Excepția litispendenței în Noul Cod de procedură civilă

Excepția litispendenței este reglementată la art. 138 Cod procedură civilă. Excepția de litispendență urmărește evitarea pronunțării unor soluții contradictorii în aceeași cauză. Potrivit art. 138 Cod procedură civilă, nicio persoană nu poate fi chemată pentru aceeași cauză, același obiect și de aceeași parte în fața mai multor instanțe competente sau chiar în fața aceleiași instanțe, prin cereri distincte. De exemplu, X nu poate fi acționat în instanță cu aceeași cauză la două instanțe deoarece doar una dintre aceste instanțe poate soluționa același proces. Cu alte cuvinte, un proces nu poate fi soluționat de două ori, de mai multe instanțe, ci doar de o singură instanță, o singură dată. Altfel s-ar încălca autoritatea de lucru judecat. 

Excepția litispendenței este o excepție de procedură, dilatorie și absolută[1]. Excepția de litispendență poate fi invocată, în orice stare a procesului în fața instanțelor de fond, de către părți sau de către instanță din oficiu. Dacă instanțele sunt de același grad, excepția se invocă înaintea instanței care a fost ultima sesizată. Dacă instanțele au grade diferite, excepția se invocă înaintea instanței de grad inferior. Dacă instanța admite excepția, atunci dosarul va fi trimis pentru a fi judecat de către instanța mai înaltă în grad. Important de reținut este faptul că dacă unul dintre procese a ajuns în recurs, iar celălalt se află în fața instanțelor de fond, instanțele de fond sunt obligate să suspende judecata cauzei până când recursul va fi soluționat.

  

 

Încheierea prin care se soluționează excepția litispendenței este o încheiere interlocutorie și poate fi atacată numai odată cu fondul[2].

Excepția litispendenței nu trebuie confundată cu excepția conexității, excepție care tinde să unească anumite cauze între care există o strânsă legătură, pentru o mai bună soluționare a acelor cauze. De asemenea, excepția litispendenței nu trebuie confundată cu excepția de necompetență. 

 

Referințe:

[1] I. Leș, D. Chiță (coord.), V. Lozneanu, C. Murzea, A. Stoica, A. Suciu, Tratat de drept procesual civil. Volumul I. Principii și instituții generale. Judecata în fața primei instanțe, Ediția a II-a, Editura Universul Juridic, 2020, București, p. 566.

[2] C. Roșu, Drept procesual civil. Partea generală, Ed. C.H. Beck, București, 2016, p. 140.

ALTE ARTICOLE

Vrei să primești articolele noastre direct pe mail?

Abonează-te, e gratuit!