Mai există principiul specialității capacității de folosință a persoanelor juridice în Noul Cod Civil? 

Spre deosebire de vechea reglementare, în Noul Cod Civil s-a eliminat, în privința persoanelor juridice cu scop patrimonial, condiția „specialității capacității de folosință”. În vechea reglementare, o persoană juridică cu scop patrimonial trebuia să respecte principiul specialității capacității de folosință. Potrivit acestui principiu, o persoană juridică cu scop patrimonial putea să încheie doar acte juridice care corespund scopului pentru care a fost înființată. În Noul Cod Civil, o persoană juridică cu scop patrimonial are o libertate contractuală mai ridicată deoarece, potrivit art. 206 Cod Civil, o persoană juridică poate avea orice drepturi și obligații civile, în afara de acelea care, prin natura lor sau potrivit legii, nu pot aparține decât persoanelor fizice.

Cu toate acestea, chiar și sub actuala reglementare, actele persoanelor juridice trebuie să respecte un scop licit și moral deoarece, astfel cum s-a afirmat în doctrină „chiar dacă nu mai sunt condiționate de specialitatea capacității de folosință, actele juridice care relevă un scop ilicit, imoral sau în dezacord cu interesul general pot fi, prin ele însele, lovite de nulitate, întrucât relevă cauze false sau ilicite. Este evident că actele juridice prin care se derulează <<afaceri>> cum sunt spălarea de bani, finanțarea de activități teroriste, evaziunea fiscală, corupția, prostituția, traficul de droguri, concurența ilicită etc. sunt lovite de nulitate absolută pentru cauză ilicită sau imorală”[1].

Principiul specialității capacității de folosință a asociațiilor și fundațiilor

Persoanele juridice fără scop patrimonial (asociațiile și fundațiile) trebuie să respecte în continuare principiul specialității capacității de folosință în conformitate cu art. 206 alin. (2) Cod Civil. Astfel, potrivit actualei reglementări, asociațiile și fundațiile pot încheie doar acele acte juridice care corespund scopurilor stabilite prin lege, actul de constituite sau statut.

 

Referințe:

[1] G. Piperea în Fl.A. Baias, E. Chelaru, R. Constantinovici, I. Macovei (coord.), Codul Civil. Comentariu pe articole, Ediția 3, Ed. C. H Beck, București, 2021, p. 265.

ALTE ARTICOLE

Vrei să primești articolele noastre direct pe mail?

Abonează-te, e gratuit!