Efectele contractului de mandat în Codul Civil român

Care sunt efectele contractului de mandat? Ce se întâmplă, din punct de vedere juridic, după ce un contract de mandat a fost încheiat în mod legal? În secțiunea I a articolului vom trece în revistă anumite noțiuni esențiale despre mandat, iar în secțiunea II vom preciza sintetic efectele juridice ale contractului de mandat.

I.Contractul de mandat. Noțiuni esențiale

Ce faci atunci când ai de îndeplinit un anumit act juridic, dar anumite circumstanțe exterioare te împiedică să îndeplinești acea sarcină? Poate ești plecat din țară sau locuiești în altă localitate sau pur și simplu nu ai timp să te prezinți personal în locul L la momentul T să îndeplinești acțiunea A.

Probabil contractul de mandat a apărut pentru a rezolva situația de mai sus. Cum teleportarea nu există, această inovație juridică asigură „persoanei darul ubicuității, căci, prin mandatarii săi, ea poate fi prezentă în același moment în mai multe locuri”[1].

Înainte să discutăm despre efectele contractului de mandat, este important să trecem în revistă anumită aspecte esențiale.

Părțile contractului de mandat sunt mandantul și mandatarul. Prin intermediul contractului de mandat, mandantul împuternicește cealaltă parte, mandatarul să încheie „acte juridice pe seama și, după caz, în numele mandantului”[2], adică să desfășoare anumite operațiuni juridice specifice. Ambele părți pot fi atât persoane fizice sau persoane juridice. De exemplu, îți poți împuternici un prieten (persoană fizică) să desfășoare o anumită activitate sau poți împuternicit avocatul (persoană juridică) să desfășoare o altă activitate.

Mandatul poate fi cu reprezentare, atunci când „actul juridic se încheie nu numai pe seama mandantului, ci și în numele acestuia”[3] sau fără reprezentare, atunci când „actul juridic se încheie de către mandatar în nume propriu, dar pe seama mandantului”[4].

Mandatul se încheie pe durata prevăzută de părți, iar în lipsa indicării unei durate, contractul încetează în termen de 3 ani de la data încheierii lui (art. 2015 din Codul Civil).

Mandatul nu poate avea ca obiect, în mod tradițional, decât acte juridice, nu și activități materiale, deoarece altfel s-ar transforma în contract de antrepriză. Totuși, mandatul poate comporta, astfel cum se arată într-o lucrare, „executarea de acte materiale, dacă sunt accesorii la niște acte juridice”[5].

De asemenea, mandatul este un contract „consensual/solemn, cu titlu gratuit sau cu titlu oneros, intuitu personae, unilateral sau bilateral, cu executare ino ictu sau cu executare succesivă”[6].

II. Efectele contractului de mandat

Efectele contractului de mandat ar trebui privite pe două planuri: efectele cu privire la relațiile dintre părți și efectele cu privire la terți[7].

A. Efectele contractului de mandat între părți

După ce au încheiat un contract de mandat, ambele părți (mandantul și mandatarul)  au drepturi și obligații.

Astfel, mandatarul are, în principiu, următoarele obligații: „a) obligația de a îndeplini mandatul (adică de a încheia actele juridice cu care a fost împuternicit); b) obligația de informare a mandantului; c) obligația de a da socoteală mandantului asupra actelor și operațiunilor întreprinse; d) obligația de conservare a bunurilor pe care le deține în temeiul contractului de mandat; și e) obligația de restituire a sumelor de bani și a dobânzilor aferente”[8].

 

Te-ar putea interesa și:

 

Efectele contractului de mandat se regăsesc și cu privire la mandant care are, în principiu, următoarele obligații: a) să asigure mijloacele necesare îndeplinirii mandatului; (b) să despăgubească mandatarul pentru cheltuielile făcute cu ocazia îndeplinirii mandatului; c) să plătească mandatarului remunerația dacă aceasta este statuată prin contract sau când mandatul este dat în exercitarea unor activități profesionale[9].

B. Efectele contractului de mandat cu privire la terți

Efectele contractului de mandat nu se răsfrâng asupra raporturilor dintre mandatar și terți deoarece între aceștia „nu se creează raporturi juridice directe, deoarece mandatarul contractează în numele și pe seama mandantului, fiind un alter ego al acestuia”[10].

În schimb, efectele contractului de mandat se răsfrâng asupra raporturilor dintre mandant și terți ca și cum el însuși (mandantul) ar fi încheiat actul cu terțul. Chiar dacă nu a fost prezent la încheierea actului juridic și acul juridic s-a încheiat prin împuternicirea acordată altei persoane, ca urmare a contractului se mandat, s-a creat, în realitate, un raport juridic între mandant și terț.

 

Concluzii

Când apelăm la un contract de mandat, ar trebui să avem în vedere și care sunt efectele acestui contract. Deși încrederea pare a fi factorul principal pentru succesul acestei operațiuni, în realitate, înainte de încheierea unui astfel de contract ar trebui să facem o analiză completă a situației. Este mandatul cea mai bună soluție sau ar trebui să mă ocup singur/ă de această situație? Este persoana pe care o împuternicesc cea mai potrivită pentru îndeplinirea operațiunii juridice? Care ar putea fi problemele din această operațiune și care ar fi soluțiile pentru rezolvarea acestora?

 

Referințe:

[1] P. Malaurie, L. Aynes, P.-Y. Gautier, Contractele speciale, Ed. Wolters Kluwer România, 2007, traducător Diana Dănișor, p. 261.

[2] V. Nemeș, G. Fierbințeanu, Dreptul contractelor civile și comerciale. Teorie, jurisprudență, modele, Ed. Hamangiu, 2020, p. 320.

[3] Fl. A. Baias, E. Chelaru, R. Constantinovici, I. Macovei (coord.), Noul Cod Civil. Comentariu pe articole, Ed. C.H. Beck, București, 2012, p. 2023.

[4] Ibidem.

[5] P. Malaurie, L. Aynes, P.-Y. Gautier, op. cit. , p. 276.

[6] V. Nemeș, G. Fierbințeanu, op. cit., p. 320.

[7] Fr. Deak, Tratat de drept civil. Contracte speciale, Vol. II, Ed. Universul Juridic, 2006, Ediția a IV-a, actualizată de Lucian Mihai și Romeo Popescu.

[8] V. Nemeș, G. Fierbințeanu, op. cit., p. 334.

[9] Ibidem.

[10] V. Nemeș, G. Fierbințeanu, op. cit., p. 347.

 

[Conținutul prezentului articol nu reprezintă o consultație juridică în temeiul Legii nr. 51/1995 privind organizarea și exercitarea profesiei de avocat, iar site-ul nu își asumă răspunderea pentru conținutul publicat de autori, editori și colaboratori.]


ALTE ARTICOLE

Vrei să primești articolele noastre direct pe mail?

Abonează-te, e gratuit!