Drepturi de autor. Noi modificări esențiale ale Legii 8/1996

Dincolo de formalism și juridicizare, drepturile de autor sunt protejate în cadrul social și juridic actual prin prisma importanței pe care o reprezintă acestea la nivel intern. Protecția drepturilor de autor este necesară într-o societate organizată, instituirea acestei protecții fiind înțeleasă de către legiuitor drept una benefică pentru cetățeni, iar drepturile conexe cunosc consacrare legislativă la nivelul statului român.

Drepturi de autor. Care sunt modificările esențiale în materia drepturilor de autor și a drepturilor conexe?

Legea nr. 15/2019 privind modificarea și completarea Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe aduce modificări însemnate în materia drepturilor de autor și a drepturilor conexe. Prin noile reglementări au fost aduse următoarele modificări:

1. Un nou element privind protecția datelor cu caracter personal

În reglementarea Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe, structura articolului nu include și prevederile în materie de protecție și prelucrare a datelor cu caracter personal. Noua reglementare include în cuprinsul art. 1 un nou alineat, alin. (3), având următorul cuprins:

„1. Dreptul de autor asupra unei opere literare, artistice sau științifice, precum și asupra oricăror asemenea opere de creație intelectuală, este recunoscut și garantat în condițiile prezentei legi. Acest drept este legat de persoana autorului și comportă atribute de ordin moral și patrimonial;

2. Opera de creație intelectuală este recunoscută și protejată, independent de aducerea la cunoștință publică, prin simplul fapt al realizării ei, chiar neterminată;

3. Dispoziţiile prezentei legi se aplică numai în condiţiile respectării prevederilor legislaţiei naţionale în materia prelucrării datelor cu caracter personal”

Noua reglementare cuprinde în structura sa și dispoziții privind modalitatea de aplicare a legii privind drepturile de autor și drepturile conexe, în sensul că acestea (dispozițiile) se vor aplica numai cu respectarea prevederilor legislației naționale, deci prin raportare la întreg cadrul juridic existent, cu respectarea supremației Constituției României și a principiului ierarhiei normative, dar și (ca element de noutate) cu respectarea prevederilor în materie de prelucrare a datelor cu caracter personal.

2.  Drepturi de autor. Noi excepții de la consimțământul titularului dreptului de autor

Introducerea a două noi articole, după art. 35 din Legea nr. 8/1996,  în sensul existenței permisiunii, chiar fără consimțământul titularului oricărui drept de autor sau al oricărui drept conex și fără plata vreunei remunerații, reproducerii, distribuirii, comunicării către public, punerii la dispoziția publicului, radiodifuzării, închirierii și împrumutului unei opere sau a altui obiect protejat (sub condiția ca aceste acțiuni să nu contravină exploatării normale a operei și să nu prejudicieze autorul sau titularii drepturilor), pentru anumite scopuri. Dintre scopurile precizate, vom reflecta, cu titlu exemplificativ, următoarele: ,,realizarea de către o persoană beneficiară sau o persoană care acţionează în numele acesteia, a unui exemplar în format accesibil al unei opere sau al unui alt obiect protejat prin drept de autor sau drepturi conexe, la care persoana beneficiară are acces în mod legal, pentru uzul exclusiv al persoanei beneficiare și realizarea, de către o entitate autorizată, a unui exemplar în format accesibil al unei opere sau al unui alt obiect protejat prin drept de autor sau drepturi conexe, la care persoana beneficiară are acces în mod legal sau comunicarea publică, punerea la dispoziţie, distribuirea sau împrumutul, fără scop lucrativ, al unui exemplar în format accesibil către o persoană beneficiară sau o altă entitate autorizată în scopul utilizării exclusive de către o persoană beneficiară”.

De asemenea, introducerea art. 35 ind. 2  cuprinde prevederi cu privire la entitățile care desfășoară activități de tipul celor prezentate anterior, în sensul instituirii obligațiilor acestora de a stabili și de a respecta proceduri calificate ca fiind ,,clare” și ,,transparente”, atunci când îndeplinesc obligații precum: distribuirea, comunicarea, punerea la dispoziție de exemplare ]n format accesibil numai către persoanele beneficiare sau alte entități autorizate, adoptarea de măsuri corespunzătoare pentru a descuraja reproducerea, distribuţia, comunicarea către public sau punerea la dispoziţia publicului în mod neautorizat a exemplarelor în format accesibil, existența de măsuri cuvenite pentru tratarea unor opere sau altor obiecte protejate, precum și a unor exemplare în format accesibil, publicarea și actualizarea pe site-ul propriu sau prin intermediul altor canale a informațiilor privitoare la modul în care sunt respectate aceste obligați, respectarea dispozițiilor legale privitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal ale persoanelor beneficiare.

Modificările precizate anterior sunt prevăzute cu titlu limitativ, iar pentru dezvoltarea situațiilor textuale este necesară consultarea cadrului normativ modificat în mod integral.

Protecția drepturilor de autor este necesară într-o societate organizată, instituirea acestei protecții fiind înțeleasă de legiuitor drept benefică pentru cetățeni, iar drepturile conexe cunosc consacrare legislativă la nivelul statului român. Acest fapt s-a materializat prin intrarea în vigoare a Legii nr. 15/2019 privind modificarea și completarea Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe.

ALTE ARTICOLE

Vrei să primești articolele noastre direct pe mail?

Abonează-te, e gratuit!