Martorul amenințat, martorul vulnerabil și măsurile de protecție
La nivel procesului penal, martorul trebuie să beneficieze de măsuri specifice de protecție, în funcție de încadrarea din punct de vedere normativ (martorul vulnerabil și martorul amenințat). Măsurile dispuse prin intermediul legii garantează atât desfășurarea conformă a procesului penal, cât și respectarea integrității fizice și psihice a persoanei. Prevederile privind protecția martorilor amenințați sau a martorilor vulnerabili sunt necesare într-un stat în care trebuie să prevaleze respectarea drepturilor și libertăților fundamentale ale persoanelor, în mod independent de existența unui proces penal. Protecția persoanelor care au calitatea de martor amenințat sau martor vulnerabil asigură desfășurarea procedurilor judiciare în mod optim, cu respectarea prevederilor legale și, având ca ultim scop și ocrotirea intereselor privind realizarea justiției.

Rolul martorului în procedurile judiciare

Martorul are, în doctrina, legislația și practica judiciară națională, un rol important prin prisma implicațiilor și a legăturii acestuia cu procedeele probatorii. În procedurile judiciare (civile sau penale) declarația martorului constituie elementul esențial privind aflarea adevărului în cauză, deci soluționarea conformă a cauzei dedusă judecății.

În drept, un martor este cineva care, în mod voluntar sau obligatoriu, oferă dovezi, fie orale, fie scrise, despre ceea ce știe sau pretinde că știe. Un martor ajută la definirea și iluminarea informațiilor despre un incident sau o infracțiune, care permite avocaților și juriului (cu referire la procedurile de drept itnernațional) să înțeleagă totul despre un caz. Martorul este comparat cu un traducător aflat într-o țară străină. Acesta ajută la explicarea aspectelor unei infracțiuni.

Martorii joacă un rol foarte important în cazurile penale. Ei ajută la clarificarea ce s-a întâmplat spunând judecătorului sau juriului (prin raportare la dreptul internațional) tot ceea ce știu despre un eveniment.

Care sunt tipurile de martori protejați la nivel intern?

Codul de procedură penală reglementează în cadrul art. 125, respectiv art. 130, situația martorului amenințat și a martorului vulnerabil. Statutul de martor amenințat sau de martor vulnerabil necesită și instituirea unei protecții fundamentate din partea statului. Această protecție este încadrată prin lege și se acordă numai după îndeplinirea anumitor cerințe (situațiile precizate în prezentul articol).

Conform prevederilor legale actuale, statutul de martor amenințat se dobândește în următoarele situații:

 • Când există o suspiciune rezonabilă că viaţa, integritatea corporală, libertatea, bunurile sau activitatea profesională a martorului ar putea fi puse în pericol ca urmare a datelor pe care le furnizează organelor judiciare sau a declaraţiilor sale;
 • Când există o suspiciune rezonabilă că viaţa, integritatea corporală, libertatea, bunurile sau activitatea profesională a unui membru de familie al martorului ar putea fi puse în pericol ca urmare a datelor pe care le furnizează organelor judiciare sau a declaraţiilor sale.

Pe de altă parte, privind statutul martorului vulnerabil, este considerat ca atare martorul care:

 • A suferit o traumă ca urmare a săvârșirii infracțiunii;
 • A săvârșit o traumă ca urmare a comportamentului ulterior al suspectului sau inculpatului;
 • Este minor (în acest caz situația este una fundamentată, prin prisma statutului martorului – minor; prin prisma minorității, martorul dispune și de asistență juridică în mod obligatoriu în cauza dedusă judecății).
Care sunt măsurile de protecție care se pot dispune față de martorul amenințat în faza de urmărire penală și în starea de judecată?

Conform art. 126 din Codul de procedură penală, martorului amenințat i se pot aplica una sau mai multe dintre următoarele măsuri de protecție în faza de urmărire penală:

 • supravegherea şi paza locuinţei martorului sau asigurarea unei locuinţe temporare;
 • însoţirea şi asigurarea protecţiei martorului sau a membrilor de familie ai acestuia în cursul deplasărilor;
 • protecţia datelor de identitate, prin acordarea unui pseudonim cu care martorul va semna declaraţia sa;
 • audierea martorului fără ca acesta să fie prezent, prin intermediul mijloacelor audiovideo de transmitere, cu vocea şi imaginea distorsionate, atunci când celelalte măsuri nu sunt suficiente.

În cursul judecăţii, odată cu acordarea statutului de martor ameninţat, instanţa dispune aplicarea uneia sau a mai multora dintre următoarele măsuri:

 • supravegherea şi paza locuinţei martorului sau asigurarea unei locuinţe temporare;
 • însoţirea şi asigurarea protecţiei martorului sau a membrilor de familie ai acestuia în cursul deplasărilor;
 • nepublicitatea şedinţei de judecată pe durata ascultării martorului;
 • ascultarea martorului fără ca acesta să fie prezent în sala de judecată, prin intermediul mijloacelor audiovideo de transmitere, cu vocea şi imaginea distorsionate, atunci când celelalte măsuri nu sunt suficiente;
 • protecţia datelor de identitate ale martorul amenințat şi acordarea unui pseudonim sub care acesta va depune mărturie.

 

Care sunt măsurile de protecție care se pot dispune față de martorul vulnerabil în faza de urmărire penală și în starea de judecată?

În cursul urmăririi penale, conform art. 130 din Codul de procedură penală, se pot dispune următoarele măsuri de protecție față de martorul vulnerabil:

 • însoţirea şi asigurarea protecţiei martorului sau a membrilor de familie ai acestuia în cursul deplasărilor;
 • audierea martorului fără ca acesta să fie prezent, prin intermediul mijloacelor audiovideo de transmitere, cu vocea şi imaginea distorsionate, atunci când celelalte măsuri nu sunt suficiente.

În starea de judecată, față de martorul vulnerabil se vor dispune următoarele măsuri de protecție

 • însoţirea şi asigurarea protecţiei martorului sau a membrilor de familie ai acestuia în cursul deplasărilor;
 • nepublicitatea şedinţei de judecată pe durata ascultării martorului;
 • ascultarea martorului fără ca acesta să fie prezent în sala de judecată, prin intermediul mijloacelor audiovideo de transmitere, cu vocea şi imaginea distorsionate, atunci când celelalte măsuri nu sunt suficiente;
 • protecţia datelor de identitate ale martorului şi acordarea unui pseudonim sub care acesta va depune mărturie.

Doctrină relevantă: martorul amenințat și martorul vulnerabil

La nivel doctrinar s-a statuat faptul că noțiunea de martor amenințat sau martor vulnerabil se va extinde și asupra coinculpatului, atunci când acesta trebuie să dea anumite declarații care vor atrage răspunderea celuilalt făptuitor, astfel:

,,Noțiunea de martor amenințat sau martor vulnerabil trebuie extinsă și la coinculpatul, ce este dispus să dea declarații care atrag răspunderea penală a celuilalt făptuitor. Din punct de vedere faptic, nu există deosebire între acțiunile ce ar putea fi exercitate împotriva lui și consecintele pe care le-ar putea suferi, în raport cu cele exercitate împotriva unui martor”.

Totodată, ,,din punct de vedere probatoriu, nu există diferențe esențiale între valoarea probantă a declarației coinculpatului și cea a unui martor, ambele putând fi esențiale pentru soluționarea cauzei; din punct de vedere procesual, persoana care dă declarații referitoare la infracțiunea săvârșită de o altă persoana are, în raport cu aceasta, calitatea de martor”.

Scurte concluzii. Martorul amenințat și martorul vulnerabil

Martorul are un rol însemnat în procedurile judiciare, motiv pentru care acesta necesită și protecție adecvată. Protecția martorului amenințat sau a martorului vulnerabil în procedurile judiciare penale constituie o garanție în scopul bunei desfășurări a procesului, dar și în scopul realizării justiției.

ALTE ARTICOLE

Vrei să primești articolele noastre direct pe mail?

Abonează-te, e gratuit!