In ce condiții mama poate pierde custodia copilului?

Multe persoane se întreabă în ce condiții mama poate pierde custodia copilului. Regula în România (ca și în alte state civilizate) este aceea că exercitarea autorității părintești se exercită, în comun, de către ambii părinți. Astfel, potrivit art. 503 Cod Civil, ambii părinți exercită în mod egal și împreună autoritatea părintească. Cu toate acestea, legislația este construită în interesul superior al minorului. Astfel, dacă unul dintre părinți pune în pericol viața, sănătatea sau dezvoltarea minorului, acesta, fie că este mamă, fie că este tată, poate fi decăzut din drepturile părintești. Așadar, decăderea din exercițiul drepturilor părintești se poate dispune pentru acele fapte grave ce amenință viața, sănătatea sau dezvoltarea copilului. Această sancțiune a decăderii din exercițiul drepturilor părintești urmărește să protejeze copilul.

 

Dar în ce condiții mama poate pierde custodia copilului?

În ce condiții mama poate pierde custodia copilului? În aceleași condiții în care tatăl poate pierde custodia, respectiv atunci când, prin comportamentul său, pune în pericol viața, sănătatea sau dezvoltarea minorului. Părintele poate fi decăzut din drepturile părintești fie pentru abuz (exemplu, violență față de minor), fie pentru neglijență (neglijare medicală, alimentară, neglijarea igienei), fie pentru orice alt comportament care pune în pericol grav interesul superior al minorului.

Art. 508 din Codul Civil enumeră situațiile în care un părinte poate fi decăzut din exercițiul drepturilor părintești. Astfel, cazurile în care mama sau tatăl pot pierde custodia copilului sunt situațiile în care părinții pun în pericol viața, sănătatea sau dezvoltarea minorului prin:

1.Rele tratamente aplicate minorului. De exemplu violență (fizică, emoțională sau psihică), pedepse corporale, măsuri disciplinare ce nu respectă demnitatea copilului.

Pe lângă decăderea din exercițiul drepturilor părintești, părintele care aplică astfel de rele tratamente minorului poate fi condamnat penal pentru infracțiunea de rele tratamente aplicate minorului (art. 197 Cod Penal).

 

2.Consum de alcool sau stupefiante

3.Purtare abuzivă. De exemplu insultarea copilului sau alte forme de violență psihică.

4.Neglijență gravă față de copil față de dezvoltarea armonioasă a copilului, fizică, mentală, morală, spirituală, socială. Neglijența poate îmbracă forme diverse. O primă formă este neglijența alimentară (când copilul nu este hrănit sau nu este hrănit cu alimente sănătoase, ci cu fast-food sau alte produse dovedite a fi periculoase pentru sănătate). Alte forme de neglijență sunt neglijarea igienei, neglijarea vestimentației, neglijarea medicală, neglijarea emoțională.

Cum poate pierde un părinte custodia copilului?

Pentru cazurile enumerate mai sus și dacă există probe suficiente că viața, sănătatea sau dezvoltarea fizică, mentală sau emoțională unui copil este pusă în pericol de comportamentul unui părinte, instanța de judecată poate pronunța o hotărâre prin care decade din drepturi respectivul părinte. Cererea se introduce de autoritățile de protecție a copilului (centrale sau locale). Celălalt părinte nu poate introduce direct acțiune la instanță, de aceea primul pas este sesizarea autorităților competente pentru a introduce cererea la instanță. Pentru instrumentarea mai rapidă a cazului, este recomandat a se apela la un avocat. Persoanele din jur care au cunoștință de abuz, neglijență sau violențe asupra unui copil (e.g. vecini, profesori, educatori) ar trebui să sesizeze autoritățile competente. Cererea se judecă de urgență și, dacă există probe că părintele reprezintă o amenințare pentru copil, acesta va fi decăzut din drepturi. Potrivit art. 509 Cod Civil, decăderea din drepturi, este, în principiu totală, și se întinde și asupra altor copii ai părintelui decăzut din exercițiul drepturilor părintești.

 

Autor Av. Ruxandra SAVA

(av.ruxandra.sava@gmail.com

0741.144.144)
ALTE ARTICOLE

Vrei să primești articolele noastre direct pe mail?

Abonează-te, e gratuit!