Noțiunea de operatori asociați și importanța acesteia

Relațiile dintre operatorii care stabilesc în comun scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal nu sunt relații de egalitate deci,ele trebuie negociate cu o atenție sporită.

Potrivit art. 26 din Regulament , operatorii asociați sunt acei operatori care stabilesc în comun scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal ale persoanelor vizate.

Voi începe cu problemele indicate de art. 13 și 14 din Regulament, la care fac trimitere dispozițiile art. 26 alin. (1) și anume numărul chestiunilor care trebuie convenite.

Acordul trebuie să prevadă, printre altele, scopul pentru care operatorul asociat prelucrează acele date cu caracter personal, precum și temeiul juridic al prelucrării pe care el o realizează împreună cu perioada pentru care vor fi stocate de către fiecare operator datele cu caracter personal sau, dacă acest lucru nu este posibil, criteriile utilizate pentru a stabili această perioadă.

Acest acord trebuie să menționeze intenția operatorului asociat de a transferă date cu caracter personal către o țară terță sau o organizație internațională, precum și existența sau absența unei decizii a Comisiei privind caracterul adecvat, sau garanții adecvate prin clauze contractuale propuse de operatorul asociat, aprobate de operatorul care colectează datele cu caracter personal și autorizate în prealabil de Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

Prelucrarea fiind necesară în scopul intereselor legitime urmărite de operator sau de o parte terță, în special atunci când persoană vizată este un copil, este necesar că acordul să cuprindă și o descriere scopurilor legitime.

O a două problema este în privința negocierii. Negocierea este acel acord cu operatorul asociat care  trebuie să stabilească într-un mod transparent responsabilitățile fiecăruia în ceea ce privește :

→ îndeplinirea obligațiilor care le revin în temeiul RGPD

→ exercitarea drepturilor persoanelor vizate și îndatoririle fiecăruia de furnizare a informațiilor în cazul în care datele cu caracter personal sunt colectate de la persoană vizată

→ informațiile care se furnizează în cazul în care datele cu caracter personal nu au fost obținute de la persoană vizată

Această transparența se referă la persoanele vizate , regulamentul impunând că esența a acordului de asociere că trebuie să fie făcut cunoscut acestora.

Deci,operatorii asociați trebuie să cadă de acord cu privire la ce anume este esențial în acest acord de asociere, precum și cu privire la o modalitatea concretă de aducere la cunoștință persoanelor vizate.

Trebuie să amintesc faptul că persoanele vizate își pot exercită drepturile izvorâte din Regulament cu privire la și în raport cu fiecare dintre operatori, ceea ce înseamnă că beneficiile obținute de către oricare dintre operatorii asociați pot fi afectate în mod inegal de reacțiile persoanelor vizate, consecințe care ar fi prevăzător să fie reglementate în acordul de asociere.

 

Slave Cristina Violeta

Universitatea Creștină “Dimitrie Cantemir” București

ALTE ARTICOLE

Vrei să primești articolele noastre direct pe mail?

Abonează-te, e gratuit!