Curtea de Apel București: Verdict final în Dosarul Colectiv

Azi, 12 mai 2022, a fost pronunțată soluția definitivă în Dosarul Colectiv de către Curtea de Apel București, Secția Penală.

 

 

Ora estimata: 09:00
Complet: S1 C20 A continuitate
Tip solutie: Schimbat în parte
Solutia pe scurt: Decizia penală nr. 566/A din data de 12.05.2022 – În baza art.421 pct. 2 lit. a Cod
procedură penală admite apelurile formulate împotriva sentinţei penale nr. 1897/16.12.2019
pronunţată în dosarul nr. 17008/3/2016 al Tribunalului Bucureşti-Secţia I-a Penală de către apelantii:
Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia Naţională Anticorupţie; Parchetul de
pe lângă Tribunalul Bucureşti; inculpaţii: Anastasescu George Alin; Mincu Costin; Gancea Paul Cătălin;
SC COLECTIV CLUB SRL; Moise Marian; Zaharia Viorel; Niţă Daniela Ioana; Niţă Cristian Mihai; SC
GOLDEN IDEAS ARTISTS SRL; Radu Antonina; Matei George Petrică; Popescu Cristian Victor Piedone;
Iofciu Aurelia; Ganea Luminiţa Larisa; Moţoc Sandra Ramona; părţile responsabile civilmente: Unitatea
Administrativ Teritorială – Subdiviziunea sector 4 Bucure?ti; Inspectoratul Pentru Situaţii de Urgenţă
Dealu Spirii Bucureşti Ilfov; părţile civile: Alban-Popescu Christian Vicente, Albu Savel Adrian, Anghel
Iulian Mihai, Apostol Ionela-Adriana, Apostol Laura Liliana, Arsene Anica, Baldovin Florica, Baldovin
Mihai, Baldovin Nicu, Belu Laura Cristina, Bituleanu Maria, Bogari (fostă Stan) Monica, Boghian Elena,
Boghian Vasile, Brînduşan Ioan Vasile, Bucur Ana-Maria, Bud Viorel Andrei, Caloian Ciprian Daniel, Călin
Iulia Alexandra, Chelba Ion (decedat), Chelba Irina, Ciobanu Darie Luca (prin reprezentant Ciobanu
Daniela), Ciobanu Petru(prin reprezentant Ciobanu Daniela), Ciocanelli Silviu Mihail, Constantin
Alexandru, Constantin Claudia Cristina, Costache Laurenţiu Ştefan, Cotuţiu Cristina, Diaconu Mihai,
Dincă Alexandru Dragoş, Dinu Alin Petru, Dobre Victor Adrian, Dobrinoiu Nicoleta Jenica, Dorogan
Adrian, Dumitrache Costin, Dumitrescu Nicoleta, Enache Niculae, Enache Zoe, Ferica Leontina, Filiuţă
Marius, Florea Doina, Florea Gabriela, Florea Tase, Flueraş Miluţă, Frăţoaica Marius, Furnea Alexandra
Ioana, Găluţ Ioan Andrei, Geambaşu Ion, Geambaşu Laurenţiu Cezar, Geambaşu Ruxandra, Gheorghe
Claudia Alina, Gheorghe Paraschiva, Grădinariu Cătălin Constantin, Grecea Mihai, Grigore Ioana
Ruxandra, Haifawi Hani, Hogea George Narcis, Horea Victor Bogdan, Hriţcu Alexandru Marius, Hriţcu
Ioana, Hriţcu Vasile, Iancu Adela, Iancu Eugen Cătălin, Iancu Mihaela, Iancu Ştefan Lucian, Iancu Vlad
Andrei, Ignat Cristina, Iliescu Andrei-Ciprian, Ilniţchi Cătălin Mircea, Ionescu Călin Ştefan, Ioniţă Corina
Gabriela, Ioniţă Marin, Ioniţă Neguţa, Istrate Ecaterina, Istrate Gabriela, Istrate Laurenţiu, Istrate
Nicolae, Istrate Sara Diana, Lăcraru Răzvan, Lazăr Sorin Gabriel, Lupu Flavia Claudia, Maftei Cornel,
Maftei Viorica, Maior Livia, Marin Mario-Cezar, Matei Cristian, Matei Elena, Matei Niculina, Matei Victor,
Mihăilescu Andrada, Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale (fost Ministerul
Muncii şi Justiţiei Sociale), Mitroi Iulian, Mitroi Maria Elisabeta, Mitroi Niculina, Mocanu Cătălin, Moleşag
Bogdan, Morăraşu Ancuţa, Nicodemus Marvin, Nicula Alexandra Adriana, Olteanu Alexandru-Olivian,
Olteţeanu (fostă Toader) Ioana, Oprea Mariana, Opriţa Gheorghe, Opriţa Victoria, Paraschiv Irina,
Paraschiv Mariana, Pătlăgeanu Cosmin Alexandru, Pătlăgeanu Marina Anca, Penescu Alexandru,
Petrache Mădălina Cosmina, Petre Ioana, Petrescu Mircea, Plăvan Lucreţia, Plîngu Alexandru Cristian,
Popa Maria Popa Radu, Popescu Andreea, Popescu Ionuţ Liviu, Popescu Mihai, Popovici Pavlos Gabriel,
Rădoi Constantin, Rob Iulian, Rotariu Oana Maria, Rugină Raluca Mariana, Ruşitoru Cristian Alexandru,
Ruşitoru Ionel, Ruşitoru Lina, Sălăjan Ioan, Scânteie Alexandrina, Sienerth Cleopatra Luminiţa, Sienerth
Ion Valter, Socol Mirela, Spitalul Clinic de Urgenţă Bagdasar Arseni Bucureşti, Spitalul Clinic de Urgenţă
Bucureşti, Stan Ioan Eugen, Stan Maria Crina, Stan Monica Mirela, Strugaru Dănuţ, Strugaru Elena,
Strugaru Elena Daniela, Şuvei Gheorghe, Ştefan Andrei Florian, Ştefan Coriolan, Ştefan Gabriel, Ştefan
Liliana, Ştefan Mihaela, Şuţă Andreea, Târţău Cristina Alexandra, Tiaru Alice Ioana, Tilie Floarea, Tilie
Stan, Toader Doina, Toader George, Toader Vasile, Trifu Andrei Ion, Tudor Elena, Tudor Ionuţ, Ţelea
Carina Ioana, Ursu Andreia-Emilia, Ursu (fostă Toader) Gabriela, Vârlan Ion, Vasiliu Remus Geo, Vlăduţ
Alexandru Cristian, Vlăduţ Ortansa Marinela, Voiculescu Marian, Voiculescu Mariana, Zamfir Maria,
Ziemba Radu Mihai. Desfiinţează parţial sentinţa penală nr. 1897/16.12.2019 pronunţată în dosarul nr.
17008/3/2016 al Tribunalului Bucureşti-Secţia I-a Penală şi, rejudecând: Înlătură dispozi?ia de
respingere ca neîntemeiate a cererilor de excludere a probelor (interceptări) administrate în cursul
urmăririi penale, formulate de inculpa?ii Niţă Cristian Mihai si Niţă Daniela Ioana.. În temeiul art. 281
alin. (1) lit. b) C.pr.pen. rap. la Deciziile Cur?ii Constitu?ionale nr. 51/2016, 302/2017 ?i 26/2019

constată nulitatea absolută a procedeului probatoriu al punerii în executare a supravegherii tehnice
dispuse prin Ordonan?a din data de 31.10.2015 a Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucure?ti. În
temeiul art. 102 C.pr.pen. dispune excluderea supor?ilor optici pe care sunt stocate rezultatele ob?inute
din activitatea de supraveghere tehnică ?i a procesele verbale de redare a convorbirilor telefonice
interceptate (filele 40-58, 68-86 ?i 93-107 vol. 32 dos.u.p. 545/P/2015, raportat la numerotarea
dosarului în format fizic). Respinge ca neîntemeiată cererea de excludere a suportului optic ce con?ine
rezultatele perchezi?iei informatice autorizate prin încheierea nr. 3 din 07.01.2016, pronun?ată de
judecătorul de drepturi ?i libertă?i de la Judecătoria sectorului 4 Bucure?ti, a procesului-verbal din
18.01.2016 (vol. 37 dos.u.p. 545/P/2015) prin care au fost descrise datele informatice identificate ca
urmare a efectuării perchezi?iei informatice, a proceselor-verbale întocmite pe parcursul efectuării
perchezi?iei informatice (vol. 37 dos.u.p. 545/P/2015) ?i a declara?iile numi?ilor Niţă Cristian Mihai, Niţă
Daniela Ioana, Sîrbu Andreea, Moise Adriana. Menţine condamnarea, dinpusă prin sentinţa apelată, în
privinţa inculpatului Anastasescu George Alin, la o pedeapsă de 10 ani închisoare, pentru săvârşirea
infracţiunii de ucidere din culpă în formă agravată prevăzută de art 192 alin. 2 si 3 Cod penal. În baza
art. 66 alin. 1 lit. a, b C. pen. interzice inculpatului ca pedeapsă complementară exercitarea drepturilor
de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, de a ocupa o funcţie care implică
exerciţiul autorităţii de stat pe o perioadă de 5 ani. În baza art. 65 alin. 1 raportat la art. 66 alin. 1 lit.
a, b C. pen. interzice inculpatului ca pedeapsă accesorie exercitarea drepturilor de a fi ales în
autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul
autorităţii de stat. Menţine condamnarea, dinpusă prin sentinţa apelată, în privinţa inculpatului
Anastasescu George Alin la o pedeapsă de 3 ani închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de vătămare
corporală din culpă în formă agravată prevăzută de art. 196 alin. 3 si 4 Cod penal. În baza art. 66 alin.
(1) lit. a), b) C. pen. interzice inculpatului ca pedeapsă complementară exercitarea drepturilor de a fi
ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul
autorităţii de stat, pe o perioadă de 3 ani În baza art. 65 alin. 1 raportat la art. 66 alin. 1 lit. a, b C.
pen. interzice inculpatului ca pedeapsă accesorie exercitarea drepturilor de a fi ales în autorităţile
publice sau în orice alte funcţii publice, de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat.
Menţine condamnarea, dinpusă prin sentinţa apelată în privinţa inculpatului Anastasescu George Alin la
o pedeapsă de 2 ani închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de neluarea măsurilor legale de securitate
şi sănătate în muncă prevăzută de art. 349 Cod penal. În baza art. 66 alin. 1 lit. a, b ?i g C. pen.
interzice inculpatului ca pedeapsă complementară exercitarea drepturilor de a fi ales în autorităţile
publice sau în orice alte funcţii publice, de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat ?i
dreptul de a fi administrator al unei societă?i comerciale având ca obiect de activitate activită?ile
indicate de codurile CAEN 5630, 5621, 6820, 9001, 9002, 9329 pe o perioadă de 2 ani În baza art. 65
alin. 1 raportat la art. 66 alin. 1 lit. a, b ?i g C. pen. interzice inculpatului ca pedeapsă accesorie
exercitarea drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, de a ocupa o
funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat ?i dreptul de a fi administrator al unei societă?i
comerciale având ca obiect de activitate activită?ile indicate de codurile CAEN 5630, 5621, 6820, 9001,
9002, 9329. În baza art. 38 alin. 1 raportat la art.39 alin.1 lit.b, Cpen., contope?te pedepsele aplicate,
inculpatul Anastasescu George Alin urmând să execute pedeapsa cea mai grea de 10 ani inchisoare, la
care se adauga un spor de 1 an si 8 luni, în total 11 ani si 8 luni inchisoare. În baza art. 45 alin. 3 lit. a
C.pen. raportat la art. 66 alin. (1) lit. a), b) ?i g) C. pen. interzice inculpatului ca pedeapsă
complementară exercitarea drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice,
de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de statpe o durată de 5 ani ?i dreptul de a fi
administrator al unei societă?i comerciale având ca obiect de activitate activită?ile indicate de codurile
CAEN 5630, 5621, 6820, 9001, 9002, 9329 pe o perioadă de 2 ani În baza art. 45 alin. 5 C.pen.
raportat la art. 65 alin. 1 ?i la art. 66 alin. (1) lit. a), b) ?i g) C. pen. interzice inculpatului ca pedeapsă
accesorie exercitarea drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, de a
ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat ?i dreptul de a fi administrator al unei societă?i
comerciale având ca obiect de activitate activită?ile indicate de codurile CAEN 5630, 5621, 6820, 9001,
9002, 9329. In baza art.72 Cp deduce perioada retinerii, arestarii preventive si arestului la domiciliu de
la 02.11.2015 la 28.03.2016. În baza art. 192 alin. 2 şi 3 C.pen. condamnă pe inculpatul Mincu Costin,
la pedeapsa de 6 ani ?i 6 luni închisoare pentru comiterea infracţiunii de ucidere din culpă. În baza art.

66 alin. 1 lit. a, b C. pen. interzice inculpatului ca pedeapsă complementară exercitarea drepturilor de a
fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul
autorităţii de stat pe o perioadă de 5 ani. În baza art. 65 alin. 1 raportat la art. 66 alin. 1 lit. a, b C.
pen. interzice inculpatului ca pedeapsă accesorie exercitarea drepturilor de a fi ales în autorităţile
publice sau în orice alte funcţii publice, de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat. În
temeiul art. 196 alin. 3 şi 4 C.pen. condamnă pe inculpatul Mincu Costin la pedeapsa de 2 ani ?i 6 luni
închisoare pentru comiterea infracţiunii de vătămare corporală din culpă. În baza art. 66 alin. (1) lit. a),
b) C. pen. interzice inculpatului ca pedeapsă complementară exercitarea drepturilor de a fi ales în
autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul
autorităţii de stat, pe o perioadă de 3 ani În baza art. 65 alin. 1 raportat la art. 66 alin. 1 lit. a, b C.
pen. interzice inculpatului ca pedeapsă accesorie exercitarea drepturilor de a fi ales în autorităţile
publice sau în orice alte funcţii publice, de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat.
Men?ine pedeapsa de 2 ani închisoare aplicată inculpatului Mincu Costin pentru infrac?iunea de neluare
a măsurilor legale de sănătate ?i securitate în muncă prev. de art. 349 alin. 1 C.pen. În baza art. 66
alin. 1 lit. a, b ?i g C. pen. interzice inculpatului ca pedeapsă complementară exercitarea drepturilor de
a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, de a ocupa o funcţie care implică
exerciţiul autorităţii de stat ?i dreptul de a fi administrator al unei societă?i comerciale având ca obiect
de activitate activită?ile indicate de codurile CAEN 5630, 5621, 6820, 9001, 9002, 9329 pe o perioadă
de 2 ani În baza art. 65 alin. 1 raportat la art. 66 alin. 1 lit. a, b ?i g C. pen. interzice inculpatului ca
pedeapsă accesorie exercitarea drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii
publice, de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat ?i dreptul de a fi administrator al
unei societă?i comerciale având ca obiect de activitate activită?ile indicate de codurile CAEN 5630,
5621, 6820, 9001, 9002, 9329. În temeiul art. 38 alin. 1 C.pen şi art. 39 alin. 1 lit. b C.pen. contopeşte
cele trei pedepse urmând ca inculpatul Mincu Costin să execute pedeapsa cea mai grea de 6 ani ?i 6
luni închisoare pe care o sporeşte cu 1 an ?i 6 luni (o treime din 4 ani ?i 6 luni), în total 8 ani
închisoare. În baza art. 45 alin. 3 lit. a C.pen. raportat la art. 66 alin. (1) lit. a), b) ?i g) C. pen.
interzice inculpatului ca pedeapsă complementară exercitarea drepturilor de a fi ales în autorităţile
publice sau în orice alte funcţii publice, de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de statpe
o durată de 5 ani ?i dreptul de a fi administrator al unei societă?i comerciale având ca obiect de
activitate activită?ile indicate de codurile CAEN 5630, 5621, 6820, 9001, 9002, 9329 pe o perioadă de 2
ani În baza art. 45 alin. 5 C.pen. raportat la art. 65 alin. 1 ?i la art. 66 alin. (1) lit. a), b) ?i g) C. pen.
interzice inculpatului ca pedeapsă accesorie exercitarea drepturilor de a fi ales în autorităţile publice
sau în orice alte funcţii publice, de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat ?i dreptul
de a fi administrator al unei societă?i comerciale având ca obiect de activitate activită?ile indicate de
codurile CAEN 5630, 5621, 6820, 9001, 9002, 9329. In baza art.72 Cp deduce perioada retinerii,
arestarii preventive si arestului la domiciliu de la 02.11.2015 la 28.03.2016. În temeiul art. 192 alin. 2 şi
3 C.pen. condamnă pe inculpatul Gancea Paul Cătălin, la pedeapsa de 5 ani închisoare pentru
comiterea infracţiunii de ucidere din culpă. În baza art. 66 alin. 1 lit. a, b C. pen. interzice inculpatului
ca pedeapsă complementară exercitarea drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte
funcţii publice, de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat pe o perioadă de 5 ani În
baza art. 65 alin. 1 raportat la art. 66 alin. 1 lit. a, b C. pen. interzice inculpatului ca pedeapsă
accesorie exercitarea drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, de a
ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat ?i dreptul de a fi administrator al unei societă?i
comerciale . În temeiul art. 196 alin. 3 şi 4 C.pen. condamnă pe inculpatul Gancea Paul Cătălin la
pedeapsa de 2 ani închisoare pentru comiterea infracţiunii de vătămare corporală din culpă. În baza
art. 66 alin. 1 lit. a, b C. pen. interzice inculpatului ca pedeapsă complementară exercitarea drepturilor
de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, de a ocupa o funcţie care implică
exerciţiul autorităţii de stat pe o perioadă de 3 ani În baza art. 65 alin. 1 raportat la art. 66 alin. 1 lit. a,
b C. pen. interzice inculpatului ca pedeapsă accesorie exercitarea drepturilor de a fi ales în autorităţile
publice sau în orice alte funcţii publice, de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat.
Men?ine pedeapsa de 2 ani închisoare aplicată inculpatului Gancea Paul Cătălin pentru infrac?iunea de
neluare a măsurilor legale de sănătate ?i securitate în muncă prev. de art. 349 alin. 1 C.pen. În baza
art. 66 alin. 1 lit. a, b ?i g C. pen. interzice inculpatului ca pedeapsă complementară exercitarea

drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, de a ocupa o funcţie care
implică exerciţiul autorităţii de stat ?i dreptul de a fi administrator al unei societă?i comerciale având ca
obiect de activitate activită?ile indicate de codurile CAEN 5630, 5621, 6820, 9001, 9002, 9329, pe o
perioadă de 2 ani În baza art. 65 alin. 1 raportat la art. 66 alin. 1 lit. a), b) ?i g) C. pen. interzice
inculpatului ca pedeapsă accesorie exercitarea drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice
alte funcţii publice, de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat ?i dreptul de a fi
administrator al unei societă?i comerciale având ca obiect de activitate activită?ile indicate de codurile
CAEN 5630, 5621, 6820, 9001, 9002, 9329. În temeiul art. 38 alin. 1 C.pen şi art. 39 alin. 1 lit. b
C.pen. contopeşte cele trei pedepse urmând ca inculpatul Gancea Paul Cătălin să execute pedeapsa
cea mai grea de 5 ani închisoare pe care o sporeşte cu 1 an ?i 4 luni (o treime din 4 ani), în total 6 ani
?i 4 luni închisoare. În baza art. 45 alin. 3 lit. a C.pen. raportat la art. 66 alin. 1 lit. a, b ?i g) C. pen.
interzice inculpatului ca pedeapsă complementară exercitarea drepturilor de a fi ales în autorităţile
publice sau în orice alte funcţii publice, de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat pe
o durată de 5 ani ?i dreptul de a fi administrator al unei societă?i comerciale pe o perioadă de 2 ani În
baza art. 45 alin. 5 C.pen. raportat la art. 65 alin. 1 ?i la art. 66 alin. 1 lit. a, b ?i g C. pen. interzice
inculpatului ca pedeapsă accesorie exercitarea drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice
alte funcţii publice, de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat ?i dreptul de a fi
administrator al unei societă?i comerciale. In baza art.72 Cp deduce perioada retinerii, arestarii
preventive si arestului la domiciliu de la 02.11.2015 la 28.03.2016. Constată că prin încheierea din data
de 14.06.2021 s-a dispus schimbarea încadrării juridice în ceea ce o prive?te pe inculpata Niţă Daniela
Ioana, din infrac?iunea de sustragerea sau distrugerea de probe ori de înscrisuri prev. de art. 275
C.pen. în infrac?iunea de instigare la sustragerea sau distrugerea de probe ori de înscrisuri, prev. de
art. 47 C.pen. raportat la art. 275 C.pen. În temeiul art. 16 alin. 1 lit. f C.pr. pen. încetează procesul
penal pornit faţă de inculpata Niţă Daniela Ioana sub aspectul comiterii infracţiunii de ucidere din culpă,
prev. de art. 192 alin. 2 ?i 3 C.pen. ca urmare a decesului inculpatei. În temeiul art. 16 alin. 1 lit. f
C.pr. pen. încetează procesul penal pornit faţă de inculpata Niţă Daniela Ioana sub aspectul comiterii
infracţiunii de vătămare corporală din culpă, prev. de art. 196 alin. 3 ?i 4 C.pen. ca urmare a decesului
inculpatei. În temeiul art. 16 alin. 1 lit. f C.pr. pen. încetează procesul penal pornit faţă de inculpata
Niţă Daniela Ioana sub aspectul comiterii infracţiunii de neluare a măsurilor legale de sănătate ?i
securitate în muncă prev. de art. 349 alin. 1 C.pen., ca urmare a decesului inculpatei. În temeiul art. 16
alin. 1 lit. f C.pr. pen. încetează procesul penal pornit faţă de inculpata Niţă Daniela Ioana sub aspectul
comiterii infracţiunii de instigare la sustragerea sau distrugerea de probe ori de înscrisuri, prev. de art.
47 C.pen. raportat la art. 275 C.pen., ca urmare a decesului inculpatei. În temeiul art. 192 alin. 2 şi 3
C.pen. condamnă pe inculpatul Zaharia Viorel, la pedeapsa de 5 ani ?i 6 luni închisoare pentru
comiterea infracţiunii de ucidere din culpă. În baza art. 66 alin. 1 lit. a, b C. pen. interzice inculpatului
ca pedeapsă complementară exercitarea drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte
funcţii publice, pe o perioadă de 5 ani În baza art. 65 alin. 1 raportat la art. 66 alin. 1 lit. a, b C. pen.
interzice inculpatului ca pedeapsă accesorie exercitarea drepturilor de a fi ales în autorităţile publice
sau în orice alte funcţii publice. În temeiul art. 196 alin. 3 şi 4 C.pen. condamnă pe inculpatul Zaharia
Viorel la pedeapsa de 2 ani închisoare pentru comiterea infracţiunii de vătămare corporală din culpă. În
baza art. 66 alin. 1 lit. a, b C. pen. interzice inculpatului ca pedeapsă complementară exercitarea
drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, de a ocupa o funcţie care
implică exerciţiul autorităţii de stat pe o durată de 3 ani. În baza art. 65 alin. 1 raportat la art. 66 alin.
1 lit. a, b C. pen. interzice inculpatului ca pedeapsă accesorie exercitarea drepturilor de a fi ales în
autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul
autorităţii de stat ?i de a desfă?ura activitatea de pirotehnist. Men?ine pedeapsa de 2 ani închisoare
aplicată inculpatului Zaharia Viorel pentru infrac?iunea de nerespectarea măsurilor legale de securitate
?i sănătate în muncă, prev. de art. 350 alin. 1 C.pen. În baza art. 66 alin. 1 lit. a, b ?i g C. pen.
interzice inculpatului ca pedeapsă complementară exercitarea drepturilor de a fi ales în autorităţile
publice sau în orice alte funcţii publice, de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat ?i
de a desfă?ura activitatea de pirotehnist, pe o perioadă de 5 ani În baza art. 65 alin. 1 raportat la art.
66 alin. 1 lit. a, b ?i g C. pen. interzice inculpatului ca pedeapsă accesorie exercitarea drepturilor de a fi
ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul

autorităţii de stat ?i de a desfă?ura activitatea de pirotehnist. În temeiul art. 38 alin. 1 C.pen şi art. 39
alin. 1 lit. b C.pen. contopeşte cele trei pedepse urmând ca inculpatul Zaharia Viorel să execute
pedeapsa cea mai grea de 5 ani ?i 6 luni închisoare pe care o sporeşte cu 1 an ?i 4 luni (o treime din 4
ani), în total 6 ani ?i 10 luni închisoare. În baza art. 45 alin. 3 lit. a C.pen. raportat la art. 66 alin. (1)
lit. a), b) ?i g) C. pen. interzice inculpatului ca pedeapsă complementară exercitarea drepturilor de a fi
ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul
autorităţii de stat ?i de a desfă?ura activitatea de pirotehnist pe o perioadă de 5 ani În baza art. 45
alin. 5 C.pen. raportat la art. 65 alin. 1 raportat la art. 66 alin. (1) lit. a), b) ?i g) C. pen. interzice
inculpatului ca pedeapsă accesorie exercitarea drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice
alte funcţii publice, de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat ?i de a desfă?ura
activitatea de pirotehnist. In baza art.72 Cp deduce perioada retinerii, arestarii preventive si arestului la
domiciliu de la 06.11.2015 la 28.03.2016. În temeiul art. 192 alin. 2 şi 3 C.pen. condamnă pe inculpatul
Moise Marian la pedeapsa de 5 ani ?i 6 luni închisoare pentru comiterea infracţiunii de ucidere din
culpă. În baza art. 66 alin. 1 lit. a, b C. pen. interzice inculpatului ca pedeapsă complementară
exercitarea drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, de a ocupa o
funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat pe o perioadă de 5 ani În baza art. 65 alin. 1 raportat la
art. 66 alin. 1 lit. a, b C. pen. interzice inculpatului ca pedeapsă accesorie exercitarea drepturilor de a fi
ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul
autorităţii de stat. În temeiul art. 196 alin. 3 şi 4 C.pen. condamnă pe inculpatul Moise Marian la
pedeapsa de 2 ani închisoare pentru comiterea infracţiunii de vătămare corporală din culpă. În baza
art. 66 alin. 1 lit. a, b C. pen. interzice inculpatului ca pedeapsă complementară exercitarea drepturilor
de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, de a ocupa o funcţie care implică
exerciţiul autorităţii de stat pe o perioadă de 3 ani În baza art. 65 alin. 1 raportat la art. 66 alin. 1 lit. a,
b C. pen. interzice inculpatului ca pedeapsă accesorie exercitarea drepturilor de a fi ales în autorităţile
publice sau în orice alte funcţii publice, de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat. În
temeiul art. 350 alin. 1 C.pen. condamnă pe inculpatul Moise Marian pedeapsa de 2 ani închisoare
pentru comiterea infrac?iunii de nerespectarea măsurilor legale de securitate ?i sănătate în muncă. În
baza art. 66 alin. 1 lit. a, b ?i g C. pen. interzice inculpatului ca pedeapsă complementară exercitarea
drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, de a ocupa o funcţie care
implică exerciţiul autorităţii de stat ?i de a desfă?ura activitatea de pirotehnist, pe o perioadă de 5 ani
În baza art. 65 alin. 1 raportat la art. 66 alin. 1 lit. a, b ?i g C. pen. interzice inculpatului ca pedeapsă
accesorie exercitarea drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, de a
ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat ?i de a desfă?ura activitatea de pirotehnist. În
temeiul art. 38 alin. 1 C.pen şi art. 39 alin. 1 lit. b C.pen. contopeşte cele trei pedepse urmând ca
inculpatul Moise Marian să execute pedeapsa cea mai grea de 5 ani ?i 6 luni închisoare pe care o
sporeşte cu 1 an ?i 4 luni (o treime din 4 ani), în total 6 ani ?i 10 luni închisoare. În baza art. 45 alin. 3
lit. a C.pen. raportat la art. 66 alin. (1) lit. a), b) ?i g) C. pen. interzice inculpatului ca pedeapsă
complementară exercitarea drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice,
de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat ?i de a desfă?ura activitatea de pirotehnist
pe o perioadă de 5 ani În baza art. 45 alin. 5 C.pen. ?i la art. 65 alin. 1 raportat la art. 66 alin. (1) lit.
a), b) ?i g) C. pen. interzice inculpatului ca pedeapsă accesorie exercitarea drepturilor de a fi ales în
autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul
autorităţii de stat ?i de a desfă?ura activitatea de pirotehnist. În temeiul art. 275 alin. 1 C.pen.
condamnă pe inculpatul Niţă Cristian Mihai, la pedeapsa de 2 ani ?i 6 luni închisoare pentru comiterea
infracţiunii de sustragerea sau distrugerea de probe ori de înscrisuri. În baza art. 91 C. pen. dispune
suspendarea executării pedepsei sub supraveghere şi stabileşte un termen de supraveghere de 3 ani,
care se va calcula conform art. 92 alin. (2) din Codul penal. În baza art. 93 alin. (1) C. pen. obligă
inculpatul ca pe durata termenului de supraveghere să respecte următoarele măsuri de supraveghere:
a) să se prezinte la Serviciul de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Bucureşti, la datele fixate de acesta;
b) să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa; c) să anunţe, în
prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile; d) să comunice schimbarea
locului de muncă; e) să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor
sale de existenţă. În baza art. 93 alin. (2) lit. b C. pen. impune inculpatului să execute următoarele

obligaţii: – să frecventeze un program de reintegrare socială În baza art. 93 alin. (3) din Codul penal,
pe parcursul termenului de supraveghere, inculpata va presta o muncă neremunerată în folosul
comunităţii în cadrul Compania Municipală Termoenergetica Bucure?ti S.A. sau în cadrul ADP sector 1
Bucureşti, pe o perioadă de 80 de zile lucrătoare. În baza art. 91 alin. (4) C. pen. atrage atenţia
inculpatului asupra dispoziţiilor art. 96 C. pen. Constată că inculpatul a fost re?inut, arestat preventiv ?i
arestat la domiciliu de la 06.11.2015 la 28.03.2016. În temeiul art. 192 alin. 2 şi 3 C.pen. raportat la
art. 137 alin. 4 lit. d condamnă pe inculpata S.C. COLECTIV CLUB S.R.L., la pedeapsa amenzii penale
de 40.000 lei (prin stabilirea unui număr de 400 zile amendă ?i a cuantumului unei zile amendă la 100
lei) pentru comiterea infracţiunii de ucidere din culpă. În baza art. 140 C.pen. aplică pedeapsa
complementară a suspendării activită?ii S.C. C CLUB S.R.L. pe o perioadă de 3 ani. În temeiul art. 196
alin. 3 şi 4 C.pen. . raportat la art. 137 alin. 4 lit. c condamnă pe inculpata S.C. COLECTIV CLUB S.R.L,
la pedeapsa amenzii penale de 21 000 lei (prin stabilirea unui număr de 210 zile amendă ?i a
cuantumului unei zile amendă la 100 lei) pentru comiterea infrac?iunii de vătămare corporală din culpă.
În temeiul art. 38 alin. 1 C.pen şi art. 39 alin. 1 lit. c C.pen. contopeşte cele două pedepse pedepse
urmând ca inculpata S.C. COLECTIV CLUB S.R.L, să execute pedeapsa cea mai grea de 40 000 lei,
sporită cu 7000 lei (o treime din 21 000 lei), în total 47 000 lei. În baza art. 45 alin. 1 C.pen. raportat la
art. 140 C.pen. aplică pedeapsa complementară a suspendării activită?ii S.C. COLECTIV CLUB S.R.L pe
o perioadă de 3 ani. În temeiul art. 192 alin. 2 şi 3 C.pen. raportat la art. 137 alin. 4 lit. d condamnă pe
inculpata S.C. GOlDEN IDEAS FIREWORKS ARTISTS S.R.L, la pedeapsa amenzii penale de 40 000 lei
(prin stabilirea unui număr de 400 zile amendă ?i a cuantumului unei zile amendă la 100 lei) pentru
comiterea infracţiunii de ucidere din culpă. În baza art. 140 C.pen. aplică pedeapsa complementară a
suspendării activită?ii S.C. GOlDEN IDEAS FIREWORKS ARTISTS S.R.L pe o perioadă de 3 ani. În
temeiul art. 196 alin. 3 şi 4 C.pen. . raportat la art. 137 alin. 4 lit. c condamnă pe inculpata S.C.
GOlDEN IDEAS FIREWORKS ARTISTS S.R.L la pedeapsa amenzii penale de 21 000 lei (prin stabilirea
unui număr de 210 zile amendă ?i a cuantumului unei zile amendă la 100 lei) pentru comiterea
infrac?iunii de vătămare corporală din culpă. În temeiul art. 38 alin. 1 C.pen şi art. 39 alin. 1 lit. c
C.pen. contopeşte cele două pedepse pedepse urmând ca inculpata S.C. GOlDEN IDEAS FIREWORKS
ARTISTS S.R.L să execute pedeapsa cea mai grea de 40 000 lei, sporită cu 7000 lei (o treime din 21
000 lei), în total 47 000 lei. În baza art. 45 alin. 1 C.pen. raportat la art. 140 C.pen. aplică pedeapsa
complementară a suspendării activită?ii S.C. GOlDEN IDEAS FIREWORKS ARTISTS S.R.L pe o perioadă
de 3 ani. Constată că prin încheierea din data de 3.11.2021 s-a dispus schimbarea încadrării juridice în
ceea ce îi prive?te inculpaţii Radu Antonina şi Matei George Petrică din infracţiunile de abuz în serviciu
prev. de art. 13 ind.2 din Legea nr.78/2000 rap. la art. 297 alin.1 C.pen. şi art.309 C.pen. şi uzurpare a
funcţiei prev. de art. 13 ind.2 din Legea nr.78/2000 rap. la art. 300 C.pen. şi art. 309 C.pen., în
infracţiunile de abuz în serviciu prev. de art. 13 ind.2 din Legea nr.78/2000 rap. la art. 297 alin.1
C.pen. şi uzurpare a funcţiei prev. de art. 13 ind.2 din Legea nr.78/2000 rap. la art. 300 C.pen.
(eliminarea art.309 C.pen). În temeiul art. 297 alin. 1 C.pen. raportat la art. 132 din Legea nr.78/2000
condamnă pe inculpata Radu Antonina, la pedeapsa de 7 ani ?i 6 luni închisoare pentru comiterea
infrac?iunii de abuz în serviciu. În baza art. 66 alin. (1) lit. a), b), g) ?i k) C. pen. interzice inculpatei ca
pedeapsă complementară exercitarea drepturilor de a fi aleasă în autorităţile publice sau în orice alte
funcţii publice, de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, dreptul de ocupa o functie
în cadrul IGSU si unităţile subordonate ?i dreptul de a ocupa o funcţie de conducere în cadrul unei
persoane juridice de drept public pe o perioadă de 5 ani În baza art. 65 alin. 1 raportat la art. 66 alin.
(1) lit. a), b), g) ?i k) C. pen. interzice inculpatei ca pedeapsă accesorie exercitarea drepturilor de a fi
aleasă în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul
autorităţii de stat, dreptul de ocupa o functie în cadrul IGSU si unităţile subordonate ?i dreptul de a
ocupa o funcţie de conducere în cadrul unei persoane juridice de drept public. În temeiul art. 300
C.pen. raportat la art. 132 din Legea nr.78/2000 condamnă pe inculpata Radu Antonina la pedeapsa de
3 ani ?i 6 luni închisoare pentru comiterea infrac?iunii de uzurparea func?iei. În baza art. 66 alin. (1) lit.
a), b), g) ?i k) C. pen. interzice inculpatei ca pedeapsă complementară exercitarea drepturilor de a fi
aleasă în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul
autorităţii de stat, dreptul de ocupa o functie în cadrul IGSU si unităţile subordonate ?i dreptul de a
ocupa o funcţie de conducere în cadrul unei persoane juridice de drept public pe o perioadă de 3 ani În

baza art. 65 alin. 1 raportat la art. 66 alin. (1) lit. a), b), g) ?i k) C. pen. interzice inculpatei ca
pedeapsă accesorie exercitarea drepturilor de a fi aleasă în autorităţile publice sau în orice alte funcţii
publice, de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, dreptul de ocupa o functie în
cadrul IGSU si unităţile subordonate ?i dreptul de a ocupa o funcţie de conducere în cadrul unei
persoane juridice de drept public. În temeiul art. 38 alin. 1 C.pen şi art. 39 alin. 1 lit. b C.pen.
contopeşte cele două pedepse urmând ca inculpata Radu Antonina să execute pedeapsa cea mai grea
de 7 ani ?i 6 luni închisoare pe care o sporeşte cu 1 an ?i 2 luni (o treime din 3 ani ?i 6 luni închisoare),
în total 8 ani ?i 8 luni închisoare. În baza art. 45 alin. 3 lit. a C.pen. raportat la art. 66 alin. (1) lit. a),
b), g) ?i k) C. pen. interzice inculpatei ca pedeapsă complementară exercitarea drepturilor de a fi
aleasă în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul
autorităţii de stat, dreptul de ocupa o functie în cadrul IGSU si unităţile subordonate ?i dreptul de a
ocupa o funcţie de conducere în cadrul unei persoane juridice de drept public pe o perioadă de 5 ani.
În baza art. 45 alin. 5 C.pen. raportat la art. 65 alin. 1 ?i la art. 66 alin. (1) lit. a), b), g) ?i k) C. pen.
interzice inculpatei ca pedeapsă accesorie exercitarea drepturilor de a fi aleasă în autorităţile publice
sau în orice alte funcţii publice, de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, dreptul
de ocupa o functie în cadrul IGSU si unităţile subordonate şi dreptul de a ocupa o funcţie de conducere
în cadrul unei persoane juridice de drept public. In baza art.72 Cp deduce perioada retinerii, arestarii
preventive si arestului la domiciliu de la 09.11.2015 la 11.02.2016. În temeiul art. 297 alin. 1 C.pen.
raportat la art. 132 din Legea nr.78/2000 condamnă pe inculpatul Matei George Petrică, la pedeapsa de
7 ani ?i 6 luni închisoare pentru comiterea infrac?iunii de abuz în serviciu. În baza art. 66 alin. (1) lit.
a), b), g) ?i k) C. pen. interzice inculpatului ca pedeapsă complementară exercitarea drepturilor de a fi
ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul
autorităţii de stat, dreptul de ocupa o functie în cadrul IGSU si unităţile subordonate ?i dreptul de a
ocupa o funcţie de conducere în cadrul unei persoane juridice de drept public pe o perioadă de 5 ani În
baza art. 65 alin. 1 raportat la art. 66 alin. (1) lit. a), b), g) ?i k) C. pen. interzice inculpatului ca
pedeapsă accesorie exercitarea drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii
publice, de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, dreptul de ocupa o functie în
cadrul IGSU si unităţile subordonate ?i dreptul de a ocupa o funcţie de conducere în cadrul unei
persoane juridice de drept public. În temeiul art. 300 C.pen. raportat la art. 132 din Legea nr.78/2000
condamnă pe inculpatul Matei George Petrică la pedeapsa de 3 ani ?i 6 luni închisoare pentru
comiterea infrac?iunii de uzurparea func?iei. În baza art. 66 alin. (1) lit. a), b), g) ?i k) C. pen. interzice
inculpatului ca pedeapsă complementară exercitarea drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în
orice alte funcţii publice, de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, dreptul de
ocupa o functie în cadrul IGSU si unităţile subordonate ?i dreptul de a ocupa o funcţie de conducere în
cadrul unei persoane juridice de drept public pe o perioadă de 3 ani În baza art. 65 alin. 1 raportat la
art. 66 alin. (1) lit. a), b), g) ?i k) C. pen. interzice inculpatului ca pedeapsă accesorie exercitarea
drepturilor de a fi aleasă în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, de a ocupa o funcţie
care implică exerciţiul autorităţii de stat, dreptul de ocupa o functie în cadrul IGSU si unităţile
subordonate ?i dreptul de a ocupa o funcţie de conducere în cadrul unei persoane juridice de drept
public. În temeiul art. 38 alin. 1 C.pen şi art. 39 alin. 1 lit. b C.pen. contopeşte cele două pedepse
urmând ca inculpatul Matei George Petrică să execute pedeapsa cea mai grea de 7 ani ?i 6 luni
închisoare pe care o sporeşte cu 1 an ?i 2 luni (o treime din 3 ani ?i 6 luni închisoare), în total 8 ani ?i 8
luni închisoare. În baza art. 45 alin. 3 lit. a C.pen. raportat la art. 66 alin. (1) lit. a), b), g) ?i k) C. pen.
interzice inculpatului ca pedeapsă complementară exercitarea drepturilor de a fi ales în autorităţile
publice sau în orice alte funcţii publice, de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat,
dreptul de ocupa o functie în cadrul IGSU si unităţile subordonate şi dreptul de a ocupa o funcţie de
conducere în cadrul unei persoane juridice de drept public pe o perioadă de 5 ani. În baza art. 45 alin.
5 C.pen. raportat la art. 65 alin. 1 ?i la art. 66 alin. (1) lit. a), b), g) ?i k) C. pen. interzice inculpatului
ca pedeapsă accesorie exercitarea drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii
publice, de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, dreptul de ocupa o functie în
cadrul IGSU si unităţile subordonate ?i dreptul de a ocupa o funcţie de conducere în cadrul unei
persoane juridice de drept public. In baza art.72 Cp deduce perioada retinerii, arestarii preventive si
arestului la domiciliu de la 09.11.2015 la 11.02.2016. Constată că prin încheierea din data de 3.11.2021

s-a dispus schimbarea încadrării juridice în ceea ce îl prive?te pe inculpatul Popescu Cristian Victor
Piedone din infracţiunile de abuz în serviciu prev. de art. 13 ind.2 din Legea nr.78/2000 rap. la art. 297
alin.1 C.pen. şi art.309 C.pen (autorizaţia SC C Club SRL) şi abuz în serviciu prev. de art. 13 ind.2 din
Legea nr.78/2000 rap. la art. 297 alin.1 C.pen (autorizaţia SC N SRL) în infracţiunile de abuz în serviciu
prev. de art. 13 ind.2 din Legea nr.78/2000 rap. la art. 297 alin.1 C.pen. (autorizaţia SC Colectiv Club
SRL) şi abuz în serviciu prev de art. 13 ind.2 din Legea nr.78/2000 rap. la art. 297 alin.1 C.pen
(autorizaţia SC N SRL) – (eliminarea art. 309 C.pen. în raport cu prima infracţiune de abuz în serviciu).
În temeiul art. 297 alin. 1 C.pen. raportat la art. 132 din Legea nr.78/2000 condamnă pe inculpatul
Popescu Cristian Victor Piedone la pedeapsa de 4 ani închisoare pentru comiterea infrac?iunii de abuz
în serviciu (autorizaţia SC C Club SRL). În baza art. 66 alin. (1) lit. a), b),g) ?i k) C. pen. interzice
inculpatului ca pedeapsă complementară exercitarea drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în
orice alte funcţii publice, de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat ?i dreptul de a
ocupa o funcţie de conducere în cadrul unei persoane juridice de drept public pe o perioadă de 5 ani În
baza art. 65 alin. 1 raportat la art. 66 alin. (1) lit. a), b), g) ?i k) C. pen. interzice inculpatului ca
pedeapsă accesorie exercitarea drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii
publice, de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat ?i dreptul de a ocupa o funcţie de
conducere în cadrul unei persoane juridice de drept public. In baza art.72 Cp deduce perioada retinerii
si arestarii preventive de la 06.11.2015 la 11.11.2015. În temeiul art. 16 alin. 1 lit. b teza I C.pr. pen.
achită pe inculpatul Popescu Cristian Victor Piedone sub aspectul comiterii infracţiunii de abuz în
serviciu, prev. ?i ped. de art. 297 alin. 1 C.pen. raportat la art. 132 din Legea nr.78/2000 (autorizaţia
SC Noran Prompt SRL), fapta nefiind prevăzută de legea penală. Constată că prin încheierea din data
de 3.11.2021 s-a dispus schimbarea încadrării juridice în ceea ce o prive?te pe inculpata Iofciu Aurelia
din infrac?iunile de complicitate la abuz în serviciu prev. de art. 48 C.pen. rap la art. 13 ind.2 din Legea
nr.78/2000 rap. la art. 297 alin.1 C.pen. şi art.309 C.pen (autorizaţia SC C SRL) şi complicitate la abuz
în serviciu prev. de art. 48 C.pen. rap la art. 13 ind.2 din Legea nr.78/2000 rap. la art. 297 alin.1 C.pen
(autorizaţia SC N SRL) în infracţiunile de complicitate la abuz în serviciu prev. de art. 48 C.pen. rap la
art. 13 ind.2 din Legea nr.78/2000 rap. la art. 297 alin.1 C.pen. (autorizaţia SC CSRL) şi complicitate la
abuz în serviciu prev. de art. 48 C.pen. rap la art. 13 ind.2 din Legea nr.78/2000 rap. la art. 297 alin.1
C.pen (autorizaţia SC N SRL) – (eliminarea art. 309 C.pen. în raport cu prima infracţiune de complicitate
la abuz în serviciu). În temeiul art. 16 alin. 1 lit. b teza a II-a C.pr. pen. achită pe inculpata Iofciu
Aurelia –sub aspectul comiterii infracţiunii de complicitate la abuz în serviciu, prev. ?i ped. de art. 48
C.pen. raportat la art. art. 297 alin. 1 C.pen. raportat la art. 132 din Legea nr.78/2000 (autorizaţia SC
Colectiv Club SRL), fapta nefiind fapta nefiind săvâr?ită cu vinovă?ia cerută de lege. În temeiul art. 16
alin. 1 lit. b teza I C.pr. pen. achită pe inculpata Iofciu Aurelia sub aspectul comiterii infracţiunii de
complicitate la abuz în serviciu, prev. ?i ped. de art. 48 C.pen. raportat la art. art. 297 alin. 1 C.pen.
raportat la art. 132 din Legea nr.78/2000 (autorizaţia SC Noran Prompt SRL), fapta nefiind prevăzută
de legea penală. Constată că prin încheierea din data de 3.11.2021 s-a dispus schimbarea încadrării
juridice în ceea ce o prive?te pe inculpata Ganea Luminita Larisa din infracţiunea de complicitate la
abuz în serviciu prev. de art. 48 C.pen. rap la art. 13 ind.2 din Legea nr.78/2000 rap. la art. 297 alin.1
C.pen. şi art.309 C.pen în infracţiunea de complicitate la abuz în serviciu prev. de art. 48 C.pen. rap la
art. 13 ind.2 din Legea nr.78/2000 rap. la art. 297 alin.1 C.pen. (autorizaţia SC Colectiv Club SRL) În
temeiul art. 16 alin. 1 lit. b teza a II-a C.pr. pen. achită pe inculpata Ganea Luminita Larisa sub
aspectul comiterii infracţiunii de complicitate la abuz în serviciu, prev. ?i ped. de art. 48 C.pen. raportat
la art. art. 297 alin. 1 C.pen. raportat la art. 132 din Legea nr.78/2000 (autorizaţia SC C SRL), fapta
nefiind săvâr?ită cu vinovă?ia cerută de lege. În temeiul art. 16 alin. 1 lit. b teza I C.pr. pen. achită pe
inculpata Moţoc Sandra Ramona sub aspectul comiterii infracţiunii de complicitate la abuz în serviciu,
prev. ?i ped. de art. 48 C.pen. raportat la art. art. 297 alin. 1 C.pen. raportat la art. 132 din Legea
nr.78/2000 (autorizaţia SC Noran Prompt SRL), fapta nefiind prevăzută de legea penală. Înlătură
dispozi?ia de confiscare a sumei de 62.298 lei, folos necuvenit pentru S.C. COLECTIV CLUB S.R.L..
Înlătură dispozi?ia de confiscare a sumei de 147.133 lei, folos necuvenit pentru SC Noran Prompt Serv
SRL A. În baza art 1357 Cod civil şi art 2 şi 3 din CEDO obligă în solidar pe: inculpaţii Anastasescu
George Alin, Mincu Costin, Gancea Paul Cătălin, SC Colectiv Club SRL, Moise Marian, Zaharia Viorel, Sc
Golden Ideas Fireworks Artists SRL, Unitatea Administrativ Teritoriala-Subdiviziunea Administrativ

Teritoriala Sector 4 şi Inspectoratul Pentru Situatii De Urgenta ,,Dealu Spirii,, Bucuresti-Ilfov la plata
următoarelor despăgubiri: -150.000 euro reprezentând daune morale către fiecare dintre părţile civile
Enache Cristina Ionela şi Enache Eleonor (victimă ENACHE DIANA ELENA); -75.000 euro reprezentând
daune morale către partea civila Enache George Daniel (victimă ENACHE DIANA ELENA); -150.000 euro
reprezentând daune morale către fiecare dintre părţile civile Epure Marius şi Epure Mirela Florina
(victimă EPURE ANDA IOANA); -75.000 euro reprezentând daune morale către partea civila Epure
Paula (victimă EPURE ANDA IOANA); -150.000 euro reprezentând daune morale către fiecare dintre
părţile civile Fieraru Romeo şi Fieraru Angela (victimă FIERARU IONUŢ VALENTIN); -750.000 lei
reprezentând daune morale către fiecare dintre părţile civile Popescu Valter si Popescu Anisoara
(victimă POPESCU IONUŢ COSTIN); -150.000 euro reprezentând daune morale si 20.000 lei
reprezentând daune materiale către partea civilă Palada Silvia (victimă PALADA RADU); -750.000 lei
reprezentând daune morale şi 5.000 lei reprezentând daune materiale către fiecare dintre părţile civile
Simion Ion şi Simion Maria (victimă SIMION ALEXANDRU CĂTĂLIN); -150.000 euro reprezentând
daune morale către fiecare dintre părţile civile Vârlan Ion şi Vârlan Maria (victimă VÂRLAN LAURENŢIU
MARIAN); 6881,24 lei daune materiale către partea civilă Vârlan Ion. -75.000 euro reprezentând daune
morale către partea civila Vârlan Alexandra Roxana (victimă VÂRLAN LAURENŢIU MARIAN). -625.000
lei reprezentând daune morale către partea civilă Albu Săvel Adrian (acţ. civilă continuată pentru
numitul Albu Alexandru, decedat în cursul procesului)(victimă ALBU ANA ELISABETA); -375.000 lei
reprezentând daune morale către partea civilă Albu Săvel Adrian (victimă ALBU ANA ELISABETA); –
2.000.000 lei reprezentând daune morale către partea civilă Albu Săvel Adrian (acţ. civilă exercitată
pentru vătămări); -150.000 euro reprezentând daune morale şi 15.000 lei reprezentând daune
materiale, către fiecare dintre părţile civile Aliman Romulus Florin şi Aliman Silvia Luiza (victimă
ALIMAN DAN ALEXANDRU); -150.000 euro reprezentând daune morale şi 10.000 lei reprezentând
daune materiale, către fiecare dintre părţile civile Manci Omer şi Manci Gulten (victimă MANCI
AYBERK); -75.000 euro reprezentând daune morale şi 10.000 lei reprezentând daune materiale, către
partea civila Manci Kutay (victimă MANCI AYBERK); -150.000 euro reprezentând daune morale, către
fiecare dintre părţile civile Bucă Dorin şi Bucă Marcela (victimă BUCĂ PETRU ANDREI)-; -150.000 euro
reprezentând daune morale şi 35.000 lei reprezentând daune materiale, către fiecare dintre părţile
civile Boghian Vasile şi Boghian Elena (victimă BOGHIAN ROXANA ELENA); -100.000 euro reprezentând
daune morale şi 10.000 euro reprezentând daune materiale, către fiecare dintre părţile civile Baldovin
Mihai şi Baldovin Florica( (victimă BALDOVIN NICOLETA); -75.000 euro reprezentând daune morale şi
10.000 lei reprezentând daune materiale, către partea civila Baldovin Nicu ( (victimă BALDOVIN
NICOLETA); -10.000 euro reprezentând daune morale şi 15.000 lei reprezentând daune materiale către
partea civilă Arsene Anica (victimă CĂRLICEAN COSTEL); -150.000 euro reprezentând daune morale şi
30.000 lei reprezentând daune materiale către partea civilă Chiriac Lucian (victimă CHIRIAC
ANDREEA); -75.000 euro reprezentând daune morale şi 10.040 lei reprezentând daune materiale către
partea civilă Chiriac Roxana Mihaela (victimă CHIRIAC ANDREEA); -125.000 euro reprezentând daune
morale către partea civilă Chelba Irina, (acţ. civilă continuată pentru numitul Chelba Ion, decedat în
cursul procesului) (victimă CHELBA ALEXANDRU); -75.000 euro reprezentând daune morale si 30.000
lei daune materiale, către partea civilă Chelba Irina, (acţ. civilă exercitata in nume propriu-victimă
CHELBA ALEXANDRU); -150.000 euro reprezentând daune morale către partea civilă Ciobanu
Alexandru (acţ. civilă continuată pentru numita Ciobanu Georgeta, decedata în cursul procesului)
(victimă CIOBANU DANIEL); -150.000 euro reprezentând daune morale si 25.000 lei daune materiale,
către partea civilă Ciobanu Alexandru (acţ. civilă exercitata in nume propriu-victimă CIOBANU DANIEL);
-150.000 euro reprezentând daune morale si 2.000 lei lunar pana la implinirea varstei de 18 ani sau
pana la finalizarea studiilor dar nu mai mult de implinirea varstei de 26 ani, către partea civilă Ciobanu
Petru (acţ. civilă exercitata prin reprezentant legal-victimă CIOBANU DANIEL); -150.000 euro
reprezentând daune morale si 2.000 lei lunar pana la implinirea varstei de 18 ani sau pana la
finalizarea studiilor dar nu mai mult de implinirea varstei de 26 ani, către partea civilă Ciobanu Darie
Luca (acţ. civilă exercitata prin reprezentant legal-victimă CIOBANU DANIEL); -200.000 euro
reprezentând daune morale, către partea civilă Belu Laura-Cristina (acţ. civilă exercitata in nume
propriu, inclusiv pentru vatamari-victimă CIOBANU DANIEL); -125.000 euro reprezentând daune
morale către fiecare dintre părţile civile Dărescu Dănuţ şi Dărescu Iordana (victimă DĂRESCU

LOREDANA MARINELA); -75.000 euro reprezentând daune morale către fiecare dintre părţile civile
Dărescu Dorina si Dărescu Eugen Ionuţ (victimă DĂRESCU LOREDANA MARINELA); -150.000 euro
reprezentând daune morale şi 5000 lei reprezentând daune materiale către fiecare dintre părţile civile
Enache Zoe şi Enache Niculae (victimă ENACHE BOGDAN LAVINIUS); -50.000 euro reprezentând daune
morale către partea civila Epure Paul (victimă EPURE ANDA IOANA); -100.000 euro reprezentând
daune morale către fiecare dintre părţile civile Florea Tase şi Florea Gabriela (victimă FLOREA
VALENTINA); -75.000 euro reprezentând daune morale si 4.438,6 lei către partea civila Florea Doina
(victimă FLOREA VALENTINA); -125.000 euro reprezentând daune morale si 15.000 lei reprezentand
daune materiale către fiecare dintre părţile civile Geambaşu Ruxandra şi Geambaşu Laurenţiu Cezar(
(victimă GEAMBAŞU IOANA VICTORIA); -50.000 euro reprezentând daune morale către partea civila
Hriţcu Ioana ( (victimă GEAMBAŞU IOANA VICTORIA); -50.000 euro reprezentând daune morale către
partea civila Hriţcu Vasile ( (victimă GEAMBAŞU IOANA VICTORIA); -50.000 euro reprezentând daune
morale către partea civila Geambaşu Ion ( (victimă GEAMBAŞU IOANA VICTORIA); -10.000 euro
reprezentând daune morale către partea civila Hriţcu Alexandru Marius ( (victimă GEAMBAŞU IOANA
VICTORIA); -150.000 euro reprezentând daune morale şi 20.000 lei reprezentând daune materiale
către partea civilă Georgescu Luminiţa Izabell (victimă GEORGESCU ALEXANDRU PAUL); -125.000 euro
reprezentând daune morale si 15.000 lei reprezentand daune materiale către partea civilă Gheorghe
Paraschiva (victimă GHEORGHE LILIANA); -75.000 euro reprezentând daune morale si 15.000 lei
reprezentand daune materiale către partea civilă Gheorghe Claudia Alina (victimă GHEORGHE
LILIANA); -50.000 euro reprezentând daune morale către partea civilă Şuvei Gheorghe (victimă
GHEORGHE LILIANA); -125.000 euro reprezentând daune morale şi 12.500 lei reprezentând daune
materiale către fiecare dintre părţile civile Golu Adrian şi Golu Ane Mari (victimă GOLU TUDOR); –
75.000 euro reprezentând daune morale către partea civila Gavril Cristina (victimă GOLU TUDOR); –
125.000 euro reprezentând daune morale către fiecare dintre părţile civile Hogea Narcis şi Hogea
Mihaela (victimă HOGEA GEORGE ALEXANDRU); 10.000 lei reprezentând daune materiale către partea
civila Hogea Mihaela ; 57.554,50 lei reprezentând daune materiale către partea civila Hogea Narcis ; –
75.000 euro reprezentând daune morale şi 10.000 lei reprezentând daune materiale către partea civila
Hogea Elena Teodora (victimă HOGEA GEORGE ALEXANDRU); -150.000 euro reprezentând daune
morale şi 10.000 lei reprezentând daune materiale către partea civila Fâcă Maria (victimă IGNAT
CONSTANTIN MARIAN); -150.000 euro reprezentând daune morale şi 10.000 lei reprezentând daune
materiale către partea civila Fâcă Mihai-Bogdan (victimă IGNAT CONSTANTIN MARIAN); -150.000 euro
reprezentând daune morale şi 20.000 euro reprezentând daune materiale către partea civila Ignat
Cristina (victimă IGNAT CONSTANTIN MARIAN); -100.000 euro reprezentând daune morale către
partea civila Marin Marilena Francisca (victimă IGNAT CONSTANTIN MARIAN); -150.000 euro
reprezentând daune morale si 2.000 lei lunar pana la implinirea varstei de 18 ani sau pana la
finalizarea studiilor dar nu mai mult de implinirea varstei de 26 ani, către partea civilă Marin Ingrid
Maria (acţ. civilă exercitata prin reprezentant legal) (victimă IGNAT CONSTANTIN MARIAN); -125.000
euro reprezentând daune morale şi 10.000 euro reprezentând daune materiale, către fiecare dintre
părţile civile Ioniţă Marin şi Ioniţă Neguţa (victimă IONIŢĂ CĂTĂLINA); -75.000 euro reprezentând
daune morale şi 30.000 lei reprezentând daune materiale, către partea civilă Ion Nicolae (victimă ION
MARIA); -75.000 euro reprezentând daune morale către partea civilă Ion Mihaela (victimă ION MARIA);
-75.000 euro reprezentând daune morale către partea civilă Ion Camelia (victimă ION MARIA); –
150.000 euro reprezentând daune morale către fiecare dintre părţile civile Ion Ana Maria Denisa, Ion
Florin Mihai, Ion Florina Alexandra si Ion George Andrei (acţ. civile exercitate prin reprezentant legal)
(victimă ION MARIA) ; -150.000 euro reprezentând daune morale către fiecare dintre părţile civile
Iancu Eugen Cătălin şi Iancu Mihaela (victimă IANCU MIHAI ALEXANDRU); 15.000 lei reprezentând
daune materiale către partea civilă Iancu Mihaela ; 10.000 euro reprezentând daune materiale către
partea civilă Iancu Eugen Cătălin ; -75.000 euro reprezentând daune morale către partea civila Iancu
Vlad Andrei (acţiune civila exercitata prin reprezentant legal) (victimă IANCU MIHAI ALEXANDRU); –
50.000 euro reprezentând daune morale, către fiecare dintre părţile civile Ferica Leontina si Iancu
Adela (victimă IANCU MIHAI ALEXANDRU); -125.000 euro reprezentând daune morale şi 53.000 lei
reprezentând daune materiale, către fiecare dintre părţile civile Istrate Laurenţiu şi Istrate Gabriela
(victimă ISTRATE CLAUDIU BOGDAN); -75.000 euro reprezentând daune morale către partea civila

Istrate Sara Diana (acţiune civila exercitata prin reprezentant legal) (victimă ISTRATE CLAUDIU
BOGDAN); -50.000 euro reprezentând daune morale, către fiecare dintre părţile civile Istrate Nicolae,
Istrate Ecaterina si Zamfir Maria (victimă ISTRATE CLAUDIU BOGDAN); -125.000 euro reprezentând
daune morale şi 10.000 euro reprezentând daune materiale către fiecare dintre părţile civile Matei
Victor şi Matei Niculina (victimă MATEI GABRIEL); -75.000 euro reprezentând daune morale şi 10.000
lei reprezentând daune materiale către partea civila Matei Florin Cătălin (victimă MATEI GABRIEL); –
150.000 euro reprezentând daune morale către fiecare dintre părţile civile Matache Niculae Gabriel şi
Matache Marcela Cristina (victimă MATACHE ALEXANDRA-GABRIELA); -125.000 euro reprezentând
daune morale către fiecare dintre părţile civile Matei Ion şi Matei Elena (victimă MATEI DAN
ALEXANDRU); 54.829 lei reprezentând daune materiale către partea civilă civile Matei Elena ; -75.000
euro reprezentând daune morale către fiecare dintre părţile civile Matei Eleonora Ioana si Matei Petre
Vlad (victimă MATEI DAN ALEXANDRU); -125.000 euro reprezentând daune morale şi 10.000 euro
reprezentând daune materiale către fiecare dintre părţile civile Maftei Cornel şi Maftei Viorica (victimă
MAFTEI TEODORA MAGDALENA); -75.000 euro reprezentând daune morale şi 10.000 lei reprezentând
daune materiale către partea civila Maftei Ion-Viorel (victimă MAFTEI TEODORA MAGDALENA); –
125.000 euro reprezentând daune morale către fiecare dintre părţile civile Maior Ioan şi Maior Doiniţa
(victimă MAIOR IONUŢ); -300.000 euro reprezentând daune morale către partea civila Maior Livia
(victimă MAIOR IONUŢ); -125.000. euro reprezentând daune morale către fiecare dintre părţile civile
Mavi Erhan şi Mavi Seila (victimă MAVI SERIAN); -75.000. euro reprezentând daune morale către
partea civila Mavi Timur –Serkan (victimă MAVI SERIAN); -150.000 euro reprezentând daune morale şi
50.000 lei reprezentând daune materiale către fiecare dintre părţile civile Mitroi Iulian şi Mitroi Niculina
(victimă MITROI CRISTIAN DANIEL); -100.000 euro reprezentând daune morale către partea civila
Mitroi Maria Elisabeta (victimă MITROI CRISTIAN DANIEL); -125.000 euro reprezentând daune morale
şi 10.000 lei reprezentând daune materiale către partea civila Niţu Ion (victimă NIŢU ELENA; -125.000
euro reprezentând daune morale şi 10.000 euro reprezentând daune materiale către partea civila
Voiculescu Marian (victimă NIŢU ELENA; -125.000 euro reprezentând daune morale şi 10.000 euro
reprezentând daune materiale către partea civila Voiculescu Mariana (victimă NIŢU ELENA; -75.000
euro reprezentând daune morale şi 10.000 lei reprezentând daune materiale către partea civila Niţu
Georgiana Mariana (victimă NIŢU ELENA; -150.000. euro reprezentând daune morale şi 15.000 lei
reprezentând daune materiale către fiecare dintre părţile civile Opriţa Victoria şi Opriţa Gheorghe
(victimă OPRIŢĂ IRINA CARMEN); -50.000. euro reprezentând daune morale către partea civila Plavan
Lucretia (victimă OPRIŢĂ IRINA CARMEN); -175.000 euro reprezentând daune morale şi 30.000 lei
reprezentând daune materiale către partea civilă Petre Ioana (victimă PETRE GEORGE CLAUDIU); –
750.000 lei reprezentând daune morale şi 25.000 lei reprezentând daune materiale către fiecare dintre
părţile civile Popa Radu şi Popa Maria (victimă POPA ADRIAN); -700.000 lei reprezentând daune morale
către partea civila Popescu Diana Cristina (victimă POPESCU IONUŢ COSTIN); -25.000 euro
reprezentând daune morale şi 10.000 euro reprezentând daune materiale către partea civilă Paraschiv
Mariana, (victimă PĂNCULESCU IOANA RALUCA); -25.000 euro reprezentând daune morale şi 10.000
euro reprezentând daune materiale către partea civilă Paraschiv Irina (victimă PĂNCULESCU IOANA
RALUCA); -12.000 euro reprezentând daune morale şi 6.000 lei reprezentând daune materiale către
fiecare dintre partile civile Costan Angela, Iordănescu Cristian, Iordănescu Simona, Iordănescu Florin si
Popa Andreea Mihaela (victimă POPESCU FLORIN); -75.000 euro reprezentând daune morale către
partea civilă Danciu Ioana Angela (victimă PALADA RADU); -150.000 euro reprezentând daune morale
şi 15.000 lei reprezentând daune materiale către fiecare dintre părţile civile Pascu Ana şi Pascu
Alexandru (victimă PASCU ALEXANDRU DRAGOŞ); -125.000 euro reprezentând daune morale către
partea civila Cotuţiu Cristina (victimă PASCU ALEXANDRU DRAGOŞ); -125.000 euro reprezentând
daune morale şi 15.000 lei reprezentând daune materiale către partea civila Rădulescu Elena Luminiţa
(victimă RĂDULESCU ALEXANDRA); -75.000 euro reprezentând daune morale şi 15.000 lei
reprezentând daune materiale către partea civila Rădulescu Andrei Alexandru (victimă RĂDULESCU
ALEXANDRA); -150.000 euro reprezentând daune morale şi 60.000 lei reprezentând daune materiale
către partea civilă Rugină Raluca Mariana (victimă RUGINĂ ADRIAN); -100.000 euro reprezentând
daune morale şi 10.000 euro reprezentând daune materiale către fiecare dintre părţile civile Ruşitoru
Ionel şi Ruşitoru Lina (victimă RUŞITORU MARIUS ŞTEFAN); -75.000 euro reprezentând daune morale

şi 10.000 lei reprezentând daune materiale către partea civila Ruşitoru Cristian Alexandru (victimă
RUŞITORU MARIUS ŞTEFAN); -125.000 euro reprezentând daune morale şi 50.000 lei reprezentând
daune materiale către fiecare dintre părţile civile Strugaru Dănuţ şi Strugaru Elena (victimă STRUGARU
MĂDĂLINA MAGDALENA); -75.000 euro reprezentând daune morale şi 10.000 lei reprezentând daune
materiale către partea civila Strugaru Elena Daniela (victimă STRUGARU MĂDĂLINA MAGDALENA); –
500.000 lei reprezentând daune morale către partea civila Cârjan Oana Gabriela (victimă SIMION
ALEXANDRU CĂTĂLIN); -100.000 euro reprezentând daune morale către partea civila Stan Liviu
(victimă STAN SIMONA LIVIA); -100.000 euro reprezentând daune morale şi 10.000 euro reprezentând
daune materiale către partea civila Bogari ( fostă Stan) Monica (victimă STAN SIMONA LIVIA); -75.000
euro reprezentând daune morale şi 15.000 lei reprezentând daune materiale către partea civila Stan
Monica Mirela (victimă STAN SIMONA LIVIA); -75.000 euro reprezentând daune morale către partea
civila Stan Ion Eugen (victimă STAN SIMONA LIVIA); -75.000 euro reprezentând daune morale către
partea civila Stan Maria Crina (victimă STAN SIMONA LIVIA); -10.000 euro reprezentând daune morale
către partea civila Peto Mihai (victimă STAN SIMONA LIVIA); -150.000 euro reprezentând daune
morale şi 50.000 lei reprezentând daune materiale către fiecare dintre părţile civile Sienerth Ion Walter
şi Sienerth Cleopatra Luminiţa (victimă SIENERTH RADU EDUARD); -100.000 euro reprezentând daune
morale către partea civila Sienerth Andra Klara (victimă SIENERTH RADU EDUARD); -125.000 euro
reprezentând daune morale şi 12.500 euro reprezentând daune materiale către fiecare dintre părţile
civile Ştefan Mihaela şi Ştefan Coriolan (victimă ŞTEFAN ANDREEA IULIANA); -75.000 euro
reprezentând daune morale către partea civila Ştefan Andrei Florian (victimă ŞTEFAN ANDREEA
IULIANA); -150.000 euro reprezentând daune morale şi 15.000 lei reprezentând daune materiale către
fiecare dintre părţile civile Ştefan Gabriel şi Ştefan Liliana (victimă ŞTEFAN ANDREI HAMED); -125.000
euro reprezentând daune morale şi 50.000 lei reprezentând daune materiale către fiecare dintre partile
civile Toader Vasile si Toader Doina (victimă TOADER ELENA ANDRA); -75.000 euro reprezentând
daune morale şi 6.000 lei reprezentând daune materiale către fiecare dintre partile civile Olteţeanu (
fostă Toader) Ioana si Toader George (victimă TOADER ELENA ANDRA); -150.000 euro reprezentând
daune morale şi 6.000 lei reprezentând daune materiale către Ursu ( fostă Toader) Gabriela (acţ. civilă
exercitata in nume propriu, inclusiv pentru vatamari-victimă TOADER ELENA ANDRA); -150.000 euro
reprezentând daune morale şi 15.000 lei reprezentând daune materiale către partea civila Tripa
Constantina (victimă TRIPA IOAN); -75.000 euro reprezentând daune morale şi 15.000 lei reprezentând
daune materiale către partea civila Tripa Ana Maria (victimă TRIPA IOAN); -150.000 euro reprezentând
daune morale şi 33.269 lei reprezentând daune materiale către partea civilă Leonte Carmen Gabriela
(victimă TĂNĂSOIU MONICA); -100.000 euro reprezentând daune morale şi 50.000 lei reprezentând
daune materiale către fiecare din partile civile Tilie Floarea si Tilie Stan(victimă TILIE NELU); -75.000
euro reprezentând daune morale şi 7.500 lei reprezentând daune materiale către fiecare din partile
civile Tilie Costel si Tilie Mircea(victimă TILIE NELU); -150.000 euro reprezentând daune morale şi
10.000 lei reprezentând daune materiale către fiecare dintre părţile civile Ţelea Vasile Haralambie şi
Ţelea Iris (victimă ŢELEA VLAD); -150.000 euro reprezentând daune morale şi 10.000 lei reprezentând
daune materiale către partea civila Ţelea Monica (victimă ŢELEA VLAD); -150.000 euro reprezentând
daune morale si 2.000 lei lunar pana la implinirea varstei de 18 ani sau pana la finalizarea studiilor dar
nu mai mult de implinirea varstei de 26 ani, către partea civilă Ţelea Carina Ioana (acţ. civilă exercitata
prin reprezentant legal) (victimă ŢELEA VLAD) ; -125.000 euro reprezentând daune morale şi 10.000
euro reprezentând daune materiale către fiecare dintre părţile civile Vlăduţ Alexandru Cristian şi Vlăduţ
Ortansa Marinela (victimă VLĂDUŢ ROBERTO ANDY); -75.000 euro reprezentând daune morale către
partea civila Vlăduţ Alexandru (acţ. civilă exercitata prin reprezentant legal) (victimă VLĂDUŢ ROBERTO
ANDY); -125.000 euro reprezentând daune morale şi 10.000 lei reprezentând daune materiale către
fiecare dintre părţile civile Vieru Vasile şi Vieru Elena (victimă VIERU MIHAELA); -75.000 euro
reprezentând daune morale şi 10.000 lei reprezentând daune materiale către partea civila Vieru Coca
(victimă VIERU MIHAELA); -150.000 euro reprezentând daune morale către fiecare dintre părţile civile
Voicu Vasile şi Voicu Alexandra (victimă VOICU MIMI MARINELA); -125.000 euro reprezentând daune
morale către fiecare dintre părţile civile Vulcu Gheorghe şi Vulcu Mariana (victimă VULCU MARIA
DORINA; -75.000 euro reprezentând daune morale către fiecare dintre părţile civile Vulcu Iulia Ioana
(victimă VULCU MARIA DORINA; -125.000 euro reprezentând daune morale şi 15.000 lei reprezentând

daune materiale către partea civilă Zaharescu Dan Nicolae (victimă ZAHARESCU LIVIU-EMIL- acţiune în
nume propriu) ; -125.000 euro reprezentând daune morale pentru partea civilă Zaharescu Graţiela
Emilia (victimă ZAHARESCU LIVIU-EMIL- continuatori Zaharescu Dan Nicolae- cota de mostenire 1/4 şi
Zaharescu Loredana Ioana cota de mostenire 3/4); -75.000 euro reprezentând daune morale către
partea civila Zaharescu Loredana Ioana (victimă ZAHARESCU LIVIU-EMIL- acţiune în nume propriu) ; –
50.000 euro reprezentând daune morale către partea civila Matache Alexandru (victimă MATACHE
ALEXANDRA-GABRIELA); – 350.000 lei reprezentând daune morale şi 165.000 lei reprezentând daune
materiale către partea civilă BĂCANU MIRCEA ŞTEFAN; -250.000 euro reprezentând daune morale
către partea civilă ACHIM MARIAN; -1.000.000 euro reprezentând daune morale către partea civilă
ALBAN-POPESCU CHRISTIAN VICENTE; -1.000.000 euro reprezentând daune morale şi 76.215 lei
reprezentând daune materiale, din care suma de 71.675 lei reprezintă pierderea salariului lunar în
cuantum de 1525 lei/lună cumulat din data de 30.10.2015 şi până la data de 01.10.2018, către partea
civilă APOSTOL IONELA ADRIANA; – 800.000 euro reprezentând daune morale şi 59.490 lei plus 30.000
euro reprezentând daune materiale către partea civilă ANGHEL IULIAN MIHAI; – 150.000 euro
reprezentând daune morale şi 10.000 euro reprezentând daune materiale către partea civilă BĂLOIU
TEODORA ATHENA; – 100.000 euro reprezentând daune morale precum şi 12.000 euro + 7.500 lei
reprezentând daune materiale către partea civilă BRÎNDUŞAN IOAN VASILE; -250.000 euro
reprezentând daune morale şi 14.000 lei daune materiale către partea civilă COSTACHE LAURENŢIU-
ŞTEFAN; -1.000.000 euro reprezentând daune morale către partea civilă CIOCANELLI SILVIU-MIHAIL; –
250.000 euro reprezentând daune morale şi 20.000 euro reprezentând daune materiale către partea
civilă CALOIAN CIPRIAN DANIEL; – 300.000 euro reprezentând daune morale şi 30.000 euro
reprezentând daune materiale către partea civilă CHIŢIGA RALUCA ALEXANDRA, 30.000 euro
reprezentând daune materiale către partea civilă CHIŢIGA GHEORGHE MUGUREL, 30.000 euro
reprezentând daune materiale către partea civilă CHIŢIGA TIŢA; -100.000 euro reprezentând daune
morale şi 660 lei reprezentând daune materile către partea civilă DAMIAN RADU MIRCEA; -600.000
euro reprezentând daune morale şi 135.932,94 euro reprezentând daune materiale către partea civilă
DUMITRACHE COSTIN; -500.000 euro reprezentând daune morale şi 138.919 euro reprezentând daune
materiale către partea civilă FRĂŢOAICĂ MARIUS; -1.000.000 euro reprezentând daune morale şi
523.119 lei reprezentând daune materiale către partea civilă FURNEA ALEXANDRA IOANA; -400.000
euro reprezentând daune morale către partea civilă FLUERAŞ MILUŢĂ; -500.000 euro reprezentând
daune morale şi 40.000 euro reprezentând daune materiale către partea civilă GRECEA MIHAI; –
400.000 euro reprezentând daune morale şi 85.800 euro reprezentând daune materiale către partea
civilă GRĂDINARIU CĂTĂLIN CONSTANTIN; -400.000 euro reprezentând daune morale către partea
civilă GRIGORE IOANA RUXANDRA; -1.000.000 euro reprezentând daune morale şi 400.000 euro
reprezentând daune materiale către partea civilă GĂLUŢ IOAN ANDREI (cu retinerea unei culpe
concurente); -1.000.000 euro reprezentând daune morale şi 260.000 euro reprezentând daune
materiale către partea civilă HAIFAWI HANI; -150.000 euro reprezentând daune morale şi 30.000 euro
reprezentând daune materiale către partea civilă IONIŢĂ CORINA GABRIELA; -300.000 euro
reprezentând daune morale şi 20.000 lei reprezentând daune materiale către partea civilă ILNIŢCHI
CĂTĂLIN MIRCEA; – 75.000 euro reprezentând daune morale către partea civilă LEUŞTEANU MARIAN; –
1.000.000 euro reprezentând daune morale şi 89.958 lei reprezentând daune materiale către partea
civilă LUPU FLAVIA CLAUDIA; -300.000 euro reprezentând daune morale către partea civilă LAZĂR
SORIN GABRIEL; -4.600.000 lei reprezentând daune morale şi 50.000 lei reprezentând daune materiale
către partea civilă MARIN MARIO CEZAR; -100.000 euro reprezentând daune morale şi 10.000 euro
reprezentând daune materiale către partea civilă MIHAI ALEXANDRU; -75.000 euro reprezentând
daune morale către partea civilă MITREA RADU COSTEL; -150.000 euro reprezentând daune morale şi
10.000 euro reprezentând daune materiale către partea civilă MOCANU CĂTĂLIN. -1.000.000 euro
reprezentând daune morale şi 200.000 euro şi 18.531 lei reprezentând daune materiale către partea
civilă MATEI CRISTIAN; -600.000 euro reprezentând daune morale şi 1.194,35 euro + 22.816,50 lei
reprezentând daune materiale către partea civilă MIHĂILESCU ANDRADA; -1.000.000 euro
reprezentând daune morale către partea civilă MORĂRAŞU ANCUŢA; -1.200.000 euro reprezentând
daune morale către partea civilă MOLEŞAG BOGDAN; -1.000.000 euro reprezentând daune morale şi
25.000 euro reprezentând daune materiale către partea civilă MARVIN NICODEMUS; -100.000 euro

reprezentând daune morale şi 20.000 euro plus 10.540 lei reprezentând daune materiale(din care suma
de 10.000 euro reprezintă pierderea capacităţii de muncă în perioada noiembrie 2015-ianuarie 2016)
către partea civilă NICULA ALEXANDRA ADRIANA; – 1.000.000 euro reprezentând daune morale şi
210.000 euro plus 407.812 lei reprezentând daune materiale către partea civilă OPREA MARIANA; –
1.000.000 euro reprezentând daune morale si 75.000 euro reprezentând daune materiale către partea
civilă OLTEANU ALEXANDRU OLIVIAN; acorda prestatie periodica 2000 lei pe lună de la 30.10.2015
până la încetarea stării de nevoie; -600.000 euro reprezentând daune morale şi 2.682 lei reprezentând
daune materiale către partea civilă POPESCU IONUŢ LIVIU; -800.000 euro reprezentând daune morale
şi 200.000 euro reprezentând daune materiale (inclusiv câştigul nerealizat pe zi ca urmare a pierderii
capacităţii de muncă) către partea civilă PENESCU ALEXANDRU; – 75.000 euro reprezentând daune
morale şi 20.000 lei reprezentând daune materiale către partea civilă POPA BOGDAN FLORIN; -800.000
euro reprezentând daune morale şi 18.531 euro plus 69.600 euro reprezentând daune materiale către
partea civilă PĂTLĂGEANU COSMIN ALEXANDRU; -200.000 euro reprezentând daune morale şi 5.000
euro reprezentând daune materiale către partea civilă PETRACHE MĂDĂLINA COSMINA; – 150.000 euro
reprezentând daune morale şi 71.762,31 lei reprezentând daune materiale către partea civilă POPA
CĂTĂLINA IRINA; -500.000 euro reprezentând daune morale si 200.000 euro reprezentând daune
materiale către partea civilă POPESCU MIHAI; -1.000.000 euro reprezentând daune morale şi
85.139,63 euro plus 325.000 euro reprezentând daune materiale către partea civilă POPOVICI PAVLOS
GABRIEL; – 350.000 euro reprezentând daune morale către partea civilă RĂDUCANU CRISTIAN; –
500.000 euro reprezentând daune morale către partea civilă ROB IULIAN; -1.200.000 euro
reprezentând daune morale şi 300.000 euro reprezentând daune materiale către partea civilă ROTARIU
OANA MARIA; – 1.000.000 euro reprezentând daune morale şi 100.800 plus 4499 euro reprezentând
daune materiale către partea civilă SCÂNTEIE ALEXANDRINA; -200.000 euro reprezentând daune
morale şi 3420 euro reprezentând daune materiale către partea civilă SCÂNTEIE CĂTĂLIN CORNEL; –
200.000 euro reprezentând daune morale şi 1.812,50+1968,83 lei reprezentând daune materiale către
partea civilă SOCOL MIRELA; – 400.000 euro reprezentând daune morale, precum şi 11.736,03 lei
+8.553,31 euro reprezentând daune materiale către partea civilă SĂLĂJAN IOAN; – 150.000 euro
reprezentând daune morale către partea civilă ŞERBAN NICOLETA VALENTINA; -100.000 euro
reprezentând daune morale către partea civilă ŞERBAN ALEXANDRU GABRIEL; -800.000 euro
reprezentând daune morale către partea civilă TIARU ALICE; -150.000 euro reprezentând daune
morale şi 38.400 euro + 5.805,75 lei reprezentând daune materiale către partea civilă TRIFU ANDREI
ION; -1.000.000 euro reprezentând daune morale şi 164.315 lei+38.321 euro+ 2730 USD+200 CHF
reprezentând daune materiale către partea civilă TÂRŢĂU CRISTINA ALEXANDRA; -600.000 euro
reprezentând daune morale şi 60.000 lei reprezentând daune materiale către partea civilă TUDOR
IONUŢ; -350.000 euro reprezentând daune morale şi 28.062,77 euro + 7.230 lei reprezentând daune
materiale către partea civilă URSU ANDREIA EMILIA; -800.000 euro reprezentând daune morale şi
200.000 euro reprezentând daune materiale către partea civilă VASILIU REMUS GEO. B. In baza art 2,3
CEDO obligă in solidar pe : Unitatea Administrativ Teritoriala-Subdiviziunea Administrativ Teritoriala
Sector 4 şi Inspectoratul Pentru Situatii De Urgenta ,,Dealu Spirii,, Bucuresti-Ilfov la plata următoarelor
despăgubiri: – 25.000 euro reprezentând daune morale către fiecare dintre partile civile Soroceanu
Mariana si Soroceanu Vlad (acţ. civilă continuată pentru numitul Soroceanu Razvan Tiberiu, decedat în
cursul procesului); -3.000 lei reprezentând daune morale către partea civilă Serban Vlad-Stefan; -5000
euro reprezentând daune morale către partea civilă Anastasiu Andra; -15.000 euro reprezentând daune
morale si 2.000 euro plus 20.023,83 lei reprezentand daune materiale către partea civilă Apostol Laura
Liliana; -1.000 euro reprezentând daune morale către partea civilă Agirrezabala Iradi Xabier; -5.000
euro reprezentând daune morale către partea civilă Banu Dan Alexandru; -10.000 euro reprezentând
daune morale către partea civilă Bituleanu Maria; -40.000 euro reprezentând daune morale si 2.000
euro reprezentand daune materiale către partea civilă Bud Viorel Andrei; -40.000 euro reprezentând
daune morale si 30.000 lei reprezentand daune materiale către partea civilă Buzoianu Nicolae
Alexandru; -10.000 euro reprezentând daune morale plus 660 lei daune materiale către partea civilă
Bucur Ana-Maria; -1.000 euro reprezentând daune morale către partea civilă Balacescu Irina-Cristina; –
30.000 euro reprezentând daune morale către partea civilă Angheluta (fosta Constantin) Claudia
Cristina; -25.000 euro reprezentând daune morale către partea civilă Constantin Alexandru; -25.000

euro reprezentând daune morale către partea civilă Calin Iulia-Alexandra; -5.000 euro reprezentând
daune morale către partea civilă Coanda Sebastian Danut; -5.000 euro reprezentând daune morale
către partea civilă Dumbrava Alina-Loredana; -5.000 euro reprezentând daune morale si 1.000 euro
reprezentand daune materiale către partea civilă Diaconu Mihai; -5.000 euro reprezentând daune
morale si 1.000 euro reprezentand daune materiale către partea civilă Dumitrescu Nicoleta; -10.000
euro reprezentând daune morale si 1.000 euro reprezentand daune materiale către partea civilă
Dobrinoiu Nicoleta-Jenica; -10.000 euro reprezentând daune morale către partea civilă Dorogan Adrian;
-10.000 euro reprezentând daune morale către partea civilă Dinca Alexandru-Dragos; -7500 euro
reprezentând daune morale către partea civilă Dobre Victor Adrian; -40.000 euro reprezentând daune
morale si 5.000 euro reprezentand daune materiale către partea civilă Dumitrescu Razvan; -10.000
euro reprezentând daune morale către partea civilă Dinu Alin -Petru; -20.000 euro reprezentând daune
morale si 1.000 euro reprezentand daune materiale către partea civilă Dumitrescu Liviu; -1.000 euro
reprezentând daune morale către partea civilă Dan Stefan; -1.000 euro reprezentând daune morale
către partea civilă Etxarri Galartza; -5.000 euro reprezentând daune morale către partea civilă Florea
Bogdan-Nicolae; -10.000 euro reprezentând daune morale către partea civilă Filiuta Marius; -5.000
euro reprezentând daune morale către partea civilă Gitman Roxana-Valeria; -10.000 euro reprezentând
daune morale si 5.000 euro reprezentand daune materiale către partea civilă Horea Victor-Bogdan; –
5.000 euro reprezentând daune morale către partea civilă Ionescu Calin-Stefan; -100.000 euro
reprezentând daune morale si 10.000 euro reprezentand daune materiale către partea civilă Iliescu
Andrei Ciprian; -10.000 euro reprezentând daune morale si 1.200 lei reprezentand daune materiale
către partea civilă Iancu Stefan-Lucian; -50.000 euro reprezentând daune morale si 1.200 lei
reprezentand daune materiale către partea civilă Ionita Alice; -10.000 euro reprezentând daune morale
către partea civilă Lacraru Razvan; -75.000 euro reprezentând daune morale si 8.992,39 lei
reprezentand daune materiale către partea civilă Marin Ruxandra-Catalina; -5.000 euro reprezentând
daune morale către partea civilă Matei Alexandru-Stefan; -5.000 euro reprezentând daune morale către
partea civilă Marin Tudor-Constantin; -1.000 euro reprezentând daune morale către partea civilă Mantu
Razvan-Viorel; -5.000 euro reprezentând daune morale către partea civilă Oprea-Ilie Corina-Daniela; –
1.000 euro reprezentând daune morale către partea civilă Oancea George-Adrian; -5.000 euro
reprezentând daune morale către partea civilă Pandaru Alin-Daniel; -10.000 euro reprezentând daune
morale către partea civilă Popescu Andreea; -7500 euro reprezentând daune morale si 5.000 lei
reprezentand daune materiale către partea civilă Pavlovici Liviu-Gabriel; -5.000 euro reprezentând
daune morale către partea civilă Preda Liviu; -75.000 euro reprezentând daune morale către partea
civilă Plingu Alexandru-Cristian; -10.000 euro reprezentând daune morale către partea civilă Petrescu
Ion-Lucian; -20.000 lei reprezentând daune morale către partea civilă Paraschivoiu Irina-Elena; -5.000
euro reprezentând daune morale către partea civilă Petrescu Mircea; -5.000 euro reprezentând daune
morale către partea civilă Popescu Florin-Laurentiu; -5000 euro reprezentând daune morale către
partea civilă PĂTLĂGEANU MARINA ANCA ; -6.500 euro reprezentând daune morale către partea civilă
Raducanu Georgeta-Liliana; -30.000 euro reprezentând daune morale si 1.216,12 lei reprezentand
daune materiale către partea civilă Radoi Constantin; -1.000 euro reprezentând daune morale către
partea civilă Reek Willem-Roeland; -5.000 euro reprezentând daune morale către partea civilă
Scortescu Radu-Mihail; -10.000 euro reprezentând daune morale si 1.000 euro reprezentand daune
materiale către partea civilă Stancu Radu-Alexandru; -6.000 euro reprezentând daune morale si 1.000
euro reprezentand daune materiale către partea civilă Stefan Alexandru-Ionut; -6.000 euro
reprezentând daune morale către partea civilă Serban Cristina-Mihaela; -6.000 euro reprezentând
daune morale si 1.200 lei reprezentand daune materiale către partea civilă Serban Alexandru-Catalin; –
75.000 euro reprezentând daune morale si 3.616,59 lei reprezentand daune materiale către partea
civilă Suta Andreea; -15.000 euro reprezentând daune morale si 1.000 lei reprezentand daune
materiale către partea civilă Tudor Elena; -1.000 euro reprezentând daune morale către partea civilă
Todorescu Valentin; -5.000 euro reprezentând daune morale către partea civilă Wieringa Pieter-
Jacobus; -25.000 euro reprezentând daune morale către partea civilă Ziemba Radu-Mihai; C. În baza
art 1357 Cod civil obligă în solidar pe: inculpaţii Anastasescu George Alin, Mincu Costin, Gancea Paul
Cătălin, SC Colectiv Club SRL, Moise Marian, Zaharia Viorel, Sc Golden Ideas Fireworks Artists SRL la
plata următoarelor despăgubiri: -1.399.209,36 lei către Spitalul Clinic de Urgenţă, de Chirurgie Plastică,

Reparatorie şi Arsuri Bucureşti reprezentând cheltuieli de spitalizare cu persoanele decedate, precum şi
cele referitoare la persoanele vătămate în raport de care a fost pusă în mişcare acţiunea penala fată de
inculpaţi; -1.322.981,71 lei către Spitalul Universitar de Urgenţă Bucureşti reprezentând cheltuieli de
spitalizare cu persoanele decedate, precum şi cele referitoare la persoanele vătămate în raport de care
a fost pusă în mişcare acţiunea penala faţă de inculpaţi; – 789.471,94 lei (sumă actualizată cu rata
inflaţiei şi dobânda legală de la data prezentei decizii până la plata efectivă) către Spitalul Universitar
de Urgenţă Elias Bucureşti reprezentând cheltuieli de spitalizare cu persoanele vătămate în raport de
care a fost pusă în mişcare acţiunea penală faţă de inculpaţi; -1.558.495 lei şi dobânda legală, calculată
de la data prezentei decizii până la plata efectivă, către Spitalul Clinic de Urgenţă Bucureşti
reprezentând cheltuieli de spitalizare cu persoanele decedate, precum şi cele referitoare la persoanele
vătămate în raport de care a fost pusă în mişcare acţiunea penală faţă de inculpaţi; -732.941,49 lei
(sumă actualizată cu rata inflaţiei şi dobânda legală calculată de la data prezentei până la plata
efectivă) către Spitalul Universitar de Urgenţă Militar Central „Dr. Carol Davilla” Bucureşti reprezentând
cheltuieli de spitalizare cu persoanele vătămate în raport de care a fost pusă în mişcare acţiunea penală
fată de inculpaţi; -73.779,45 lei către Spitalul Clinic de Urgenţă „Prof. Dr. Agrippa Ionescu” Bucureşti
reprezentând cheltuieli de spitalizare cu persoanele decedate, precum şi cele referitoare la persoanele
vătămate în raport de care a fost pusă în mişcare acţiunea penală faţă de inculpaţi; -41.677,36 lei şi
dobânda legală calculată de la data prezentei decizii până la plata efectivă către Spitalul Clinic de
Urgenţă Sfântul Pantelimon Bucureşti reprezentând cheltuieli de spitalizare cu persoanele decedate,
precum şi cele referitoare la persoanele vătămate în raport de care a fost pusă în mişcare acţiunea
penală faţă de inculpaţi; -484.312,79 lei către Spitalul Clinic de Urgenţă Pentru Copii „Grigore
Alexandrescu” Bucureşti reprezentând cheltuieli de spitalizare cu persoanele vătămate în raport de care
a fost pusă în mişcare acţiunea penală faţă de inculpaţi; -906.414,33 lei şi dobânda legală calculată de
la data prezentei decizii până la data plăţii efective a debitului principal către Spitalul Clinic de Urgenţă
Bagdasar Arseni Bucureşti reprezentând cheltuieli de spitalizare cu persoanele decedate, precum şi cele
referitoare la persoanele vătămate în raport de care a fost pusă în mişcare acţiunea penală faţă de
inculpati. -.728.099,86 lei către Spitalul Clinic de Urgenţă „Sf. Ioan” Bucureşti reprezentând cheltuieli
de spitalizare cu persoanele decedate, precum şi cele referitoare la persoanele vătămate în raport de
care a fost pusă în mişcare acţiunea penală faţă de inculpaţi; D. Respinge, ca inadmisibile, acţiunile
civile constând în solicitările de plată a următoarelor sume: -219.818,35 lei către Spitalul Clinic de
Urgenţă, de Chirurgie Plastică, Reparatorie şi Arsuri Bucureşti reprezentând cheltuieli de spitalizare la
persoanele vătămate (BUZOIANU Nicolae Alexandru, – 29.545,58 RON;ŞUŢĂ Andreea, – 28.834,18
RON;ZIEMBA Radu Mihai, – 7.364,56 RON;TODORESCU Valentin, – 7.519,26 RON;ILIESCU Andrei
Ciprian, – 30.163,90 RON. – 171.298,05 lei către Spitalul Universitar de Urgenţă Bucureşti reprezentând
cheltuieli de spitalizare referitoare la persoanele vătămate( DINU Cătălina Alexandra, – 3.730,62
RON;CONSTANTIN Alexandru, – 23.619,22 RON;OANCEA George Adrian, – 572,44 RON; CONSTANTIN
Claudia Cristina, – 84.041, 25 RON; PROFIRESCU Apostol Mihail, – 9.758,26 RON; DUMITRESCU Liviu, –
24.968,73 RON; CĂLIN Iulia-Alexandra, – 3.244,41 RON; APOSTOL Laura Liliana, – 1.291,63 RON;
BĂLĂCESCU Irina Cristina, – 13.099,94 RON; FILIUŢĂ Marius, – 891,08 RON; BUCUR Ana Maria, –
6.080,51 RON). -83.442,06 lei(sumă actualizată cu rata inflaţiei şi dobânda legală până la plata
efectivă) către Spitalul Universitar de Urgenţă Elias Bucureşti reprezentând cheltuieli de spitalizare cu
persoanele vătămate (IONIŢĂ Alice, – 14.849,26 RON; DINU Alin Petru, – 7.363,75 RON; RĂDOI
Constantin, – 19.025,67 RON; MARIN Cătălina Ruxandra, – 42.203,38 RON; -1.613,77 lei şi dobânda
legală până la plata efectivă către Spitalul Clinic de Urgenţă Bucureşti reprezentând cheltuieli de
spitalizare referitoare la persoanele vătămate(.DOROGAN Adrian, – 293,26 RON;ŞERBAN Mihaela, –
473,17 RON;URSU Gabriela, – 847,34 RON). – 49.851,19 lei(sumă actualizată cu rata inflaţiei şi
dobânda legală până la plata efectivă) către Spitalul Universitar de Urgenţă Militar Central „Dr. Carol
Davilla” Bucureşti reprezentând cheltuieli de spitalizare cu persoanele vătămate( PARASCHIVOIU Irina,
– 51,91 RON;REK Wilhelm Roelland, Bucureşti, sectorul 1 – 264,70 RON;MANTU Răzvan, – 22.011,40
RON; DOBRINOIU Nicoleta, – 33.296,69 RON) -8.874,44 lei către Spitalul Clinic de Urgenţă „Prof. Dr.
Agrippa Ionescu” Bucureşti reprezentând cheltuieli de spitalizare referitoare la persoanele vătămate(.
ETXARRI Galaratza Imanoil, cetăţean spaniol – 1.106,54 RON; AGIRREZABALA Iradi Xabier, cetăţean
spaniol – 1.346,88 RON; DAN Ştefan, – 7.421,02 RON) -13.526,13 lei şi dobânda legală până la plata

efectivă către Spitalul Clinic de Urgenţă Sfântul Pantelimon Bucureşti reprezentând cheltuieli de
spitalizare referitoare la persoanele vătămate( TUDOR Elena, – 6.745,60 RON; PAVLOVICI Liviu Gabriel,
– 6.638,12 RON; DUMITRESCU Nicoleta, – 142,71 RON) -4.696,78 lei către Spitalul Clinic de Urgenţă
Pentru Copii „Grigore Alexandrescu” Bucureşti reprezentând cheltuieli de spitalizare cu persoanele
vătămate( IANCU Ştefan Lucian, – 3.307,56 RON; BITULEANU Maria, – 546,29 RON; MARIN Andra, –
841,93 RON) -98.303,47 lei şi dobânda legală calculată până la data plăţii efective a debitului principal
către Spitalul Clinic de Urgenţă Bagdasar Arseni Bucureşti reprezentând cheltuieli de spitalizare
referitoare la persoanele vătămate( BUD Andrei Viorel, – 34.782,03 RON; LĂCRARU Răzvan, – 1.812,86
RON;POPESCU Andreea, – 19.090,82 RON; PLÂNGU Alexandru, – 37.466,66 RON5. ŞTEFAN Alexandru,
– 8.238,10 RON). -18.988,28 lei către Spitalul Clinic de Urgenţă „Sf. Ioan” Bucureşti reprezentând
cheltuieli referitoare la persoanele vătămate( STANCU Radu Alexandru, – 14.701,81 RON;
DUMITRESCU Răzvan, – 4.286,47 RON) E. În baza art 1357 Cod civil obligă în solidar pe: inculpaţii
Anastasescu George Alin, Mincu Costin, Gancea Paul Cătălin, SC Colectiv Club SRL, Moise Marian,
Zaharia Viorel, Sc Golden Ideas Fireworks Artists SRL la plata următoarelor despăgubiri: a.56.188,83
euro către Ministerul Transporturilor – ?coala Superioară de Avia?ie şi 1551,36 euro către Ministerul
Afacerilor Interne – Inspectoratul General de Avia?ie; b. 126.054,56 euro şi 562,5 dolari către
Ministerul Apărării Naţionale UM 02515 L; c. 51.358,97 lei şi dobânzile legale aferente, calculate
începând cu data externării pacienţilor şi până la data plăţii efective către Spitalul Clinic Judeţean de
Urgenţă Târgu-Mureş; d. 6.657,33 lei către Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Cluj-Napoca; e.
6.725,36 lei către Spitalul Clinic de Urgenţă Bucureşti; f.1.832,16 lei către Spitalul Clinic de Urgenţă
„SF. Pantelimon” Bucureşti; g. 21.905,4 lei către Ministerul Sănătăţii – Serviciul de Ambulanţă
Bucureşti-Ilfov ; h. 28.090.578,83 lei către Ministerul Sănătăţii ; i. 11.328.392 lei către Ministerul Muncii
şi Justiţiei Sociale ( actual Ministerul Muncii şi Protectiei Sociale); j. 722.142,54 lei către Casa
Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti ; K.
21.096,68 euro plus 6950 GBP plus 5000 USD plus dobânda legală calculată de la data przezentei
decizii până la plata efectivă către Ministerul Afacerilor Externe ; Stabileste ca toate despagubirile,
fixate in euro, să fie achitate la cursul BNR din momentul platii. Stabileşte aplicarea indicelui de inflaţie
în raport cu toate despăgurile în lei. Respinge, ca inadmisibile, toate acţiunile civile formulate împotriva
inculpaţilor Popescu Cristian Victor Piedone, Iofciu, Aurelia, Ganea Luminita Larisa, Moţoc Sandra
Ramona, Radu Antonina, Matei George Petrică. În baza art 25 alin. 5 Cod procedură penală lasă
nesoluţionate toate acţiunile civile formulate împotriva inculpatei Niţă Daniela Ioana. Revocă măsura
asigurătorie dispusă prin Ordonan?a DNA nr. 909/P/2015 din 17.12.2015 (vol.11 u.p., filele 21-33) –
POPESCU CRISTIAN VICTOR PIEDONE. Revocă măsura asiguratorie dispusă prin Ordonan?a DNA nr.
909/P/2015 din 17.12.2015 (vol. 11 u.p., f. 49 – 60) – IOFCIU AURELIA. Constată că a fost revocată
măsura asigurătorie dispusă prin Ordonan?a DNA nr.909/P/2015 DNA din 17.12.2015 (vol.11 u.p., filele
36 – 45) – MO?OC SANDRA RAMONA. Men?ine măsurile asigurătorii luate prin: – Ordonanţa nr.
545/P/2015 din data de 06.11.2015 cu privire la bunurile mobile – sumă de bani ce aparţine S.C.
COLECTIV CLUB S.R.L. (f. 275 vol. 52 u.p.), – Ordonanţa nr. 545/P/2015 din data de 24.11.2015 cu
privire la toate bunurile mobile şi imobile ce aparţin inculpaţilor Gancea Paul Cătălin, Anastasescu
George Alin, Mincu Costin şi S.C. COLECTIV CLUB S.R.L.(f. 1-3 vol. 52 u.p.), – Ordonanţa nr.
545/P/2015 din data de 25.11.2015 cu privire la toate bunurile mobile şi imobile ce aparţin inculpaţilor
Zaharia Viorel, Niţă Daniela Ioana şi S.C. GOLDEN IDEAS FIREWORKS ARTISTS S.R.L.(f. 283-284 vol.
52 u.p.), – Ordonanţa nr. 200/P/2016 din data de 12.06.2017 cu privire la toate articolele pirotehnice
aparţinând S.C. GOLDEN IDEAS FIREWORKS ARTISTS S.R.L., aflate în custodia S.C. SKY EXPERT
S.R.L., care în prezent se află în custodia Companiei Naţionale Romarm S.A. – Uzina Mecanică Plopeni
(f. 1-243 vol. 372 dup 200/P/2016 u.p.), – Ordonanţa nr. 200/P/2016 din data de 19.09.2017 cu privire
la bunurile mobile – sume de bani ce aparţin S.C. COLECTIV CLUB S.R.L. (f. 220 vol. 370 u.p.), –
Ordonanţa nr. 200/P/2016 din data de 05.07.2018 cu privire la bunurile mobile şi imobile ce aparţin
inculpaţilor Gancea Paul Cătălin, Anastasescu George Alin, Mincu Costin, Niţă Daniela Ioana, Zaharia
Viorel, Moise Marian, S.C. COLECTIV CLUB S.R.L., S.C. GOLDEN IDEAS FIREWORS ARTISTS S.R.L.(f. 1-
13 vol. 368 u.p.). Revocă măsura asigurătorie dispusă prin Ordonanţa DNA nr.119/P/2015 din
17.10.2016.- RADU ANTONINA. Revocă măsura asigurătorie dispusa prin Ordonanţa DNA
nr.119/P/2015 din 17.10.2016.- MATEI GEORGE PETRICĂ. Desfiintează autoriza?ia de func?ionare

nr.369/14.01.2015 emisă SC Colectiv Club SRL de către Unitatea Administrativ Teritoriala-Subdiviziunea
Administrativ Teritoriala Sector 4. Înlătură dispozi?iile de obligare a inculpatelor Niţă Daniela Ioana,
Iofciu Aurelia, Ganea Luminita Larisa ?i Moţoc Sandra Ramona şi a părţilor responsanile civilmente
Unitatea Administrativ Teritoriala-Subdiviziunea Administrativ Teritoriala Sector 4 şi Inspectoratul
Pentru Situatii De Urgenta ,,Dealu Spirii,, Bucuresti-Ilfov la plata cheltuielilor judiciare către stat
(urmărire penală şi fond). În temeiul art. 275 alin. 3 C.pr.pen. cheltuielile judiciare (urmărire penală şi
fond) în ceea ce le prive?te pe inculpatele Niţă Daniela Ioana, Iofciu Aurelia, Ganea Luminita Larisa ?i
Moţoc Sandra Ramona MSR rămân în sarcina statului. Reduce de la 12 000 la 10 000 lei cuantumul
cheltuielilor judiciare la care urmează a fi obligat inculpatul Popescu Cristian Victor Piedone, cheltuielile
judiciare aferente infrac?iunii de art. 297 alin. 1 C.pen. raportat la art. 132 din Legea nr.78/2000
(autorizaţia SC Noran Prompt SRL) urmând a rămâne în sarcina statului potrivit art. 275 alin. 3
C.pr.pen. Înlătură dispozi?ia de obligare a inculpa?ilor Popescu Cristian Victor Piedone, Iofciu Aurelia,
Ganea Luminiţa Larisa, Anastasescu George Alin, Gancea Paul Cătălin, Mincu Costin, Niţă Daniela
Ioana, Nita Cristian Mihai Zaharia Viorel, Moise Marian, Radu Antonina, Matei George-Petrica, SC
Colectiv Club SRL, SC Golden Ideas Fireworks Artists SRL in solidar cu partile responsabile civilmente
Unitatea Administrativ Teritoriala-Subdiviziunea Administrativ Teritoriala Sector 4 si Inspectoratul
Pentru Situatii De Urgenta ,,Dealu Spirii,, Bucuresti-Ilfov, la plata sumei de 888,77 lei reprezentand
cheltuieli judiciare avansate de parti. Menţine restul dispoziţiilor sentinţei atacate dacă nu sunt contrare
prezentei decizii. Admite apelul formulat de avocat Sârba Răzvan Mihai şi stabileşte onorariul avocatului
din oficiu la instanţa fondului pentru avocat Sârba Răzvan Mihai la suma de 2506 lei care se va plăti din
fondurile Ministerului Justiţiei. Respinge, ca nefondate, apelurile formulate de părţile civile: Achim
Marian, Băloiu Teodora-Athena, Stan Liviu, Bucă Dorin, Bucă Marcela, Chiriac Roxana Mihaela, Ciobanu
Alexandru (în nume propriu şi continuator Ciobanu Georgeta), Costan Angela, Damian Radu Mircea,
Dărescu Dănuţ, Dărescu Dorina, Dărescu Eugen Ionuţ, Dărescu Iordana, Golu Adrian, Golu Ane-Mari,
Gavril Cristina, Hogea Elena Teodora, Hogea Liliana Mihaela, Ion Ana Maria Denisa (prin reprezentant
legal Ion Mihaela), Ion Camelia, Ion Florin Mihai (prin reprezentant legal Ion Mihaela), Ion Florina
Alexandra (prin reprezentant legal Ion Mihaela), Ion George Andrei (prin reprezentant legal Ion
Mihaela), Ion Mihaela, Ion Nicolae, Ioniţă Alice, Iordănescu Cristian, Iordănescu Florin, Iordănescu
Simona, Leonte Carmen Gabriela, Maftei Ion-Viorel, Maior Doiniţa, Maior Ioan, Marin Ruxandra
Cătălina, Matei Eleonora Ioana, Matei Petre Vlad, Matei Ion, Matei Florin-Cătălin, Mavi Erhan, Mavi
Seila, Mavi Timur-Serkan, Ministerul Apărării Naţionale UM02515 L Bucureşti, Niţu Georgiana Mariana,
Niţu Ion, Popa Andreea Mihaela, Popa Cătălina Irina, Popescu Constanţa, Popescu Florin Laurenţiu,
Popescu Marian, Răducanu Georgeta Liliana, Rădulescu Andrei Alexandru, Rădulescu Elena Luminiţa,
Sienerth Andra Klara, Scânteie Cătălin Cornel, Şerban Alexandru Cătălin, Şerban Cristina Mihaela Tilie
Costel, Tilie Mircea, Tripa Ana Maria, Tripa Constantina, Ţelea Iris, Ţelea Monica, Ţelea Vasile
Haralambie, Unitatea Administrativ Teritorială – Subdiviziunea Administrativ Teritorială Sector 4 – prin
primar, Vieru Coca, Vieru Elena, Vieru Vasile, Vlăduţ Alexandru, Vulcu Mariana, Zaharescu Dan-Nicolae,
Zaharescu Graţiela-Emilia (decedată), Zaharescu Loredana-Ioana., Sienerth Andra Klara. Respinge, ca
inadmisibil apelul formulat de partea civilă Horea Victoria Daniela. Respinge, ca inadmisibilă, cererea de
extindere a apelurilor formulate de intimaţii părţi civile Soroceanu Mariana şi Soroceanu Vlad. În baza
art 275 alin. 2,3 Cod procedură penală, obligă apelan?ii părţi civile: Achim Marian, Băloiu Teodora-
Athena, Stan Liviu, Bucă Dorin, Bucă Marcela, Chiriac Roxana Mihaela, Ciobanu Alexandru (în nume
propriu şi continuator Ciobanu Georgeta), Costan Angela, Damian Radu Mircea, Dărescu Dănuţ,
Dărescu Dorina, Dărescu Eugen Ionuţ, Dărescu Iordana, Golu Adrian, Golu Ane-Mari, Gavril Cristina,
Hogea Elena Teodora, Hogea Liliana Mihaela, Ion Ana Maria Denisa (prin reprezentant legal Ion
Mihaela), Ion Camelia, Ion Florin Mihai (prin reprezentant legal Ion Mihaela), Ion Florina Alexandra
(prin reprezentant legal Ion Mihaela), Ion George Andrei (prin reprezentant legal Ion Mihaela), Ion
Mihaela, Ion Nicolae, Ioniţă Alice, Iordănescu Cristian, Iordănescu Florin, Iordănescu Simona, Leonte
Carmen Gabriela, Maftei Ion-Viorel, Maior Doiniţa, Maior Ioan, Marin Ruxandra Cătălina, Matei Eleonora
Ioana, Matei Petre Vlad, Matei Ion, Matei Florin-Cătălin, Mavi Erhan, Mavi Seila, Mavi Timur-Serkan,
Ministerul Apărării Naţionale UM02515 L Bucureşti, Niţu Georgiana Mariana, Niţu Ion, Popa Andreea
Mihaela, Popa Cătălina Irina, Popescu Constanţa, Popescu Florin Laurenţiu, Popescu Marian, Răducanu
Georgeta Liliana, Rădulescu Andrei Alexandru, Rădulescu Elena Luminiţa, Sienerth Andra Klara,

Scânteie Cătălin Cornel, Şerban Alexandru Cătălin, Şerban Cristina Mihaela Tilie Costel, Tilie Mircea,
Tripa Ana Maria, Tripa Constantina, Ţelea Iris, Ţelea Monica, Ţelea Vasile Haralambie, Unitatea
Administrativ Teritorială – Subdiviziunea Administrativ Teritorială Sector 4 – prin primar, Vieru Coca,
Vieru Elena, Vieru Vasile, Vlăduţ Alexandru, Vulcu Mariana, Vieru Coca, Vieru Elena, Vieru Vasile,
Zaharescu Dan-Nicolae, Zaharescu Loredana-Ioana la plata a câte 100 de lei cheltuieli judiciare
avansate in apel, restul cheltuielilor rămân în sarcina statului. In baza art 276 alin. 6 Cod procedură
penală obligă inculpaţii Anastasescu George Alin, Mincu Costin, Gancea Paul Cătălin, SC Colectiv Club
SRL, Moise Marian, Zaharia Viorel, Sc Golden Ideas Fireworks Artists SRL precum ?i pe pe Unitatea
Administrativ Teritoriala-Subdiviziunea Administrativ Teritoriala Sector 4 şi peInspectoratul Pentru
Situatii De Urgenta ,,Dealu Spirii,, Bucuresti-Ilfov la plata următoarelor cheltuieli judiciare (onorarii
avocati) făcute de părţile civile: câte 11.950 de lei pentru fiecare parte civilă Enache Niculae şi Enache
Zoe, 5000 lei-Frătoaica Marius, 5000 lei- Grădinaru Cătălin Constantin, 5000 lei-Grigore Ioana
Ruxandra, 5000 lei -Haifawi Hani, 2500 lei-Lazăr Sorin Gabriel, 5000 lei -Matei Cristian, 5000 lei- Oprea
Mariana, 5000 lei-Pătlăgeanu Cosmin Alexandru, 2000 lei- Popa Cătălina Irina, 5000 lei-Popovici Pavlos
Gabriel, 2000 lei-Scânteie Cătălin Cornel, 5000 lei – Scânteie Alexandrina, 2500 lei-Trifu Andrei Ion,
2500 lei-Ursu Andreia Emilia, cheltuielile judiciare urmând a fi împăr?ite în mod egal între ace?tia. In
baza art 276 alin. 6 Cod procedură penală obligă Unitatea Administrativ Teritoriala-Subdiviziunea
Administrativ Teritoriala Sector 4 şi Inspectoratul Pentru Situatii De Urgenta ,,Dealu Spirii,, Bucuresti-
Ilfov la plata următoarelor cheltuieli judiciare ( onorarii avocati) făcute de părţile civile: 2500 lei –
Bituleanu Maria, 5000 lei- Bud Viorel Andrei, 2500 lei- Constantin Alexandru, 2500 lei- Constantin
(Anghelută) Claudia Cristina, 2500 de lei- Dincă Alexandru Dragos, 2500 lei – Dorogan Adrian, 2500 lei-
Iancu Ştefan Cătălin, 5100 lei -Ionescu Călin Ştefan, 2000 lei.-Ionită Alice, 2500 lei -Lăcraru Răzvan,
2000 lei- Marin Ruxandra Cătrălina,1500 lei- Pătlăgeanu Marina Anca, 2500 lei-Plîngu Alexandru
Cristian, 2500 lei-Rădoi Constantin, 2000 lei-Serban Alexandru Cătălin, 2000 lei- Serban Cristina
Mihaela, cheltuielile judiciare urmând a fi împăr?ite în mod egal între acestea. Respinge cererea de
acordare a cheltuielilor judiciare formulate de partea civilă Apostol Laura Liliana. Onorariile avocaţilor
din oficiu în apel pentru inculpatele persoane juridice SC Colectiv Club SRL şi SC Golden Ideas
Fireworks Artists SRL în sumă de câte 5012 lei fiecare şi onorariile avocaţilor din oficiu pentru inculpatii
Anastasescu George Alin; Mincu Costin; Gancea Paul Cătălin; Moise Marian; Zaharia Viorel; Niţă Daniela
Ioana; Niţă Cristian Mihai; Radu Antonina; Matei George Petrică; Popescu Cristian Victor Piedone;
Iofciu Aurelia; Ganea Luminiţa Larisa; Moţoc Sandra Ramona în sumă de câte 2506 lei fiecare se
plătesc din fondurile Ministerului Justitiei. Definitivă. Pronunţată prin punerea la dispozitia procurorilor
şi a părţilor prin intermediul grefei instanţei, azi 12.05.2022.
Document: Hotarâre  566/2022  12.05.2022

ALTE ARTICOLE

Vrei să primești articolele noastre direct pe mail?

Abonează-te, e gratuit!