Contractul de webdesign și drepturile de autor

Obiectul acestui contract îl constituie prestarea de către o persoană numită prestator, în favoarea altei persoane numită beneficiar, de servicii de informatică, constatând în realizarea de site-uri, în schimbul achitării unui sume.

Contractul este unul complex, având și articole cu varietate de opțiune, urmând ca părțile să îl adapteze de la caz la caz.

Acesta conține și o anexă cu Acordul privind protecția și prelucrarea datelor cu caracter personal.

Ce este dreptul de autor ?

Autor poate fi doar o persoană fizică, care în urma unui efort propriu, creativ și independent a realizat o creație.

Dreptul de autor este definit în art.1 din Legea nr.8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe, după cum urmează:

,,Art.1. (1) Dreptul de autor asupra unei opere literare, artistice sau ştiinţifice, precum şi asupra oricăror asemenea opere de creaţie intelectuală, este recunoscut şi garantat în condiţiile prezentei legi. Acest drept este legat de persoana autorului şi comportă atribute de ordin moral şi patrimonial.

(2) Opera de creaţie intelectuală este recunoscută şi protejată, independent de aducerea la cunoştinţă publică, prin simplul fapt al realizării ei, chiar neterminată.”

Simbolul © este recomandat să se folosească după înregistrarea dreptului de autor, pentru a avertiza asupra caracterului protejat al creației.

Copyright sau dreptul de autor reprezintă ansamblul tuturor prerogativelor cu privire la distribuirea, reproducerea, executarea, afișarea sau licența de care se bucură autorul ca rezultat la efortul propriu, creativ și independent în ceea ce privește opera creată.

Această instituție a dreptului de autor este chiar instrumentul de protecția a creatorilor și operelor acestora.

Dreptul de creator este un drept creativ, care apare odată cu creația sau opera.

În cazul unor dispute sau a unor valorificări comerciale, este necesar furnizarea dovezilor legale asupra momentului creativ.

Odată cu înregistrarea sunteți protejat atât în România cât și în străinătate, în toate țările semnatare ale Tratatului de la Berna.

Ce înseamnă original ?

Creația este originală când este realizată pentru prima oară într-o anumită formă, formă care constituie primul exemplar și care din acest motiv va servi drept bază multiplicărilor, doar cu acordul persoanei ce deține dreptul de autor asupra lor.

Documentul original este realizat cu respectarea formelor legale cerute și acceptate societate, astfel are prin autenticitate o valoare reală de necontestat.

Proprietatea intelectuală deținută de autor asupra creației sale îi recunoaște acest drept.

Un lucru nu poate fi original decât în cazul în care acesta este rezultatul efortului propriu, creativ și independent.

Ce nu poate fi înregistrat ?

Nu fac obiectul unei protecții legale :

  1. textele oficiale de natură legislativă, politică, judiciară, administrativă și traducerile oficiale ale acestora;
  2. mijloacele de plată;
  3. simbolurile oficiale ale statului, ale organizațiilor (stemă, sigiliu, blazon, emblemă etc) și ale autorităților publice;
  4. documente care conțin informații clasificate sau clasificabile;
  5. mostre de substanțe interzise;
  6. soluții tehnice sau creații care sunt contrare eticii, dăunătoare sănătății ori bunelor moravuri;
  7. simplele date, fapte, concepte, teorii, idei, descoperiri ori invenții conținute într-o operă, indiferent de modul de preluare;
  8. știri și informații de presă.

Autor Cristina Slave


ALTE ARTICOLE

Vrei să primești articolele noastre direct pe mail?

Abonează-te, e gratuit!