CJUE: Un motor de căutare este, în principiu, obligat să șteargă datele sensibile

Curtea de Justiție a Uniunii Europene C-136/17, GC și alții (Lizibilitatea datelor sensibile), hotărârea din 24 septembrie 2019, ECLI:EU:C:2019:773

Litigiul principal

GC, AF, BH și ED au solicitat, fiecare, societății Google să dezindexeze, din lista de rezultate afișată de motorul de căutare operat de această societate ca răspuns la o căutare efectuată plecând de la numele lor respectiv, diverse linkuri care duc spre pagini web publicate de terți, ceea ce, totuși, societatea menționată a refuzat.

GC a solicitat dezindexarea unui link care trimite la un fotomontaj satiric postat, sub pseudonim, la 18 februarie 2011 pe Youtube, în care aceasta apare alături de primarul unei comune căruia i‑a fost directoare de cabinet și care evocă în mod explicit relația intimă ce ar exista între ei, precum și impactul acestei relații asupra propriului său parcurs politic. Acest fotomontaj a fost postat cu ocazia campaniei electorale pentru alegerile cantonale la care GC era candidată la momentul respectiv.

AF a solicitat dezindexarea unor linkuri care trimit la un articol din cotidianul Libération din 9 septembrie 2008, reprodus pe site‑ul Centre contre les manipulations mentales (Centrul contra manipulărilor mentale, CCMM) (Franța), referitor la sinuciderea unei adepte a Bisericii Scientologice în luna decembrie a anului 2006. AF este menționat în acest articol în calitate de responsabil pentru relații publice al Bisericii Scientologice, profesie pe care a încetat să o exercite de atunci.

 

Te-ar putea interesa și:

 

 BH a solicitat dezindexarea unor linkuri care duc spre articole, în principal de presă, referitoare la cercetarea penală deschisă în luna iunie a anului 1995 cu privire la finanțarea Partidului Republican (PR) în cadrul căreia a fost pus sub acuzare împreună cu mai mulți oameni de afaceri și personalități politice.

ED a solicitat dezindexarea unor linkuri care duc spre două articole publicate în NiceMatin și în Le Figaro, care descriu ședința de judecată în materie penală în cursul căreia a fost condamnat la o pedeapsă de șapte ani de închisoare și la o pedeapsă complementară de zece ani de supraveghere socio‑judiciară.

În urma refuzurilor exprimate de societatea Google cu privire la cererile lor de dezindexare, reclamanții din litigiile principale au sesizat CNIL cu plângeri prin care se solicita obligarea acestei societăți să procedeze la dezindexarea linkurilor în cauză.

CNIL a respins plângerile. În aceste condiții, reclamanții din litigiile principale au formulat la instanța de trimitere, Conseil d’État (Consiliul de Stat, Franța), cereri îndreptate împotriva acestor refuzuri ale CNIL de a pune în întârziere Google pentru a proceda la dezindexările solicitate. Aceste cereri au fost conexate de instanța de trimitere.

Instanța a suspendat judecarea cauzei și a adresat mai multe întrebări preliminare.

Hotărârea și argumentele Curții de Justiție

Prin intermediul primei întrebări, instanța de trimitere solicită în esență să se stabilească dacă interdicțiile referitoare la prelucrarea categoriilor speciale de date cu caracter personal, menționate de aceste dispoziții, se aplică, sub rezerva excepțiilor, și operatorului unui motor de căutare (pct. 34).

La această întrebare CJUE a răspuns afirmativ și a afirmat că interdicțiile referitoare la prelucrarea categoriilor speciale de date se aplică și unui motor de căutare în calitatea sa de operator, „cu ocazia unei verificări realizate de acest operator, sub controlul autorităților naționale competente, în urma unei cereri formulate de persoana vizată” (pct. 48).

KIT GDPR Premium

 

Pentru a se pronunța în sensul celor precizate anterior, CJUE a luat în calcul mai multe argumente printre care (i) activitatea unui motor de căutare care constă în a găsi informații publicate sau postate pe internet de terți, în a le indexa în mod automat, în a le stoca temporar și a le pune la dispoziția utilizatorilor de internet trebuie calificată drept „prelucrare a datelor cu caracter personal” (pct. 35); (ii) operatorul unui motor de căutare trebuie să asigure, în cadrul responsabilităților, al competențelor și al posibilităților sale, că această activitate îndeplinește cerințele legislației privind protecția datelor (pct. 37); (iii) legislația privind protecția datelor personale interzice, cu anumite excepții, prelucrarea datelor cu caracter personal care dezvăluie originea rasială sau etnică, opiniile politice, convingerile religioase sau filozofice, apartenența sindicală, precum și prelucrarea datelor privind sănătatea sau viața sexuală (pct. 39); (iv) legislația privind protecția datelor prevede că prelucrarea datelor referitoare la infracțiuni, condamnări penale sau măsuri de securitate se poate efectua numai sub controlul autorității publice sau dacă garanțiile corespunzătoare și specifice sunt prevăzute de dreptul intern, sub rezerva derogărilor pe care statul membru le poate acorda în temeiul dispozițiilor de drept intern care prevăd garanții corespunzătoare și specifice (pct. 40); (v) având în vedere caracterul sensibil al unor date, acestea necesită o protecție sporită (pct. 44);

***

La cea de a doua întrebare preliminară, CJUE a răspuns că (i) operatorul unui motor de căutare este în principiu obligat, sub rezerva excepțiilor, să admită cererile de dezindexare privind linkuri care duc spre pagini web pe care figurează date cu caracter personal care se încadrează în categoriile speciale (pct. 69); (ii) un operator poate refuza să admită o cerere de dezindexare atunci când constată că linkurile în cauză duc spre conținuturi care includ date cu caracter personal care se încadrează în categoriile speciale atunci când prelucrarea se referă la date care sunt făcute publice de către persoanele vizate în mod manifest sau sunt necesare pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în justiție cu condiția ca această prelucrare să îndeplinească ansamblul celorlalte condiții de legalitate, persoana vizată având dreptul de a se opune respectivei prelucrări din considerente întemeiate și legitime legate de situația sa particular (pct. 69); (iii) operatorul unui motor de căutare sesizat cu o cerere de dezindexare a unor categorii speciale de date trebuie să verifice dacă includerea acestui link în lista de rezultate care se afișează în urma unei căutări efectuate plecând de la numele acestei persoane, se dovedește strict necesară pentru protecția libertății de informare, pe baza tuturor elementelor relevante din speță și ținând seama de gravitatea ingerinței în drepturile fundamentale ale persoanei vizate la respectarea vieții private și la protecția datelor cu caracter personal (pct. 69);

***

Instanța nu a considerat necesar a răspunde la cea de-a treia întrebare, însă la a patra întrebare a răspuns în sensul următor: (i) informațiile referitoare la o procedură judiciară căreia i‑a făcut obiectul o persoană fizică, precum și, dacă este cazul, cele referitoare la condamnarea care a rezultat din aceasta constituie date referitoare la „infracțiuni” și la „condamnări penale” în sensul legislației privind protecția datelor (pct. 79); (ii) operatorul unui motor de căutare este obligat să admită o cerere de dezindexare privind linkuri către pagini web pe care figurează asemenea informații atunci când aceste informații se referă la o etapă anterioară a procedurii judiciare în cauză și nu mai corespund situației actuale, în măsura în care se constată, în cadrul verificării motivelor de interes public major că, având în vedere ansamblul împrejurărilor speței, drepturile fundamentale ale persoanei vizate, garantate de articolele 7 și 8 din cartă, prevalează asupra celor ale utilizatorilor de internet potențial interesați, protejate de articolul 11 din cartă (pct. 79).

Te-ar putea interesa și:

 


ALTE ARTICOLE

Vrei să primești articolele noastre direct pe mail?

Abonează-te, e gratuit!