Modificare Cod procedură civilă: Hotărârile judecătorești pot fi comunicate și pe e-mail

În Monitorul Oficial nr. 643 din 29 iunie 2022 s-a publicat Legea nr. 192 care modifică Legea nr. 134/2020 pricind Codul de procedură civilă. A fost introdus un nou articol, art. 154 ind. 1, potrivit căruia hotărârile judecătorești pot fi comunicate și prin e-mail. Noul articol 154 ind. 1 din Codul de procedură civilă prevede că:

1) Comunicarea hotărârilor judecătorești se va face, din oficiu, prin poștă electronică dacă partea a indicat instanței datele corespunzătoare în acest scop direct sau la solicitarea expresă a instanței în timpul procesului. Comunicarea va fi însoțită de semnătura electronică extinsă a instanței, care va înlocui ștampila instanței și semnătura grefierului de ședință.

(2) Hotărârile judecătorești se consideră comunicate la momentul la care au primit mesaj din partea sistemului folosit că au ajuns la destinatar potrivit datelor furnizate de acesta.

(3) Dacă comunicarea prin poștă electronică nu este posibilă din pricina lipsei datelor în acest sens sau sistemul folosit indică eroare în transmiterea prin poștă electronică, comunicarea hotărârilor judecătorești se va face potrivit art. 154”

 

ALTE ARTICOLE

Vrei să primești articolele noastre direct pe mail?

Abonează-te, e gratuit!