Efectele contractului de vânzare în Noul Cod Civil

Prin efectele contractului de vânzare se înțeleg mai mult efecte, astfel cum vor arăta în acest articol. Pe de o parte, există efecte cu privire la interpretarea clauzelor îndoielnice ale contractului de vânzare. Pe de altă parte, există efectele ce reprezintă drepturile și obligațiile părților. Astfel, ca o consecință a încheierii unui contract de vânzare, vânzătorul are anumite drepturi și obligații (e.g., obligația de predare, obligația de garanție contra evicțiunii), iar cumpărătorul are alte drepturi și obligații (e.g., obligația de plată de prețului).

Interpretarea clauzelor îndoielnice ale contractului de vânzare

Potrivit art. 1671 Cod Civil,  clauzele îndoielnice cuprinse într-un contract de vânzare se vor interpreta în favoarea cumpărătorului. Care a fost rațiunea legiuitorului atunci când a legiferat regula potrivit căreia clauzele îndoielnice ale vânzării se vor interpreta în favoarea cumpărătorului? O explicație din doctrină ne lămurește:

„S-a considerat că, din moment ce, de regulă, vânzătorul, căruia îi aparține inițiativa de a vinde, este și cel care are (cel puțin) prioritatea temporală în a stabili clauzele contractuale, în situația în care acestea sunt neclare, culpa îi aparține, iar interpretarea se va face împotriva sa”[1].

Efectele contractului de vânzare și obligațiile părților

Efectele contractului de vânzare includ și drepturile și obligațiile părților contractului de vânzare.

Obligațiile vânzătorului

Potrivit art. 1672 Cod Civil, obligațiile vânzătorului sunt următoarele:

  1. Obligația de a transmite proprietatea asupra bunului vândut. Dacă s-a vândut alt drept și nu dreptul de proprietate, vânzătorul va avea obligația de a transmite dreptul respectiv.
  2. Obligația de a preda bunul;
  3. Obligația de garanta contra evicțiunii; și
  4. Obligația de a garanta contra viciilor bunului.

Efectele contractului de vânzare. Obligațiile cumpărătorului

Art. 1719 Cod Civil prevede în sarcina cumpărătorului două obligații:

  1. Obligația de a prelua bunul;
  2. Obligația de plată a prețului.

Cu toate acestea, astfel cum s-a remarcat o doctrină, cumpărătorul mai are și o a treia obligație, în conformitate cu art. 1666 Cod Civil[2]. Este vorba de obligația de a plăti cheltuielile aferente încheierii contractului de vânzare. Cu toate acestea, părțile sunt libere să prevadă în contract că respectivele cheltuieli vor fi suportate de către vânzător sau de către ambele părți.

 

Referințe:

[1] C. Macovei/ Gheorgiu în Fl.A. Baias, E. Chelaru, R. Constantinovici, I. Macovei (coord.), Codul Civil. Comentariu pe articole, Ediția 3, Ed. C. H Beck, București, 2021, p. 2039.

[2] V. Nemeș, G. Fierbințeanu, Dreptul contractelor civile și comerciale. Teorie, jurisprudență, modele, Ed. Hamangiu, 2020, p. 54.

ALTE ARTICOLE

Vrei să primești articolele noastre direct pe mail?

Abonează-te, e gratuit!