gdprenhancements

Curs de formare Protecția Datelor (GDPR) [GRATUIT] Daniel-Mihail Șandru, Irina Alexe

Regulamentul General privind Protecția Datelor (GDPR) se aplică în România începând de la data de 25 mai 2018. GDPR impune standarde ridicate cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal ale persoanelor fizice și se aplică, în principiu, oricărei organizații care prelucrează date cu caracter personal.

Cursul online care poate fi urmărit gratuit pe Youtube la următoarea adresă. 

În societatea actuală intens digitalizată, înțelegerea normelor GDPR este un subiect important în cadrul oricărei organizații. Ce înseamnă GDPR? Cum prelucrăm datele? Cât le stocăm? Care sunt principiile-cheie? Care sunt riscurile pe care le presupune o prelucrare greșită a datelor? Cum reducem la minimum riscurile?

Ce avem de făcut concret pentru a evita amenda?

Prof. univ. dr. Daniel – Mihail Șandru (Cercetător științific gradul I la Institutul de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române) și dr. Irina Alexe (Cercetător știinţific asociat la Institutul de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române) au construit un curs online care poate fi urmărit pe Youtube la următoarea adresă. 

Cursul conține 8 module și acoperă integral GDPR și Directiva (UE) 2016/680 a Parlamentului European și a Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de către autoritățile competente în scopul prevenirii, depistării, investigării sau urmăririi penale a infracțiunilor sau al executării pedepselor și privind libera circulație a acestor date.

Modul 1 -Introducere în Reg (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27.04.2016 – Prof. univ. dr. Daniel-MIhail Sandru

Modul 2 – Drepturile persoanelor vizate – GDPR – Date cu caracter personal – Prof. univ. dr. Daniel-MIhail Sandru

Modul 3 – Autorități de supraveghere independente Dr. Irina Alexe

Modul 4 – Responsabilul cu protectia datelor – Dr. Irina Alexe

Modul 5 – Transferurile de date cu caracter personal către țări terțe sau organizații internaționale- – Prof. univ. dr. Daniel-MIhail Sandru

Modul 6 – Securitatea prelucrării datelor – – Prof. univ. dr. Daniel-MIhail Sandru

Modul 7 – Coduri de conduita, monitorizare si certificare – Dr. Irina Alexe

Modul 8 – Evaluarea impactului asupra protecției datelor și consultarea prealabilă – – Prof. univ. dr. Daniel-MIhail Sandru

 

***

Daniel-Mihail Sandru – relevant activities in the field of personal data protection

Dr. Irina Alexe, Lista lucrărilor științifice în domeniul GDPR

Share this post

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
LegalUp