ICCJ s-a pronunțat în legătură cu competența în materia cererilor de constatare a faptelor ilicite care aduc atingere unor drepturi nepatrimoniale

În ședința din 13 martie 2023, ICCJ a admis recursul în interesul legii formulat de Colegiul de conducere al Curţii de Apel București şi a stabilit că:

În interpretarea şi aplicarea unitară a dispozițiilor art. 253 alin. (1) lit. c) din Codul civil şi ale art. 94 pct. 1 lit. h) şi k) şi art. 95 pct. 1 din Codul de procedură civilă, tribunalul este instanţa competentă material în ce privește soluţionarea cauzelor având ca obiect cereri de constatare a caracterului ilicit al faptei care aduce atingere unor drepturi nepatrimoniale, cereri întemeiate pe prevederile art. 253 alin. (1) lit. c) din Codul civil, atunci când acestea sunt formulate simultan cu cereri întemeiate pe dispoziţiile art. 253 alin. (4) din Codul civil de a se acorda despăgubiri pentru prejudiciul nepatrimonial cauzat care nu depășesc valoarea de 200.000 lei inclusiv.

 

Implementează GDPR și evită amenzile! 

ALTE ARTICOLE

Vrei să primești articolele noastre direct pe mail?

Abonează-te, e gratuit!