Înalta Curte a admis 4 recursuri în interesul legii săptămâna aceasta

În ședințele din data de 24 aprilie 2023, Înalta Curte de Casație și Justiție (ICCJ) a admis patru recursuri în interesul legii. Redăm, în cele ce urmează, conținutul minutelor deciziilor ICCJ.

Minuta deciziei nr. 33/Dosar nr. 332/1/2023

Admite sesizările conexate, pentru pronunţarea unei hotărâri prealabile, formulate de Curtea de apel Craiova – Secţia  de litigii de muncă şi asigurări sociale în dosarele nr. 4165/63/2021 şi nr. 3735/63/2021, şi, în interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 43 alin. (2) din Legea nr. 341/2004, coroborate cu art. 1 pct. 10 şi 11, art. 168, art. 219 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, art. 2 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, stabileşte că:

Termenul de prescripție aplicabil acțiunilor în restituirea sumelor reprezentând contribuții sociale de asigurări de sănătate, reținute din indemnizația de gratitudine prevăzută de art. 4 alin. (4) din Legea nr. 341/2004, este termenul de prescripție de 5 ani prevăzut de art. 219 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală.

Obligatorie, potrivit dispozițiilor art. 521 alin. (3) din Codul de procedură civilă.

Pronunțată în ședință publică astăzi, 24 aprilie 2023.

 

Minuta deciziei nr. 3/Dosar nr. 516/1/2023

Admite recursul în interesul legii formulat de Colegiul de conducere al Curții de Apel Iași şi, în consecință, stabilește că:

În interpretarea şi aplicarea art. 9 alin. (2) lit. a) și art. 56 alin. (2) din Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, precum şi a art. 5 alin. (2) şi art. 10 alin. (1) din Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, stabilește că revine curții de apel, prin secția de contencios administrativ sau completurile specializate în litigii de contencios administrativ competența de soluționare a cererilor privind anularea deciziei directorului Administrației Naționale a Penitenciarelor de stabilire a locului de detenție pentru executarea pedepsei sau a deciziei de respingere a cererii de transfer la alt penitenciar.

Obligatorie, potrivit dispozițiilor art. 517 alin. (4) din Codul de procedură civilă.

Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 24 aprilie 2023.

 

Minuta deciziei nr. 4/Dosar nr. 268/1/2023

Admite recursul în interesul legii formulat de Colegiul de conducere al Curţii de Apel Galaţi şi, în consecinţă, stabileşte că:

În interpretarea şi aplicarea unitară a dispozițiilor art. 129 alin. (2) pct. 2, art. 130 alin. (2), art. 131 alin. (1), art. 133 şi art. 136 din Codul de procedură civilă, competența materială procesuală a instanței de control judiciar se va determina:

  • cu respectarea specializării primei instanțe (complet/secție), care se va aplica în mod corespunzător și în calea de atac;
  • în considerarea obiectului și naturii litigiului, astfel cum au fost acestea stabilite de instanța de fond, în cazul soluționării în prim grad de jurisdicție a litigiului de către o instanță care nu cuprinde structuri specializate (secții/completuri).

Obligatorie, potrivit dispozițiilor art. 517 alin. (4) din Codul de procedură civilă.

Pronunțată în ședință publică astăzi, 24 aprilie 2023.

 

Minuta deciziei nr. 30/Dosar nr. 2754/1/2022

Admite sesizările conexate formulate de Tribunalul Gorj – Secţia I civilă, în dosarele nr. 1627/318/2022 şi nr. 308/318/2022, în vederea pronunțării unei hotărâri prealabile privind interpretarea şi aplicarea dispozițiilor art. 906 alin. (4) din Codul de procedură civilă şi, în consecință, stabilește că:

În măsura în care debitorul a executat obligația de a face sau de a nu face, care nu poate fi îndeplinită prin altă persoană, chiar şi pe parcursul soluționării cererii întemeiate pe dispozițiile art. 906 alin. (4) din Codul de procedură civilă, creditorul nu mai poate obține stabilirea sumei definitive cu titlu de penalitate.

ALTE ARTICOLE

Vrei să primești articolele noastre direct pe mail?

Abonează-te, e gratuit!