Dreptul de retragere al consumatorului din contractele încheiate pe internet

Dreptul de retragere al consumatorului din cadrul contractelor încheiate la distanță este un drept esențial, dar constituie în același timp și o problematică importantă la nivel practic. Pentru a realiza analiza acestei problematici, este necesar să ne raportăm la cadrul normativ în vigoare. În acest sens este esențială analiza prevederilor Ordonanței de Urgență nr. 34/2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniștii, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative.

Ordonanța în cauză reglementează drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniștii, în scopul asigurării protecției acestora dintâi, dar și pentru buna funcționare a pieței, în temeiul art. 1 din prezenta ordonanță.

În cele ce urmează vom analiza definirea conceptelor de ,,consumator”, ,,profesionist” și ,,contract încheiat la distanță”, respectând prevederile legale, astfel:

 • Prin consumator vom înțelege orice persoană fizică sau grup de persoane fizice care sunt constituite în asociații;
 • Prin profesionist vom înțelege orice persoană fizică sau juridică (fie publică, fie privată pentru acest din urmă caz) ce acționează în cadrul activității sale comerciale, industriale sau de producție, artizanale, liberale, în legătură cu contractele aflate sub incidența actului normativ menționat anterior, dar și orice persoană care acționează în același scop, în numele sau pe seama sa;

Prin contract încheiat la distanță vom înțelege orice contract care se încheie între un profesionist și un consumator în cadrul unui sistem de vânzări sau de prestare de servicii la distanță și care este organizat, fără prezența fizică simultană a profesionistului ori consumatorului, cu utilizarea exclusivă fie a unuia, fie a mai multor mijloace de comunicare la distanță, până la (inclusiv în) momentul în care este încheiat contractul respectiv.

Te-ar putea interesa și:

 

 

Care sunt obligațiile pe care profesionistul trebuie să le furnizeze către consumator înainte de încheierea unui contract la distanță ?

Înainte de încheierea unui contract la distanță, profesionistul are obligația, conform art. 6 din prezenta ordonanță, de a furniza către consumator anumite categorii de informații, prin intermediul unui document denumit în practică Termeni și Condiții, dintre care vom enunța, cu titlu limitativ, următoarele:

 • principalele caracteristici ale produselor sau serviciilor, având în vedere mediul de comunicare și produsele sau serviciile în cauză;
 • identitatea profesionistului, cum ar fi denumirea sa comercială – considerat ca fiind un aspect esențial pentru încheierea contractului;
 • adresa poștală la care profesionistul este stabilit, precum și, în cazul în care există, numărul de telefon, numărul de fax și adresa de poștă electronică ale acestuia la care poate fi efectiv contactat;
 • prețul total al produselor și serviciilor cu toate taxele incluse (cu excepțiile impuse prin lege);
 • costul de utilizare a mijloacelor de comunicare la distanță în vederea încheierii contractului, atunci când este calculat pe baza unui alt tarif decât tariful de bază;
 • modalitățile de plată, livrare, executare, data până la care profesionistul se angajează să livreze produsele sau să presteze serviciile și, după caz, procedura profesionistului de soluționare a reclamațiilor;
 • în cazul în care există un drept de retragere, condițiile, termenele și procedurile de exercitare a dreptului respectiv, precum și formularul tipizat de retragere;
 • informația potrivit căreia consumatorul va trebui să suporte costul aferent returnării produselor în caz de retragere și, pentru contractele la distanță, dacă produsele, prin însăși natura lor, nu pot fi, în mod normal, returnate prin poștă, costul aferent returnării produselor;
 • în cazul în care consumatorul își exercită dreptul de retragere după formularea unei cereri, informația potrivit căreia consumatorul este obligat să achite profesionistului costuri rezonabile;
 • în cazul în care dreptul de retragere nu este prevăzut în conformitate cu prevederile legale, informația conform căreia consumatorul nu va beneficia de un drept de retragere sau, după caz, circumstanțele în care consumatorul își pierde dreptul de retragere;

În privința dreptului de retragere, art. 9 din prezenta ordonanță este relevant în acest sens. Astfel, consumatorul va beneficia de o perioadă de 14 zile pentru a se retrage dintr-un contract încheiat la distanță, fără să fie nevoit să își justifice decizia de retragere și fără să suporte alte costuri. Perioada de retragere se calculează în termen de 14 zile de la data încheierii contractelor (pentru contractele de prestări servicii), din ziua în care consumatorul sau o parte terță intră în posesia fizică a produselor (în cazul contractelor de vânzare), de la data încheierii contractelor pentru furnizarea de apă, gaze naturale sau energie electrică, atunci când nu este prevăzută vânzarea în volum limitat sau într-o anumită cantitate.

 

Cum se va exercita dreptul de retragere al consumatorului?

Respectând prevederile art. 11 din Ordonanța de Urgență nr. 34/2014, înainte de a expira perioada de retragere, consumatorul va informa profesionistul cu privire la decizia sa. Mijloacele prevăzute de cadrul normativ sunt următoarele:

 • prin modelul de formular de retragere prevăzut în actul normativ prin care își exercită dreptul de retragere al consumatorului;
 • prin orice altă declarație neechivocă în care acesta își exprimă decizia de retragere din contract.

O politică de retur ar trebui să existe pe site. Găsiți o astfel de politică, împreună cu celelalte documente obligatorii pe site (Termeni și Condiții, Politică de confidențialitate)  în pachetul nostru pentru magazine online aici. 

Care sunt efectele retragerii din contractul încheiat la distanță între consumator și profesionist?

Efectele retragerii sunt conturate ca având o structură dihotomică, astfel că exercitarea dreptului de retragere va pune capăt obligațiilor părților contractuale, astfel: de a executa contractul la distanță și de a încheia un contract la distanță dacă a fost efectuată o comandă de către consumator.

Care sunt obligațiile consumatorului în cazul retragerii din contractul încheiat la distanță?

Obligațiile consumatorului sunt conturate prin intermediul art. 14 din Ordonanța de Urgență nr. 34/2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniștii, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, astfel:

 • Consumatorul suportă doar costurile directe legate de returnarea produselor (excepția fiind reprezentată de cazul în care profesionistul acceptă să suporte acele costuri sau în care profesionistul nu a informat consumatorul că aceste costuri trebuie suportate de consumator);
 • Consumatorul este responsabil doar în ceea ce privește diminuarea valorii produselor rezultată din manipularea acestora, diferit de ceea ce este necesar pentru determinarea naturii, caracteristicilor și funcționării produselor. Diminuarea valorii produselor nu trebuie să fie descurajantă pentru consumator în a-și exercita dreptul de retragere;
 • Consumatorul plătește profesionistului o sumă proporțională cu ceea ce s-a furnizat până la momentul în care consumatorul a informat profesionistul cu privire la exercitarea dreptului de retragere, în raport cu acoperirea totală a contractului. Suma proporțională care trebuie plătită profesionistului de către consumator este calculată pe baza prețului total convenit în contract.

Prevederile legale în vigoare sunt mai mult decât necesare pentru buna desfășurare a raporturile dintre comerciant și profesionist. De asemenea, dreptul de retragere al consumatorului este un drept esențial, care trebuie conferit consumatorului în situații punctuale. Lipsa informării consumatorului de către profesionist cu privire la dreptul său de retragere stă sub auspiciile ,,remediilor” prevăzute de către un cadru normativ conturat în mod clar și care se aplică situațiilor punctuale, în speță și contractelor încheiate la distanță dintre un consumator și un profesionist.

 

Ai un magazin online și vrei să respecți legea? Cum te putem ajuta:

 

ALTE ARTICOLE

Vrei să primești articolele noastre direct pe mail?

Abonează-te, e gratuit!