CJUE: Protecția datelor și martorii lui Jehova. Predicarea din casă în casă intră sub incidența legislației privind protecția datelor

Prezentul articol are ca fundament Hotărârea nr. C-25/17/2018 din 10 iulie 2018, pronunțată de Curtea de Justitie a Uniunii Europene, în speță colectarea de date cu caracter personal de către membrii unei comunități religioase în cadrul activității de predicare din casă în casă[1].

Situația de fapt și fundamentele juridice:

Cauza C-25/17[2] are ca obiect o cerere de decizie preliminară formulată în temeiul articolului 267 TFUE de Korkein hallinto-oikeus (Curtea Administrativă Supremă, Finlanda), prin decizia din 22 decembrie 2016, primită de Curte la 19 ianuarie 2017[3].

Cererea de decizie preliminară priveşte interpretarea articolului 2 literele (c) şi (d), precum şi a articolului 3 din Directiva 95/46/CE[4] a Parlamentului European şi a Consiliului din 24 octombrie 1995 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date (JO 1995, L 281, p. 31, Ediţie specială, 13/vol. 17, p. 10), citite în lumina articolului 10 alineatul (1) din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene (denumită în continuare „carta”).

Această cerere a fost formulată în cadrul unei proceduri iniţiate de responsabilul cu protecţia datelor din Finlanda, în legătură cu legalitatea unei decizii a Comisiei pentru protecţia datelor, prin care se interzice Jehovan todistajat – uskonnollinen yhdyskunta (Comunitatea religioasă a Martorilor lui Iehova, denumită în continuare „Comunitatea Martorilor lui Iehova”) să colecteze sau să prelucreze date cu caracter personal în cadrul activităţii de predicare din casă în casă fără respectarea condiţiilor prevăzute în legislaţia finlandeză privind prelucrarea datelor cu caracter personal[5].

 

Te-ar putea interesa și:

 

Legea finlandeză se aplică prelucrării automatizate a datelor cu caracter personal, dar şi altor tipuri de prelucrare a datelor cu caracter personal în măsura în care acestea constituie sau permit constituirea unui sistem de evidenţă a datelor cu caracter personal sau a unei părţi a unui sistem de evidenţă a datelor cu caracter personal[6].

Raționamentul CJUE:

Instanța de trimitere solicită în esenţă să se stabilească dacă articolul 3 alineatul (2) din Directiva 95/46, citit în lumina articolului 10 alineatul (1) din cartă, trebuie interpretat în sensul că colectarea de date cu caracter personal de către membrii unei comunităţi religioase în cadrul unei activităţi de predicare din casă în casă şi prelucrarea ulterioară a acestor date constituie prelucrare de date cu caracter personal efectuată în scopul exercitării unor activităţi prevăzute la articolul 3 alineatul (2) prima liniuţă din această directivă sau prelucrare de date cu caracter personal efectuată de persoane fizice în scopul exercitării unei activităţi exclusiv personale sau domestice, în sensul articolului 3 alineatul (2) a doua liniuţă din directiva menţionată[7].

În speţă, colectarea de date cu caracter personal de către membrii Comunităţii Martorilor lui Iehova în cadrul unei activităţi de predicare din casă în casă ţine în exclusivitate de un demers religios al particularilor. Rezultă că o astfel de activitate nu constituie o activitate proprie autorităţilor statale şi, prin urmare, nu poate fi asimilată celor vizate la articolul 3 alineatul (2) prima liniuţă din Directiva 95/46.

În măsura în care rezultă că prelucrarea datelor cu caracter personal în discuţie în litigiul principal este efectuată în cadrul exercitării activităţii de predicare din casă în casă a membrilor Comunităţii Martorilor lui Iehova, trebuie să se stabilească dacă o astfel de activitate are un caracter exclusiv personal sau domestic, în sensul articolului 3 alineatul (2) a doua liniuţă din Directiva 95/46. În această privinţă, reiese din decizia de trimitere că activitatea de predicare din casă în casă, în cadrul căreia datele cu caracter personal sunt colectate de membrii Comunităţii Martorilor lui Iehova, are ca obiect, prin însăşi natura sa, răspandirea credinţei Comunităţii Martorilor lui Iehova la persoane care, aşa cum a arătat în esenţă avocatul general la punctul 40 din concluzii, nu aparţin comunităţii membrilor predicatori. Prin urmare, această activitate este orientată spre exteriorul sferei private a membrilor predicatori. În ceea ce priveşte aspectul dacă faptul că prelucrarea unor date cu caracter personal este efectuată în cadrul unei activităţi referitoare la o practică religioasă poate conferi un caracter exclusiv personal sau domestic activităţii de predicare din casă în casă, trebuie amintit că dreptul la libertatea de conştiinţă şi de religie consacrat la articolul 10 alineatul (1) din cartă implică, printre altele, libertatea oricărei persoane de a-şi manifesta religia sau convingerea individual sau colectiv, în public sau în particular, prin intermediul cultului, al învăţămantului, al practicilor şi al îndeplinirii ritualurilor. Avand în vedere consideraţiile care precedă, trebuie să se răspundă la prima întrebare că articolul 3 alineatul (2) din Directiva 95/46, citit în lumina articolului 10 alineatul (1) din cartă, trebuie interpretat în sensul că colectarea de date cu caracter personal efectuată de membrii unei comunităţi religioase în cadrul unei activităţi de predicare din casă în casă şi prelucrarea ulterioară a acestor date nu constituie nici prelucrare de date cu caracter personal efectuată în scopul exercitării unor activităţi prevăzute la articolul 3 alineatul (2) prima liniuţă[8] din această directivă, nici prelucrare de date cu caracter personal efectuată de persoane fizice în scopul exercitării unei activităţi exclusiv personale sau domestice, în sensul articolului 3 alineatul (2) a doua liniuţă din dispoziţia menţionată[9].

KIT GDPR Premium

 

 

***

[1] Aici.

[2] La 17 septembrie 2013, Comisia pentru protecţia datelor a adoptat, la cererea responsabilului cu protecţia datelor, o decizie prin care a interzis Comunităţii Martorilor lui Iehova să colecteze sau să prelucreze date cu caracter personal în cadrul activităţii de predicare din casă în casă efectuate de membrii săi fără respectarea condiţiilor legale privind prelucrarea unor astfel de date, prevăzute la articolele 8 şi 12 din Legea nr. 523/1999. În plus, Comisia pentru protecţia datelor a obligat această comunitate, în temeiul articolului 44 alineatul (2) din legea menţionată, să ia toate măsurile pentru ca, în termen de şase luni, niciun fel de date cu caracter personal să nu fie colectate în scopurile urmărite de această comunitate fără îndeplinirea condiţiilor menţionate. În motivarea deciziei sale, Comisia pentru protecţia datelor a considerat că colectarea datelor în discuţie de către membrii Comunităţii Martorilor lui Iehova constituia o prelucrare de date cu caracter personal, în sensul legii respective, şi că această comunitate, precum şi membrii săi erau, împreună, operatori în ceea ce priveşte o astfel de prelucrare, aici.

[3] Aici.

[4] Art. 3: Domeniul de aplicare : (1)Prezenta directivă se aplică prelucrării automate, în totalitate sau parţial, precum şi prelucrării neautomate a datelor cu caracter personal, conţinute sau care urmează să fie conţinute într-un sistem de evidenţă a datelor cu caracter personal. (2)Prezenta directivă nu se aplică prelucrării datelor cu caracter personal: – puse în practică pentru exercitarea activităţilor din afara domeniului de aplicare a dreptului comunitar, cum ar fi cele prevăzute în titlurile V şi VI din Tratatul privind Uniunea Europeană şi, în orice caz, prelucrărilor care au ca obiect siguranţa publică, apărarea, securitatea statului (inclusiv bunăstarea economică a statului atunci când aceste prelucrări sunt legate de probleme de securitate a statului) şi activităţile statului în domeniul dreptului penal; – efectuate de către o persoană fizică în cursul unei activităţi exclusiv personale sau domestice, aici.

 

[5] Aici.

[6] Aici.

[7] Aici.

[8] Art. 3: Domeniul de aplicare : (1)Prezenta directivă se aplică prelucrării automate, în totalitate sau parţial, precum şi prelucrării neautomate a datelor cu caracter personal, conţinute sau care urmează să fie conţinute într-un sistem de evidenţă a datelor cu caracter personal. (2)Prezenta directivă nu se aplică prelucrării datelor cu caracter personal: – puse în practică pentru exercitarea activităţilor din afara domeniului de aplicare a dreptului comunitar, cum ar fi cele prevăzute în titlurile V şi VI din Tratatul privind Uniunea Europeană şi, în orice caz, prelucrărilor care au ca obiect siguranţa publică, apărarea, securitatea statului (inclusiv bunăstarea economică a statului atunci când aceste prelucrări sunt legate de probleme de securitate a statului) şi activităţile statului în domeniul dreptului penal; – efectuate de către o persoană fizică în cursul unei activităţi exclusiv personale sau domestice, aici.

[9] Aici.

 

 

 

Vrei să te aliniezi la GPPR? Cum te putem ajuta:

 

 

Vrei să înveți cum să implementezi corect GDPR? Îți recomandăm cursul nostru online cu 28 de module care acoperă integral, teoretic și practic, materia. La finalul cursului vei obține certificatul de absolvire și documentația GDPR (șabloane editabile în Word și Excel) pentru a implementa cu succes. Află mai multe aici 

 

 

[Conținutul prezentului articol nu reprezintă o consultație juridică în temeiul Legii nr. 51/1995 privind organizarea și exercitarea profesiei de avocat, iar site-ul nu își asumă răspunderea pentru conținutul publicat de autori, editori și colaboratori.]


ALTE ARTICOLE

Vrei să primești articolele noastre direct pe mail?

Abonează-te, e gratuit!