Este obligatoriu răspunsul la întâmpinare?

Mulți oameni se întreabă dacă răspunsul la întâmpinare este obligatoriu în actualul Cod de procedură civilă. Însă înainte să răspundem la întrebarea din titlu, este important să explicăm ce înseamnă noțiunea de „răspuns la întâmpinare”.

Răspunsul la întâmpinare nu trebuie confundat cu întâmpinarea. Întâmpinarea este un act procesual pe care îl depune pârâtul la dosarul cauzei pentru a se apăra în fața pretențiilor reclamantului. În schimb, răspunsul la întâmpinare este un act procesual pe care îl depune reclamantul pentru a răspunde la întâmpinarea pârâtului.

Ca lucrurile să fie și mai simple, vom explica cum funcționează lucrurile în practică. În general, într-un proces, în etapa scrisă și înainte de primul termen de judecată, există trei acte distincte scrise: cererea de chemare în judecată, întâmpinarea și răspunsul la întâmpinare. Aceste acte sunt redactate de către părți și sunt depuse la instanță.

Reclamantul depune o cerere de chemare în judecată. Instanța, în virtutea principiului contradictorialității, comunică cererea de chemare în judecată către pârât. Pentru a se apăra în fața pretențiilor reclamantului, pârâtul depune o întâmpinare. Întâmpinarea se va comunica reclamantului. Potrivit art. 201 Cod procedură civilă, reclamantul poate depune răspuns la întâmpinare în termen de 10 zile de la comunicarea întâmpinării.

Așadar, Codul de procedură civilă instituie doar o recomandare cu privire la depunerea răspunsului la întâmpinare. Dacă nu depune răspunsul la întâmpinare, nu va exista nicio sancțiune. Lucrurile stau diferit față de întâmpinare. Depunerea întâmpinării este în general obligatorie și se sancționează aspru cu decăderea pârâtorului de a invoca excepții și de a propune probe. În schimb, pentru nedepunerea răspunsului la întâmpinare, nu există nicio sancțiune. Ca să răspundem întrebării din titlu, în actualul cod de procedură civilă, nu este obligatoriu răspunsul la întâmpinare.

Indiferent dacă s-a depus sau nu răspunsul la întâmpinare, judecătorul va fixa primul termen de judecată în termen de 60 de zile de la data expirării termenului înăuntrul căruia reclamantul putea depune răspunsul la întâmpinare.
 

EVENIMENTE VIITOARE

ALTE ARTICOLE

Vrei să primești articolele noastre direct pe mail?

Abonează-te, e gratuit!