Dacă găsești o comoară, îți va aparține sau trebuie să o dai statului?

Să ne imaginăm că ai găsit o comoară într-un moment fericit al vieții. Devii proprietar asupra comorii sau trebuie să o dai statului?

Într-o asemenea situație își vor găsi aplicabilitatea dispozițiile art. 946 din Codul Civil:

„Drepturile asupra tezaurului găsit

(1) Tezaurul este orice bun mobil ascuns sau îngropat, chiar involuntar, în privinţa căruia nimeni nu poate dovedi că este proprietar.

(2) Dreptul de proprietate asupra tezaurului descoperit într-un bun imobil sau într-un bun mobil aparţine, în cote egale, proprietarului bunului imobil sau al bunului mobil în care a fost descoperit şi descoperitorului.

(3) Dispoziţiile prezentului articol nu se aplică bunurilor mobile culturale, calificate astfel potrivit legii, care sunt descoperite fortuit sau ca urmare a unor cercetări arheologice sistematice, şi nici acelor bunuri care, potrivit legii, fac obiectul proprietăţii publice.”

Din interpretarea art. 946 Cod Civil rezultă mai multe aspecte. Astfel, dacă bunul este cultural potrivit legii sau este obiect al proprietății publice, atunci el va intra în proprietatea statului. În celelalte situații bunul aparține ori descoperitorului, ori, în cote egale, proprietarului bunului imobil sau al bunului mobil în care a fost descoperit.

Exemplu #1: Dorești să construiești o piscină în spatele casei și, săpând, descoperi o comoară. Dacă comoara este bun cultural potrivit legii sau bun aflat în proprietate publică, ea va aparține statului. În celelalte cazuri, comoara va intra în proprietatea ta (prin ocupațiune) deoarece ești și proprietar și descoperitor.

Exemplu #2: Dorești să construiești o piscină în spatele casei și angajezi pe cineva să sape curtea. Săpătorul găsește o comoară, iar tu nu ești proprietar asupra ei. Dacă comoara este bun cultural potrivit legii sau bun aflat în proprietate publică, ea va aparține statului. În celelalte cazuri, comoara se va împărți între tine (în calitate de proprietar al terenului din spatele curții) și între săpător (în calitate de descoperitor).

Exemplu #3: Găsești o comoară într-o insulă din Caraibe. Se vor aplica legile de acolo, pe care nu le cunoaștem.

Exemplu #4: Pescuiești din întâmplare o comoară în marea liberă și, atât timp cât nu este piraterie, comoara îți va aparține potrivit dreptului internațional public.

 

Modul de dobândire a proprietății asupra unui tezaur este ocupațiunea. 

 

 ALTE ARTICOLE

Vrei să primești articolele noastre direct pe mail?

Abonează-te, e gratuit!