GDPR (Q&A). Sunt companiile obligate să obțină întotdeauna consimțământul?

Răspuns scurt: Nu.

Este un mit faptul că organizațiile sunt obligate să obțină întotdeauna consimțământul persoanelor vizate înainte de prelucrare. Potrivit art.  GDPR, prelucrarea datelor cu caracter cu caracter personal este legală în șașe situații, consimțământul fiind doar una dintre situații. Aceste cazuri în care prelucrarea datelor cu caracter personal este legală sunt următoarele:

a) consimțământul. Prelucrarea este legală dacă persoana fizică vizată și-a dat consimțământul pentru prelucrarea datelor sale.

b) încheierea sau executarea unui contract. Prelucrarea datelor personale este legală dacă aceasta este necesară pentru încheierea sau executarea unui contract la care persoana vizată este parte. De exemplu, ai nevoie de datele angajatului pentru încheierea contractului de muncă sau de datele clientului pentru livrarea produselor.

c) Obligația legală. Prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligații legale care îi revine operatorului. De exemplu, trebuie să prelucrezi datele deoarece te obligă legea.

d) Interesele vitale. Prelucrarea este necesară pentru a proteja interesele vitale ale persoanei vizate sau ale altei persoane fizice. În situații de urgență medicală, atunci când consimțământul nu poate fi obținut, prelucrarea datelor se poate baza pe acest temei al „interesului vital”.

e) Interesul public. Prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini care servește unui interes public sau care rezultă din exercitarea autorității publice cu care este învestit operatorul.

f) Interesul legitim. Prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime urmărite de operator sau de o parte terță, cu excepția cazului în care prevalează interesele sau drepturile și libertățile fundamentale ale persoanei vizate, care necesită protejarea datelor cu caracter personal, în special atunci când persoana vizată este un copil.

Cu alte cuvinte, nu este nevoie de consimțământ dacă prelucrarea datelor se poate baza pe temeiurile de la punctele b)-f) de mai sus, însă informarea persoanelor vizate cu privire la modalitatea în care i se prelucrează datele trebuie realizată chiar dacă obținerea consimțământului nu este obligatorie.

KIT GDPR Premium

 

 

Cu toate acestea, în anumite cazuri specifice precum prelucrarea datelor minorilor, prelucrarea categoriilor speciale de date sau marketing-ul direct, poate fi obligatorie obținerea consimțământului.

 

Vrei să te aliniezi la GPPR? Cum te putem ajuta:

  • Consultanță și implementare GDPR. Află mai multe aici. 
  • KIT complet de documente prin care îți faci singur implementarea, cu suportul nostru juridic. Află mai multe aici

 

[Conținutul prezentului articol nu reprezintă o consultație juridică în temeiul Legii nr. 51/1995 privind organizarea și exercitarea profesiei de avocat, iar site-ul nu își asumă răspunderea pentru conținutul publicat de autori, editori și colaboratori.]


ALTE ARTICOLE

Vrei să primești articolele noastre direct pe mail?

Abonează-te, e gratuit!