Dreptul la ștergerea datelor

Dreptul la ștergerea datelor este reglementat la art. 17 din GDPR.

Persoana vizată are dreptul să solicite operatorului să șteargă fără întârziere datele cu caracter personal  care o privesc în următoarele cazuri:

 • datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;
 • persoana vizată își retrage consimțământul pe baza căruia are loc prelucrarea și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare;
 • persoana vizată se opune prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze în ceea ce privește prelucrarea;
 • datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
 • datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea legii;
 • datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii online copiilor.

Operatorul va trebui să ia o decizie cu privire la o astfel de solicitare. Ștergerea datelor nu se va realiza dacă:

 • datele sunt necesare pentru exercitarea dreptului la liberă exprimare și informare;
 • datele sunt necesare pentru îndeplinirea unei obligații legale;
 • din motive de interes public în domeniul sănătății publice;
 • în scopuri de arhivare în interes public;
 • pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.

Exemplu: O persoana decide să părăsească un site de rețele sociale. Are dreptul de a-i cere operatorului să șteargă datele cu caracter personal care îi aparțin, iar operatorul va trebui să se conformeze. 

Exemplu: O persoană decide să părăsească un site de rețele sociale. Pe acest site, persoana a cumpărat servicii de publicitate. Persoana înaintează o cerere de ștergere a datelor. Compania realizează că poate șterge datele, însă legea o obligă să păstreze timp de 10 ani facturile emise către persoană. Prin urmare, va șterge doar o parte din date, păstrându-le pe cele care trebuie păstrate potrivit legii.

Exemplu: O publicație online a publicat, la cererea unor elevi nemulțumiți, un articol defăimător despre o profesoară. Aceasta înaintează o cerere de ștergere a datelor, iar publicația este obligată să o șteargă, deoarece informația nu este de interes public.

 

ALTE ARTICOLE

Vrei să primești articolele noastre direct pe mail?

Abonează-te, e gratuit!