Concediul fără plată în România. Întrebări și răspunsuri punctuale
Concediul fără plată…sau nu?, aceasta este întrebarea. Pentru lămurirea tuturor aspectelor privind concediul fără plată, am structurat partea teoretică și partea practică sub forma unor răspunsuri și întrebări.

1. Concediul fără plată este reglementat prin intermediul legii statului român?

Da, concediul fără plată este reglementat în România prin intermediul Codului Muncii din 24 ianuarie 2003 (Legea nr. 53/2003). Legile de la nivel intern sunt aplicabile pe întreg teritoriul și, în caz de nerespectare, există și consecințe (litigiile de la nivel procesual civil). Având în vedere prevederile art. 54 din Codul Muncii, contractul individual de muncă poate fi suspendat, prin acordul părților, în cazul concediilor fără plată pentru studii sau pentru interese personale.

2.Ca salariat, am dreptul la concediul fără plată în orice situație?

În conformitate cu art. 153, alin. (1) din Codul Muncii, salariații au dreptul la concediu fără plată pentru rezolvarea unor situații personale.

3.Cum se stabilește durata concediului fără plată?

Durata concediului fără plată se stabilește, în conformitate cu legislații muncii, prin contractul colectiv de muncă aplicabil, sau prin regulament intern (în conformitate cu prevederile art. 153, alin. (2) din Codul muncii).

 

 

4.Concediul fără plată se poate acorda și pentru formare profesională?

Respectând cadrul legal în vigoare, concediul fără plată se poate acorda și pentru formare profesională, pe perioada formării pe care salariatul o urmează din proprie inițiativă și la cerere acestuia. Cu toate acestea, legea instituie și excepția, în cadrul art. 155, alin. (2) din Codul Muncii, în sensul că angajatorul poate să respingă solicitarea salariatul numai într-o situație punctuală: dacă absența salariatului ar prejudicia grav desfășurarea activității.

Pentru a putea beneficia de concediu fără plată pentru formare profesională, salariatul trebuie să înainteze angajatorului cererea de concediu cu cel puțin o lună înainte de efectuarea formării profesionale și, de asemenea, trebuie să precizeze data de începere a stagiului de formare profesională, domeniul și durata acestuia, precum și denumirea instituției de formare profesională – în conformitate cu art. 156, alin. (1) din Codul Muncii. Respectând prevederile precizate anterior, efectuarea concediului fără plată pentru formare profesională se poate realiza și fracționat în cursul unui an calendaristic, pentru:

  • susținerea examenelor de absolvire a unor forme de învățământ;
  • pentru susținerea examenelor de promovare în anul următor în cadrul instituțiilor de învățământ superior.

 

Te-ar putea interesa și:

 

5.Concediul fără plată se scade din vechimea de muncă?

Conform art. 16, alin. (6) din Codul Muncii, concediile fără plată (și absențele nemotivate) se scad din vechimea de muncă. Excepția în această situație este reprezentată de concediul fără plată pentru formare profesională, care constituie vechime în muncă.

6.Care este perioada maximă legală pentru a beneficia de concediul fără plată?

Legislația internă nu precizează durata maximă legală în cadrul căreia salariatul poate să beneficieze de concediu fără plată, însă conform art. 2, alin. (3) cuprins în Normele metodologice din 13 august 2007 privind stabilirea documentelor justificative pentru dobândirea calităţii de asigurat, respectiv de asigurat fără plata contribuţiei, precum şi pentru aplicarea măsurilor de executare silită pentru încasarea sumelor datorate Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, drepturile de asigurare încetează după 3 luni de la ultima plată a contribuţiei. Dată fiind situația, dacă salariatul beneficiază de concediu fără plată ce excede perioada precizată anterior, asigurarea la sănătate se va suspenda.

KIT GDPR Premium

 

7. Concediul fără plată se va declara în cadrul REVISAL?

Conform art. 16, alin. (2) din Codul Muncii, anterior începerii activității, contractul individual de muncă se înregistrează în registrul general de evidență a salariaților (REVISAL), care se transmite inspectoratului teritorial de muncă cel târziu în ziua anterioară începerii activității. Prin raportare la prevederile legale, registrul general de evidență a salariaților (REVISAL) va cuprinde și datele privind concediul fără plată al salariatului.

8.Salariații din administratia publică, din regiile autonome cu specific deosebit și din unitatile bugetare beneficiază de concediu fără plată?

În conformitate cu Hotărârea nr. 250/1992 privind concediul de odihnă și alte concedii ale salariatilor din administratia publică, din regiile autonome cu specific deosebit și din unitatile bugetare, art. 25, salariații din administratia publică, din regiile autonome cu specific deosebit și din unitatile bugetare au dreptul la concedii fără plata, a caror durata însumată nu poate depăși 90 de zile lucratoare anual, pentru rezolvarea urmatoarelor situații personale:

  • susținerea examenului de bacalaureat, a examenului de admitere în instituțiile de învățământ superior, curs seral sau fără frecvență, a examenelor de an universitar, cât și a examenului de diplomă, pentru salariații care urmează o formă de învățământ superior, curs seral sau fără frecvență;
  • susținerea examenului de admitere la doctorat, a examenelor de doctorat sau a tezei de doctorat, în cazul salariaților care nu beneficiază de burse de doctorat;
  • prezentare la concurs în vederea ocuparii unui post în alta unitate;
  • îngrijirea copilului bolnav în vârstă de peste 3 ani, în perioada indicată în certificatul medical;
  • tratamentul medical efectuat în străinătate pe durata recomandată de medic, dacă cel în cauză nu are dreptul, potrivit legii, la indemnizația pentru incapacitate temporară de muncă, precum și pentru însoțirea soțului sau, după caz, a sotiei ori a unei rude apropiate – copil, frate, sora, părinte, pe timpul cât aceștia se află la tratament în străinătate, în ambele situații cu avizul obligatoriu al Ministerului Sănătății.
9.Am dreptul la concediu fără plată în contextul COVID-19?

Deși legea nu prevede expres această posibilitate, prin raportare la dispozițiile legale existente privind condițiile de acordare a concediului fără plată, contextul actual poate acorda angajatului dreptul la concediu fără plată (în sensul rezolvării problemelor de interes personal). De asemenea, legea fundamentală a statului este clară, în sensul că art. 34 din Constituția României cuprinde dispoziții privind dreptul la ocrotirea sănătății, iar art. 35 instituie îndatorirea către persoanele fizice și juridice de a proteja și ameliora mediul înconjurător.

La nivel internațional, se precizează faptul că unii oameni ar putea simți că nu doresc să meargă la muncă dacă le este frică de contactarea virusului COVID-19. Totodată, se precizează faptul că, în cazul în care un angajat nu dorește să lucreze în contextul dat, este posibil să se stabilească cu angajatorul pentru a-și lua concediu fără plată.

 

 

Vrei să te aliniezi la GPPR? Cum te putem ajuta:

 

Vrei să înveți cum să implementezi corect GDPR? Îți recomandăm cursul nostru online cu 28 de module care acoperă integral, teoretic și practic, materia. La finalul cursului vei obține certificatul de absolvire și documentația GDPR (șabloane editabile în Word și Excel) pentru a implementa cu succes. Află mai multe aici 

[Conținutul prezentului articol nu reprezintă o consultație juridică în temeiul Legii nr. 51/1995 privind organizarea și exercitarea profesiei de avocat, iar site-ul nu își asumă răspunderea pentru conținutul publicat de autori, editori și colaboratori.]


ALTE ARTICOLE

Vrei să primești articolele noastre direct pe mail?

Abonează-te, e gratuit!