Legea privind dreptul de autor s-a modificat. Reguli noi pentru editorii de presă și publicațiile online

Editorii de presă, publicațiile online și autorii au noi drepturi și obligații ca urmare a modificării legislației. În Monitorul Oficial nr. 321 din 1 aprilie 2022, a fost publicată Legea nr. 69/2022 pentru modificarea și completarea Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe. Majoritatea modificărilor urmăresc o protecție mai eficientă a operelor în mediul digital. Legea conține numeroase modificări. În acest articol îți vom prezenta pe scurt noile reguli pentru protecția operelor în mediul digital, aplicabile editorilor de presă (e.g., site-uri de știri, bloguri) și noile drepturi privind remunerația autorilor ale căror opere au fost incluse într-o publicație de presă.

Noi drepturi pentru editorii de presă

Potrivit art. 2 ind. 1 lit. i) din Legea privind dreptul de autor, prin editor de presă se înțelege furnizorul de servicii „la inițiativa, pe răspunderea editorială și sub supravegherea căruia este publicată, în orice formă de mass-media, scrisă sau online, o publicație de presă în sensul dispozițiilor prezentei legi”. Este clar că aici sunt incluse orice publicații scrise sau digitale, inclusiv site-urile de știri și blogurile.

Art. 94 ind. 1 din Lege introduce dreptul editorului unei publicații de presă:

  • de a autoriza sau de a interzice utilizarea online a propriilor publicații de către terți prin reproducere, totală sau parțială;
  • de a autoriza sau de a interzice stocarea permanentă ori temporară a propriilor publicații pe dispozitive de orice natură și în orice formă;
  • de a autoriza sau de a interzice punerea la dispoziția publicului a propriilor publicații.

Totuși, aceste drepturi ale editorilor de presă sunt limitate în timp. Ele expiră după doi ani de la data de 1 ianuarie a anului care urmează datei în care respectiva publicație de presă a fost publicată.

Drepturile editorilor de presă nu există în toate cazurile  

Este important de menționat și că potrivit noilor modificări, aceste drepturi ale editorilor nu există în următoarele cazuri:

A. publicațiile de presă au fost utilizate în scop privat sau necomercial și de către utilizatori individuali;

Exemplu:  O persoană fizică postează integral pe pagina sa de Facebook o știre preluată de pe un site de știri. Într-o asemenea situație, având în vedere ca natura postării este privată sau necomercială, nu este nevoie de autorizația editorului de presă.

B. Introducerea de legături către pagini de internet, precum și în cazul raportării în publicațiile de presă a unor simple fapte

Exemplu: Un site poate introduce hyperlink-uri către un alt site, fără a obține acordul acestuia din urmă.

C. Utilizarea, în condițiile legii, a unor cuvinte individuale sau a unor extrase foarte scurte, de maximum 120 de caractere;

D. Împotriva autorilor altor titulari de drepturi ale căror opere sunt încorporate într-o publicație de presă;

Drepturile acestora rămânând intacte, autorii și ceilalți titulari purându-și exploata operele în condițiile legii și ale înțelegerilor dintre părți.

E. Atunci când protecția operelor a expirat

Dreptul la remunerație al autorilor

Potrivit art. 94. Ind. 1 alin. (6) din Lege, autorii operelor încorporate într-o publicație de presă au dreptul la o remunerație. Remunerația trebuie să fie, potrivit legii, o parte din veniturile pe care le obțin editorii publicațiilor de presă în urma utilizării publicațiilor lor de presă de către prestatorii de servicii ai societății informaționale. La stabilirea cuantumului remunerației, se va ține cont de principiul libertății contractuale și de cel al unui echilibru just între drepturile și interesele părților. Potrivit legii, plata unei sume forfetare poate constitui o remunerație corespunzătoare.

 

ALTE ARTICOLE

Vrei să primești articolele noastre direct pe mail?

Abonează-te, e gratuit!