 12. Agresorul/Agresoarea a fost diagnosticat/diagnosticată cu afecţiuni psihice sau alte boli care îi pot afecta discernământul?
 13. Agresorul/Agresoarea are probleme cu consumul de alcool?
 14. Agresorul/Agresoarea vă interzice să vă întâlniţi cu familia, prietenii sau alte persoane, vă controlează frecvent activităţile zilnice, convorbirile telefonice, corespondenţa (inclusiv electronică)?
 15. Aţi mai fost victima vreunui astfel de incident în relaţia dumneavoastră cu agresorul/agresoarea?
 16. Agresorul/Agresoarea v-a împiedicat să vă despărţiţi de el/ea?
 17. Împotriva agresorului/agresoarei a mai fost emis ordin de protecţie/ordin de protecţie provizoriu?
 18. Există o altă persoană, asociată agresorului/agresoarei, care v-a ameninţat sau de care vă este frică?

Dacă răspunsul este DA, menţionaţi numele, prenumele şi relaţia acesteia cu agresorul/agresoarea.

 1. Cunoaşteţi dacă agresorul/agresoarea a mai avut probleme cu legea? În caz afirmativ, vă rog, detaliaţi.
 2. Vă simţiţi ameninţat(ă), urmărit(ă), hărţuit(ă) de agresor/agresoare?
 3. Agresorul/Agresoarea v-a interzis vreodată să cereţi ajutor sau să apelaţi la sprijinul organelor de aplicare a legii?

CLASIFICAREA RISCULUI ASUPRA VICTIMEI

EXISTĂ RISC IMINENT

Dacă la întrebările 1 – 7 minimum 2 răspunsuri sunt cu DA

Dacă la întrebările 1 – 7 nu au fost minimum 2 răspunsuri cu DA, dar la întrebările 8 – 21 au fost minimum 6 răspunsuri cu DA
ALTE ARTICOLE

Vrei să primești articolele noastre direct pe mail?

Abonează-te, e gratuit!