CJUE: Lucrătorii de sex feminin și cei de sex masculin sunt egali pentru o „muncă de aceeași valoare”

În cauza Tesco Stores (C-624/19, ECLI:EU:C:2021:429), litigiul principal viza un conflict de muncă între lucrătoarele de sex feminin și compania Tesco Stores din Regatul Unit. Lucrătoarele au invocat faptul că nu au beneficiat de egalitate de remunerare în raport cu lucrătorii de sex masculin pentru o „muncă de aceeași valoare”. Angajatorul Tesco Stores a contestat existența vreunui drept al reclamantelor de a fi remunerate în mod egal cu lucrătorii de sex masculin deoarece, printre alte argumente, articolul 157 din Tratatul privind Funcționarea Uniunii Europene (TFUE) s-ar aplica doar pentru o muncă identică și nu și pentru o „muncă de aceeași valoare”. Instanța de trimitere a suspendat judecarea cauzei și a adresat Curții mai mult întrebări preliminare. Principala problemă de drept ridicată de instanța de trimitere era dacă art. 157 din TFUE privind principiul egalității de remunerare se aplică și pentru lucrătorii/lucrătoarele ce desfășoară o muncă de aceeași valoare. Din moment ce însuși textul art. 157 din TFUE prevede faptul că principiul egalității de remunerare între lucrătorii de sex masculin și cei de sex feminin se aplică pentru aceeași muncă și pentru o muncă de aceeași valoare, este ușor de intuit răspunsul Curții cu privire la această întrebare. 

Curtea de Justiție a Uniunii Europene (CJUE), prin hotărârea din 3 iunie 2021, a hotărât că principiul egalității de remunerare între lucrătorii de sex masculin și cei sex feminin se aplică nu doar pentru aceeași muncă, ci și pentru „muncă de aceeași valoare”. Curtea reamintește faptul că principiul egalității de remunerare presupune ca aceeași muncă sau o muncă de aceeași valoare să fie remunerată în același mod, indiferent că este desfășurată de un bărbat sau de o femeie, iar orice diferență de tratament trebuie justificată în mod obiectiv (pct. 27). CJUE a subliniat că revine instanței de trimitere sarcina de a aprecia dacă, în speță, se desfășoară „aceeași muncă” sau o „muncă de aceeași valoare”.

EVENIMENTE VIITOARE

ALTE ARTICOLE

Vrei să primești articolele noastre direct pe mail?

Abonează-te, e gratuit!