Judecătoria Constanța: Spațiul messenger al rețelei Instagram nu este spațiu public

Au trecut câțiva ani de când Înalta Curte de Casație și Justiție (ICCJ) a statuat, prin Decizia nr. 4546/2016, faptul că Facebook este spațiu public. La acel moment, ICCJ nu a făcut o diferențiere între spațiul public al rețelei de socializare unde utilizatorii pot distribui informații accesibile unui număr nedefinit de persoane și canalul de tip „messenger” unde utilizatorii poarte conversații private cu alte persoane. Cu toate acestea, în practică s-au născut și se vor naște noi întrebări.

O hotărâre din 2018 a Judecătoriei Constanța (sentința civilă 886/2018) clarifică faptul că Spațiul InstaMessage al rețelei Instagram nu este spațiu public deoarece „conținutul acestor conversații, prin intermediul aplicației „InstaMessanger” este accesibil strict persoanelor care au deschis un cont privat și au aplicația descărcată și între care se poartă discuția, nefiind purtată pe pagina on-line (cu acces public)”.

Această speță viza injuriile aduse de un utilizator al rețelei Instagram unui alt utilizator utilizând chat-ul instantaneu. Petentul a fost sancționat contravențional cu 200 lei pentru fapta prevăzută la art. 2 din Legea nr. 61/1991, respectiv „Constituie contravenție săvârșirea oricăreia dintre următoarele fapte, dacă nu sunt comise în astfel de condiții încât, potrivit legii penale, să fie considerate infracțiuni:

1.săvârșirea în public de fapte, acte sau gesturi obscene, proferarea de injurii, expresii jignitoare sau vulgare, amenințări cu acte de violență împotriva persoanelor sau bunurilor acestora, de natură să tulbure ordinea și liniștea publică sau să provoace indignarea cetățenilor ori să lezeze demnitatea și onoarea acestora sau a instituțiilor publice”.

Petentul a formulat plângere contravențională împotriva procesului-verbal de contravenție, solicitând anularea acestuia cu motivarea principală că „rețeaua „Instagram” este o rețea privată, nefiind permis accesul publicului larg, iar mesajele adresate persoanei B______ G________ au fost adresate de tip „instant”, doar cei doi putând citi mesajele adresate”.

Judecătoria Constanța a admis plângerea contravențională și a anulat procesul-verbal de contravenție deoarece „având în vedere situația de fapt, așa cum aceasta reiese din probele administrate, instanța constată că nu se confirmă săvârșirea contravenției de către petent, în condițiile în care expresiile jignitoare nu au fost proferate în spațiul public, nefiind întrunite elementele constitutive ale contravenției astfel cum este prevăzută de către dispozițiile art.2 din Legea nr. 61/1991, motiv pentru care plângerea contravențională formulată de petentul C______ I_____-A_____ urmează să fie admisă, cu consecința anulării procesului-verbal contestat și exonerării sale de la plata amenzii contravenționale”.

Hotărârea poate fi consultată aici

 

Te-ar putea interesa și:

 

[Conținutul prezentului articol nu reprezintă o consultație juridică în temeiul Legii nr. 51/1995 privind organizarea și exercitarea profesiei de avocat, iar site-ul nu își asumă răspunderea pentru conținutul publicat de autori, editori și colaboratori.]

ALTE ARTICOLE

Vrei să primești articolele noastre direct pe mail?

Abonează-te, e gratuit!