Contract de împrumut între persoane fizice. Lipsa consimțământului. Valabilitate contract de împrumutPe rol este pronunțarea asupra cauzei Civil privind pe reclamanta B____ B______ în contradictoriu cu pârâtele C_______ C_____ și C.A.R A__ A___, având ca obiect constatare nulitate act juridic.

Se constată că dezbaterea asupra cauzei a avut loc în ședința publică din 28.09.2021, când susținerile și concluziile părților prezente au fost consemnate în încheierea din acea zi, încheiere ce face parte integranta din prezenta, amânându-se pronunțarea în cauza la data de azi.

INSTANȚA

Prin cererea de chemare în judecată înregistrată la data de 05.04.2021 sub nr. de dosar _____________, reclamanta B____ B______ în contradictoriu cu pârâții C.A.R A__ A___ și C_______ C_____ a solicitat desfiintarea contractului de imprumut nr. 9/432/02.05.2013 incheiat ___________. A__ A___ in calitate de imprumutant si C_______ C_____ in calitate de imprumutat, ca urmare a constatarii nulitatii absoluta cauzata de lipsa de consimtamant a persoanei imprumutate la incheierea actului; sa se dispuna, ca urmare a constatarii nulitatii absolute a contractului de imprumut mentionat anterior, incetarea efectelor inscrisului intitulat adeverinta- angajament, iar pe de cale de consecinta, sa se dispuna incetarea obligatiei de restituire stabilita in sarcina sa, in calitate de girant, a sumei imprumutate si a dobanzilor aferente; Cu cheltuieli de judecata

In motivare arată că în data de 02.05.2013 s-a incheiat contractul de imprumut nr. 9/432. Partile acestui contract sunt C.A.R. A__ A___ in calitate de imprumutant si C_______ C_____ in calitate de imprumutat. Suma acordata cu titlu de imprumut este de 25.000 lei, iar titularul de contract se obliga sa restituie banii in 48 de rate lunare, rate care se vor achita pana cel tarziu in ultima zi lucratoare din luna, incepand cu luna urmatoare acordarii imprumutului.

Acest contract de imprumut este guvernat de prevederile Legii 122/1996 avand un regim aparte, fiind titlu executoriu.

Concomitent cu incheierea actului, se impune asumarea unui angajament de restituire a sumei imprumutate, in cazul in care debitorul principal nu poate achita ratele, de catre o persoana fizica care, in felul acesta, dobandeste calitatea de girant.

Asa s-a intamplat si in speta de fata, iar reclamanta, nedorind sa se pună rau cu seful său, numitul D_______ D_______ (sotul pârâtei C_______ C_____) a semnat angajamentul de plata. In cazul in care refuza, risca sa fie concediata sau disponibilizata. In anul 2013, in perioada in care s- a incheiat contractul, numitul D_______ Gheorge, sotul partei de rand 1, era presedintele C.A.R. A__ A___, sucursala Oradea, avand ca atributii de serviciu gestionarea fondurilor sucursalei.

În data de 05.02.2015 a formulat un denunt impotriva numitului D_______ D_______ solicitand tragerea la raspundere penala a acestuia, insa procurorul a dispus clasarea cauzei pe motiv ca fapta de fals in inscrisuri sub semnatura privata nu exista.

 

Nu s- a dispus trimiterea in judecata, ca atare nu se poate vorbi de o eventuala autoritate de lucru judecat, nefiind in prezenta unei hotarari judecatoresti definitive a instantei penale. Astfel, singura parghie pentru desfiintarea contractului de imprumut este o actiune pe cale civila.

In afara de denuntul său, au fost si alte persoane care au solicitat antrenarea raspunderii penale a numitului D_______ D_______, iar prin Sentinta Penala Nr. 627/2019 pronuntata de Judecatoria Oradea in dosarul nr- _____________, inculpatul D_______ D_______ a fost condamnat la pedeapsa inchisorii pentru comiterea infractiunilor de delapidare si fals in inscrisuri sub semnatura privata. In cuprinsul acestei sentinte s-a retinut ca inculpatul: ”in perioada 25.05.______________14, la diferite intervale de timp si in realizarea aceleiasi rezolutii infractionale, si-a insusit si folosit in interes personal suma de 353.000 lei din aceste fonduri, falsificand in acest scop mai multe contracte de imprumut si documente aferente acestora” .

In data de 12.02.2021 a primit de la B.E.J. A________ B_____ actele de executare prin care a fost instiintata ca impotriva sa s- a inceput executarea silita de catre paratul de rand 2, C.A.R. A__ A___. A inregistrat in termenul legal contestatie la executare, iar prin Incheierea Civila Nr. 1139/2021 pronuntata de Judecatoria Oradea in dosarul nr. _____________ s- a admis cererea prin care s- a dispus suspendarea provizorie a contestatiei la executare ce formeaza obiectul dosarului nr. _____________ aflat pe rolul Judecatoriei Oradea,

Tot cu privire la partea legata de executarea silita, arată că are calitatea de debitori atat ea, cat si numitii C_______ C_____, D_______ D_______ si D_______ M____, ultimii doi fiind giranti. Insa, avand in vedere ca prin inscrisul pe care l-a semnat, intitulat adeverinta – angajament, a renuntat atat la beneficiul discutiunii, cat si la beneficiul de diviziune, iar familia D_______ (mama, tata, fiu) nu are de gand sa plateasca, este pusa in situatia de a plati suma ceruta de creditor, plus cheltuielile de executare.

Dobandind calitatea de girant, in sarcina sa s-au nascut nu doar obligatii, ci si drepturi. Astfel, este vorba pe de- o parte despre dreptul de a invoca exceptiile de ordin general care decurg din contractul de fidejusiune, iar pe de alta parte de exceptiile aferente obligatiei debitorului principal, mai exact, de valabilitatea obligatiei principale.

Obligatia principala este cea ce restituire a sumei imprumutate. Problema este ca in speta de fata nu s- a solicitat niciun imprumut, ci s- a savarsit un fals de catre D_______ D_______, care s- a folosit de numele sotiei sale si i- a falsificat semnatura, completand in locul acesteia contractul.

Prin semnarea adeverintei- angajament, s- au creat raporturi juridice ___________________________. Tocmai in virtutea acestui raport, ea intelegând sa invoce nulitatea absoluta a contractului de imprumut ca urmare a lipsei consimtamantului la incheierea acestuia.

Practic, obligatia principala de restituire a sumei de bani, indiferent de cuantumul acesteia, nu este valabila.

Aceasta exceptie a nulitatii absolute a contractului nu face parte din categoria exceptiilor pur personale ale debitorului principal, ceea ce inseamna ca poate fi invocata si de catre ea.

Contractul de imprumut nr. 9/432 din data de 02.05.2013 este fals. Suma de 25,000 lei nu a fost ceruta sub forma unui imprumut de catre parata de rand 1 scrisul de pe contract nu- i apartine, nici semnatura. Mai mult, numita Dreahici R_____ nu si- a mandatat sotul sa o reprezinte Ia incheierea contractului, sa completeze, respectiv sa semneze contractul de imprumut in numele ei.

 

Mecanismul de incheiere a contractului a fost urmatorul: numitul D_______ D_______ lua datele personale ale imprumutatului (pe tanga faptul ca avea acces la datele tuturor angajatilor, fiind presedintele sucursalei Oradea a C.A.R. A__ A___, in speta de fata a fost si mai simplu deoarece persoana imprumutata era sotia dansului), completa contractul de imprumut, falsifica semnatura beneficiarului si ridica banii, avand in vedere ca el gestiona fondurile. Totodata, folosindu- se de influenta pe care o avea asupra propriilor subordonati, le cerea acestora sa completeze adeverinte- angajament girant, cum este si cazul de fata.

Angajamentul de girant se completa si se semna inainte de completarea contractului de imprumut.

Prin acest mecanism s- a ajuns la incheierea unor contracte fictive, iar persoane complet nevinovate ajung sa fie obligate sa plateasca banii pe care numitul D_______ D_______ i-a insusit.

Tot cu privire la contractul de imprumut, contrar adeverintei din partea de sus a primei pagini a contractului, C_______ C_____ nu a fost angajata Asociatiei de Proprietari Feroviarii. Deci, inclusiv acest aspect a fost falsificat de catre D_______ D_______.

In ceea ce priveste scrisul executat pe contractul de imprumut, se poate observa ca este acelasi cu cel din cele doua adeverinte- angajament girant ale lui D_______ D_______ si ale fiului sau D_______ M____. Concluzia este una singura: D_______ D_______ a completat contractul de imprumut, a semnat in locul sotiei sale, a completat angajamentele girantilor si a beneficiat de suma imprumutata de 25.000 lei.

Lipsa consimtamantului persoanei imprumutate la incheierea contractului de imprumut atrage nulitatea absoluta care poate fi invocata oricand, de orice persoana care justifica un interes, cu atat mai mult de reclamanta care are calitatea de fidejusor.

In drept invocă prevederile art. 1.179 Cod Civil, art. 1.246- 1.247 cod Civil, art. 1.254 Cod Civil

A__ A__ A___ prin intampinare arată că prin rechizitoriul din dosar 4140/P/2014 al Parchetului de pe langa Judecatoria Oradea a fost trimis in judecata inculpatul D_______ D_______ pentru infractiunile continuate de delapidare si fals în înscrisuri sub semnătura private, fapte aflate în concurs real. S-a retinut in sarcina acestuia faptul ca, în calitate de director al sucursalei Oradea al A__ A__ A___, In perioada 25.05._______________14, a falsificat mai multe contracte de împrumut si actele anexe ale acestora, însușindu-și sumele aferente celor 17 contracte de imprumut care fac obiectul trimiterii in judecata in dosar 4140/P/2014. Suma toatala însușită pentru cele 17 contratte a fost de 353.000 lei.

În dosar _____________, inculpatul D_______ D_______ a fost trimis judecata si condamnat pentru infracțiunile de fals in inscrisuri sub semnatura privata si delapidare.

Prin sentinta 627/2019 pronuntata in dosar cu numar de mai sus, pe latura civila, s-a dispus anularea contractelor falsificate de catre inculpat.

Contractul de Imprumut cu numar __________- titular C_______ C_____ – nu a facut obiectul dosarului cu nr. _____________ al Judecătoriei Oradea si nici nu a fost desfiintat prin sentinta 627/2019.

Prin plangerea înregistrata in anul 2015 la Parchetul de pe langa Judecatoria Oradea, reclamanta si alte persoane, au sesizat organele de urmarire penala pentru fapte de fals si abuz în serviciu.

In esența, se reclama faptul ca nu recunosc semnăturile de pe contractele incheiate la sucursala A__ A__ A___ din ORADEA, si nu au ridicat sume de bani aferente contractelor de imprumut.

Dosarul a fost inregistrat intial sub numar 4565/P/2015 al Parchetului de pe langa Judecatoria Oradea.

Ulterior, dupa alte disjungeri, dosarul a fost înregistrat sub numar unic 2786/P/2018 al Parchetului de pe langa Judecatoria Oradea.

Prin ordonanta procurorului din data de 6 august 2018, ramasa definitiva, 15.07.2020, s-a dispus clasarea cauzei sub aspectul infractiunilor cercetate. Pentru infractiunea de fals în înscrisuri sub semnatura privata soluția de clasare a fost motivata in drept- fapta nu exista.

Originalul contractului de imprumut numar __________ a facut obiectul dosarului penal din anul 2014 pana la solutionarea definitivă a acestuia, în anul 2020.

Solutia de clasare nu a fost contestata de catre reclamanta din prezentul dosar, ea fiind singura parte în dosarul penal care a contestat solutia.

Raportat la prevederile art 28 Cod procedura Penala “Hotărârea definitivă a Instanței penale are autoritate de lucru judecat în fața instanțele civile care judecă acțiunea civilă, cu privire la existența faptei și a persoanei care a săvârșit-o, instanța civila nu este legată de hotărârea definitivă de achitare sau de încetare a procesului penal în ceea ce privește existența prejudiciului ori a vinovăției autorului faptei ilicite.

In situația data, soluția definitiva de clasare are autoritate de lucru judecat si in prezenta cauza, pentru fapta de fals presupus săvârșita de catre D_______ D_______.

Poziția reclamantei, girant in acest contract, fata de derularea acestui Împrumut, prin asumarea poziției de coplătitor, este aceeași — indiferent daca sumele de bani au fost ridicate de catre titularul contractului- D_______ R_____ sau de sotul acesteia- D_______ G_______.

F___ de motivarea in fapt a cererii de chemare in judecate a identificat :

A) lipsa consimțământului titularului împrumutat/ nesemnarea contractului de catre titular.

Apreciază ca temeiul indicat nu atrage nulitatea absoluta, fiind vorba despre o nulitate relativa fata de dispozitiile art 1251 Cod Civil.

B) De asemenea, din motivele invocate de reclamanta, ar putea fi calificata ca si partea care a contractat sub imperiul unei temeri justificate induse, fara drep,- art 1216 Cod Civil.

 

Nici acest temei nu poate constitui cauza pentru nulitatea absolută a contractului.

In situatia premisa a lipsei consimțământului ar putea fi incident art 1263 Cod Civil- confirmarea unui contract anulabil.

Pe parcursul anilor 2014-2020, au fost achitate rate restante ale contractului de catre familia D_______.

Confimarea poate fi expresă ori tacită – obligația a fost voluntar executată la data la care se putea face confirmarea. In aceasta situatie, efectele confirmării se produc din momentul încheierii contractului.

De asemenea, ar putea fi incidente prevederile art 315 alin. 1 lit d Cod Civil – Soții răspund cu bunurile comune pentru- repararea prejudiciului cauzat prin însușirea, de către unul dintre soți, a bunurilor aparținând unul terț, în măsura în care, prin aceasta, au sporit bunurile comune ale soților.”

In drept invocă art 204 C.Proc Civ si urm., art 453 C.proc Civ, art 1263, art 351 Cod Civil.

Pârâta C_______ C_____ prin intampinare solicită respingerea cererii de chemare in judecata ca neintemeiata. Pe cale de exceptie invocă exceptia prescriptiei dreptului de a solicita nulitatea Contractului de imprumut nr.9/432/02.05.2013.

Apreciază că cel mult poate fi invocata nulitatea relativa, insa in aceasta situatie sunt aplicabile dispozitiile art. 1249 privind termenul de prescriptie in care ar putea fi invocata aceasta nulitate relativa, respectiv termenul de 3 ani prevazut de art. 2517 Cod civil.

Mai intai instanta trebuie sa stabileasca daca in cauza sunt aplicabile dispozitiile privind nulitatea absoluta sau relativa pentru a se pronunta mai intai pe exceptia prescriptiei dreptului de a solicita nulitatea Contractului de imprumut nr.9/432/02.05.2013, tinand cont de faptul ca reclamanta a avut cunostinta de existenta acestui contract inca din anul 2013 si in anul 2015 a avut cunostinta de datele inscrise in contract, formuland un denunt penal.

Daca s-ar dispune nulitatea absoluta a contractului de imprumut, efectul ar fi anularea atat a Contractului de imprumut cat si a actelor asociate acestui contract.

Pe fondul cauzei arată că în anul 2013 a solicitat un imprumut in cuantum de 25.000 de lei de la A__ A__ A___ SA, suma pe care a primit-o si pentru care a achitat ratele lunare o perioada.

Nu se poate pune in discutie lipsa sa de consimtamant la incheierea contractului de imprumut, avand in vedere ca a avut cunostinta de incheierea acestui contract, de clauzele contractuale, fiind parte in contractul de imprumut in cunostinta de cauza, semnand si incasand suma imprumutata.

In baza acestui contract de imprumut despre care a avut cunostinta, a achitat ratele lunare o perioada, dupa care, intarziind cu platile insa achitand parte din rate, s-a dispus inceperea executarii silite impotriva tuturor persoanelor, a sa in calitate de imprumutat si a girantilor, la acest moment asupra veniturilor sale fiind infiintata masura popririi prin retinerea unei cote din salariu dar si asupra veniturilor girantului D_______ D_______.

Avand in vedere ca avea cunostinta de Contractul de imprumut nr.9/432/02.05.2013 incheiat intre A__ A__ A___ in calitate de imprumutant si ea in calitate de imprumutat, nu a inteles sa conteste in niciun moment executarea silita si a acceptat sa achite debitul stabilit de executorul judecatoresc: debitul principal, penalitatile si cheltuielile de executare.

Mai mult, chiar si dupa inregistrarea dosarului de executare in luna decembrie 2020, fara sa aibă cunostinta ca s-a demarat executarea silita, a efectuat doua plati voluntare in contul A__ A__ A___. In acest țel nu poate fi primita sustinerea reclamantei ca familia D_______ nu are de gand sa plateasca, reclamanta fiind cea care este obligata la plata debitului si a cheltuielilor de executare decurgand din Contractul de imprumut nr.9/432/02.05.2013.

Reclamanta recunoaste ca a semnat angajamentul de plata, astfel incat aceasta a avut cunostinta de continutul acestuia si de obligatiile ce decurg din acest inscris, inclusiv suma imprumutata.

Aceasta a formulat si un denunt penal cu privire la acest document si s-a dispus clasarea cauzei, constatandu-se ca inscrisul a fost semnat de titularul cererii angajamenet de plata.

Nu poate fi primita apararea ca a fost obligata in vreun fel sa incheie acest inscris motivat de faptul ca nu ar fi dorit sa se puna rau cu seful sau, numitul D_______ D_______, in sens contrar riscand sa fie concediata, avand in vedere ca nu se afla in relatii de subordonare cu acesta.

Cu privire la sustinerea reclamantei ca „nu s-a solicitat niciun imprumut ci s-a savarsit un fals de catre D_______ D_______, care s-a folosit de numele sotiei sale si i-a falsificat semnatura, completand in locul acesteia contractul”, urmeaza a se avea in vedere ca inscrisul Contractul de imprumut nr.9/432/02.05.2013 si toate actele atasate au facut obiectul cercetarii organelor judiciare in dosarul penal 2786/P/2018 al Parchetului de pe langa Judecatoria Oradea, in care s-a dispus clasarea cauzei sub aspectul savarsirii infractiunii de fals in inscrisuri sub semnatura privata avand in vedere ca in cauza „fapta nu exista”. In acest fel, invocă autoritatea de lucru judecat in raport de dispozitiile prevazute de art. 28 Cod procedura penala.

 

In drept invocă art. 205 Cod procedura civila.

Instanța a încuviințat și administrat pentru părți proba cu înscrisurile de la dosar și proba testimonială, în cauză fiind audiat martorul I__ F______. Instanța a încuviințat și pProba cu interogatoriul pârâtei C_______ C_____, însă aceasta nu s-a prezentat în vederea administrăprii probei.

La termenul din 6 iulie 2021 instanța a respins excepția prescripției dreptului la acțiune pentru motivele dezvoltate în încheierea de ședință (fila 137)

Analizând actele și lucrările dosarului instanța reține următoarele:

Prin contractul de împrumut nr. 9/432 încheiat între pârâta C.A.R. A__ A___ in calitate de imprumutant si pârâta C_______ C_____ in calitate de imprumutat, s-a acordat pârâtei C_______ C_____ suma de 25.000 lei cu titlu de împrumut, care se obliga sa restituie banii in 48 de rate lunare, rate care se vor achita pana cel tarziu in ultima zi lucratoare din luna, incepand cu luna urmatoare acordarii imprumutului. (fila 12)

Concomitent cu încheierea acestui contract de împrumut s-a încheiat un angajament de plată, prin care reclamanta a garantat restituirea împrumutului în mod solidar conform art 1662 Cod civil, alături de debitorul principal. (fila 16)

Condițiile de valabilitate ale actului juridic civil reprezintă elementele esențiale fără de care un act juridic civil nu poate exista, precum și cerințele pe care fiecare dintre aceste elemente trebuie sa le îndeplineasca.

Actul juridic civil valabil incheiat, conform art 1179 Cod civil, presupune îndeplinirea a patru condiții sau elemente de valabilitate: capacitatea de a contracta, consimțământul valabil al părții ce se obligă, un obiect determinat și o cauză licită.

În speță s-a invocat lipsa consimțământului ca și condiție de valabilitate a contractului de împrumut din litigiu și încheierea în fals a acestui contract, însă sub acest aspect instanța reține că prin Ordonanța de clasare din 6 august 2018 pronunțată de Parchetul de pe lângă Judecătoria Oradea în dosarul penal2786/P/2018 s-a dispus clasarea cauzei având ca obiect infracțiunile de abuz în serviciu și fals în înscrisuri sub semnătură privată și uz de fals în baza art 315 alin 1 lit b Cpp rap la art 16 alin 1 lit a Cpp întrucât fapta nu există (fila 128)

Deși pârâtele au invocat excepția autorității de lucru judecat față de această soluție, instanța precizează că potrivit art 28 Cod procedura Penala “Hotărârea definitivă a instanței penale are autoritate de lucru judecat în fața instanțele civile care judecă acțiunea civilă, cu privire la existența faptei și a persoanei care a săvârșit-o”. Întrucât soluția data în urma cercetării infractiunii de fals este una de clasare pronunțată în faza de urmărire penală, nu de instanța de judecată, rezultă în mod logic că în speță nu ne află în în prezența autorității de lucru judecat, soluția nefiind pronunțată de instanța penală, ci de parchet.

Prin urmare instanța va respinge excepția autorității de lucru judecat inmvocată în cauză de ambele pârâte.

Pe fondul cauzei, instanța reține că susținerea reclamantei privind lipsa consimțământului pârâtei D_______ la încheierea contractului de împrumut este neîntemeiată întrucât din probele administrate în cauză constând în expertiza grafoscopică efectuată în cauză de INEC Timișoara coroborată că plățile voluntare ale pârâtei ce rezultă din extrasele bancare (fila 68-70) și ordinele de încasare plăți în numerar (fila 71) rezultă că pârâta este semnatara acestui contract, pe care de altfel și l-a însușit.

În plus, în acord cu pârâta A__ A__ A___, chiar și presupunând că pârâta D_______ R_____ nu ar fi avut cunoștință de încheierea contractului de împrumut la momentul încheierii lui, aceasta și l-a asumat, validându-l prin plățile efectuate ulterior, astfel încât sub nici o formă nu s-ar putea dispune anularea lui.

În aceste condiții, reținând că în speță nu au fost invocate alte motive de nulitate ale acestui contract, și nici în mod distinct motive de nulitate ale angajamentului de plată, instanța va respinge acțiunea reclamantei ca neîntemeiată conform dispozitivului.

Cât privește cheltuielile de judecată, raportat la culpa procesuală a reclamantei conform art 453 C__, instanța va lua act că pârâtele nu le-au solicitat.

PENTRU ACESTE MOTIVE,
ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂȘTE

Respinge excepția autorității de lucru judecat invocată de pârâți.

Respinge ca neîntemeiată cererea reclamantei B____ B______, CNP _____________, cu domiciliul in Mun. Oradea, _______________________, jud. Bihor, cu domiciliul procedural ales la sediul avocatului, situat in Mun. Oradea, _________________________ – 9, jud. Bihor (persoana însărcinată cu primirea actelor de procedura, conform art 158 Cod Procedura Civila: av. A________ C______) în contradictoriu cu pârâții C_______ C_____, cu domiciliul in cu domiciliul in Orasul Chitila, ______________________, ______________________, Judetul I____, CNP _____________ și C.A.R. A__ A___, CUI _______, cu sediul in Cluj- N_____, B- dul 21 Decembrie 1989, nr. 49, _____________. Cluj

Fără cheltuieli de judecată.

Cu apel în termen de 30 de zile de la comunicare care se va înregistra la Judecătoria Oradea.

Pronunțată prin punerea soluției la dispoziția părților prin mijlocirea grefei instanței azi 01.10.2021.

Președinte, Grefier,

N______ G______ A______ B____
 

Red. N.G.– jud.-01.10.2021

Tehnored. A.B.– gref.

Ex 6/ _____________________ B____ B______

1 ex. pârâta C_______ C_____

1 ex. pârâta C.A.R. A__ A___

ALTE ARTICOLE

Vrei să primești articolele noastre direct pe mail?

Abonează-te, e gratuit!