GDPR în Școli. Prelucrarea datelor personale ale elevilor de către școli

Intrarea în vigoare a Regulamentului privind protecția datelor cu caracter personal și implementarea GDPR în școli au cunoscut ample dezbateri, dar au stârnit și curiozitatea persoanelor de a afla cine se supune Regulamentului, ce protecție conferă acesta persoanelor, dar și care sunt măsurile ce se pot lua împotriva încălcării prevederilor sale.

Regulamentul privind protecția datelor cu caracter personal se aplică în România inclusiv datelor cu caracter personal ale elevilor.

Datele pe care elevul le va furniza instituțiilor școlare trebuie să fie protejate prin anumite mijloace. Mai mult, școlile au început să pună la dispoziția elevilor acorduri privind prelucrarea datelor cu caracter personal.

 

Calitatea de ,,elev” în România – când se dobândește și cât se păstrează?

În România, calitatea de elev de dobândește:

 • odată cu înscrierea în învățământul preuniversitar;

Calitatea de elev se va păstra:

 • pe tot parcursul școlarității (până la terminarea studiilor din învățământul secundar superior liceal, profesional, respectiv terțiar non-universitar).

Atât dobândirea, cât și pierderea calității de elev sunt prevăzute în Statutul elevului, aprobat prin Ordinul Ministrului Educației Naționale din data de 10.08.2016.

Pot elevii să facă obiectul prelucrării datelor cu caracter personal?

Prelucrarea datelor cu caracter personal este o procedură complexă, iar implementarea GDPR în școli trebuie să pornească de la un set minime de cunoștințe în domeniu. Cu privire la procesul de prelucrare, vom expune în cele ce urmează o structură de tip schematic:

 • Prelucrarea reprezintă orice operațiune/orice set de operațiuni;
 • Operațiunea sau setul de operațiuni sunt efectuate asupra datelor cu caracter personal/seturilor de date cu caracter personal;
 • Prelucrarea se va face fie folosind mijloace automatizate, fie fără folosirea acestor mijloace (prin colectare, înregistrare, organizare, structurare, stocare, adaptare, modificare, extragere, consultare, utilizare, divulgare prin transmitere, diseminare, punere la dispoziție în orice alt mod, aliniere, combinare, restricționare, ștergere, distrugere).

Prin date cu caracter personal vom înțelege acele date ce fac referire la o persoană fizică (fie că aceasta este identificată, fie că ea poate fi identificabilă). Regulamentul 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date definește persoana fizică identificabilă ca fiind:

 • o persoană care poate fi identificată direct sau indirect;
 • identificarea se va face în mod special prin referire la un element de identificare;
 • elementul de identificare poate să fie: un nume, un număr de identificare, un identificator online;
 • identificarea se poate face și prin referire la unul sau mai multe elemente specifice.

Protecția elevilor privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Atunci când ne gândim la elevi, protecția asupra acestora este cu mult mai sporită, dată fiind ,,calitatea lor” și vulnerabilitatea vârstei, de aceea implementarea GDPR în școli trebuie să aibă focusul pe protecția drepturilor și libertăților elevilor.

De aceea, s-a considerat că este necesară o protecție temeinică asupra datelor cu caracter personal ale elevilor.

În acest sens, Statutul elevului prevede o serie de drepturi menite să îi confere acestuia protecție sporită:

 • elevii beneficiază de toate drepturile pe care le au în calitatea de elevi și cetățeni;
 • elevii au dreptul la respectarea imaginii, demnității și personalității proprii;
 • elevii au dreptul la protecția datelor personale, cu excepția situațiilor prevăzute de lege;
 • elevii au dreptul să își desfășoare activitatea în spații care respectă normele de igienă școlară, de protecție a muncii, de protecție civilă și de pază contra incendiilor în unitatea de învățământ (a se vedea Statutul în integralitate pe platforma online edu.ro).

 

Te-ar putea interesa și:

 

Temeiul privind prelucrarea datelor cu caracter personal ale elevilor de către școli

Pentru ca datele cu caracter personal ale elevilor să poată fi prelucrate de către școli, acestea din urmă trebuie să aibă un temei legal. Dacă se utilizează consiumțământul sau consimțământul împreună cu alte temeiuri legale aordurile trebuie să cuprindă două câmpuri speciale, unul destinat părinților elevului, iar celălalt destinat persoanelor majore.

Cu titlu exemplificativ, în privința structurii (care poate să difere de la o instituție școlară la alta) unui acord publicat de către o școală din București, aceasta cuprinde un câmp pentru părinții/tutorii legali ai minorului și, separat, un câmp pentru elevul major. În câmpul dedicat elevilor minori, consimțământul acestora este exprimat în scopuri, precum:

 • colectarea, stocarea și prelucrarea datelor cu caracter personal și a imaginii minorului (colectarea datelor va cuprinde date atât ale părinților, cât și ale elevului minor);
 • utilizarea imaginii minorului, foto sau video, inclusiv utilizarea acesteia în materiale publicitare tipărite de tip ziar, pliant, flyer, materiale print, dar și pe canalele de comunicare online ale școlii în cauză (cu titlu de exemplu, a se vedea acord publicat online http://scoala56.com), precum și pe alte canale care se vor menționa în acord.

În câmpul dedicat persoanelor majore, consimțământul este exprimat în scopuri, precum:

 • colectarea, stocarea, prelucrarea datelor cu caracter personal, inclusiv a imaginii;
 • utilizarea imaginii personale, foto sau video, inclusiv utilizarea acesteia în materiale publicitare tipărite de tip ziar, pliant, flyer, materiale print, dar și pe canalele de comunicare online ale școlii respective.

Pentru a respecta GDPR, acordul trebuie să fie însoțit de o notă de informare care să explice elevului modalitatea în care școala îi prelucrează datele cu caracter personal.

Implementarea GDPR în școli poate fi un proces greu și costisitor dacă nu ai resursele potrivite. Noi am creat un set de documente care să vă ajute la implementarea cerințelor GDPR în cadrul școlilor și să ajute la protejarea datelor elevilor, parintilor, cadrelor didactice si personalului auxiliar. Află mai multe despre setul nostru de documente aici. 

Prelucrarea datelor cu caracter personal ale elevilor de către Ministerul Educației Naționale

Prelucrarea datelor cu caracter personal ale elevilor se realizează și de către Ministerul Educației Naționale. Potrivit competențelor sale, având calitate de operator de date cu caracter personal, Ministerul Educației Naționale prelucrează datele cu caracter personal ale elevilor, studenților, părinților sau reprezentanților legali ai acestora, candidaților la testele sau examenele naționale, ale viitorilor elevi sau studenți (a se vedea în acest sens edu.ro), ș.a.m.d.. Categoriile specificate anterior sunt enumerate cu titlu exemplificativ, acestea fiind detaliate pe platformele online ale Ministerului Educației Naționale.

Un aspect important este reprezentat de refuzul de a furniza aceste informații de către elevi sau de către părinții acestora Ministerului Educației Naționale. În acest sens, este precizat faptul că actul educațional pentru învățământul obligatoriu este gratuit, dar persoanele fizice, sunt obligate să furnizeze o serie de date considerate obligatorii. Dintre aceste date enunțăm informațiile privind identitatea elevului și a părinților. De asemenea este obligatoriu ca acestea să își dea acceptul pentru monitorizarea video.

În situația unui refuz cu privire la furnizarea de date și în absența consimțământului la prelucrarea lor, Ministerul Educației Naționale poate refuza ,,inițierea de raporturi juridice”, pe motiv că s-ar afla în imposibilitatea de a respecta cerințele reglementării speciale în domeniul educației (a se vedea mai mult dezvoltat în cadrul platformei edu.ro, Protecția datelor cu caracter personal).

 

Concluzii

Prelucrarea datelor cu caracter personal a început să capete din ce în ce mai multă importanță, dezvoltându-se treptat și în sfera educațională. Instituțiile școlare și ministerele încep să implementeze acorduri cu privire la furnizarea de date cu caracter personal. Cel mai important element în prelucrarea acestor date se dorește să fie protecția.

Cu toatea acestea, nu toate instituțiile de învățământ au început să pună în aplicare prevederile Regulamentului privind protecția datelor cu caracter personal în ceea ce îi privește pe elevi.

O altă problematică ar fi reprezentată și de faptul că un refuz în vederea furnizării de informații și al consimțirii cu privire la prelucrarea lor ulterioară din partea elevului/părinților/elevului major ar putea atrage drept consecință refuzul Ministerului Educației Naționale de a iniția raporturi juridice (sau ar conduce, întocmai cum este precizat pe platforma online edu.ro, la imposibilitatea de a comunica informații esențiale cu privire la schimbările din activitățile educaționale, precum schimbarea modalităților de examinare/testare).

 
Pune o întrebare

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

MAI MULTE ARTICOLE
Vrei să primești articolele noastre direct pe mail?

Abonează-te, e gratuit!