CJUE constată că abuzul de poziție dominantă poate fi acoperit de clauza atributivă de competență

C-595/17

Apple Sales International și alții c. MJA, lichidator al eBizcuss.com

Curtea Europeană de Justiție (CJUE) a hotărât că o clauză atributivă de competență ar putea fi aplicabilă plângerilor referitoare la abuzul de poziție dominantă, contrar articolului 102 din TFUE, chiar dacă clauza nu se referă în mod expres la creanțele bazate pe concurență.

Această decizie contrastează cu decizia pronunțată în cauza CDC Hydrogen Peroxide SA (C-352/13), o cerere de despăgubire în legătură cu un contract. În acest caz, CJUE a hotărât că o clauză de jurisdicție ar fi aplicabilă numai creanțelor bazate pe concurență care decurg dintr-un contract, dacă clauza face trimitere expresă la astfel de reclamații.

Potrivit CJUE, cheia pentru a determina dacă concurența este inclusă într-o clauză atributivă de competență (fără referire expresă) este de a examina dacă comportamentul anticoncurențial are legătură cu relația contractuală. În timp ce o înțelegere ilegală nu este, în principiu, legată direct de raportul contractual dintre o parte și un terț, abuzul de poziție dominantă poate fi legat de o relație contractuală, caz în care clauza poate acoperi cererea, indiferent dacă există o referință expresă.

Articolul 23 din Regulamentul Bruxelles I (Regulamentul 44/2001) prevede că, în cazul în care părțile au convenit ca o instanță dintr-un stat membru să aibă competența de a soluționa orice litigii care au apărut sau care pot apărea în legătură cu un anumit raport juridic, această instanță are competență exclusivă, cu excepția cazului în care părțile au convenit altfel. Articolul 25 din Regulamentul Bruxelles republicat(Regulamentul 1215/2012) este similar.

În prezentul caz, a fost încheiat un contract de distribuție între filiala irlandeză Apple, Apple Sales și un distribuitor francez, eBizcuss. Ea prevedea că, în legătură cu eventualele litigii privind “acest acord și relația corespunzătoare dintre părți”, distribuitorul era obligat să depună plângerea la instanțele irlandeze, în timp ce Apple putea să depună o plângere în instanțele irlandeze, în instanțele din țara distribuitorului (Franța, în acest caz) sau în orice stat în care Apple a suferit un prejudiciu.

Distribuitorul (în lichidare) a dat în judecată Apple Sales și alte două companii Apple din Franța pentru abuz de poziție dominantă, argumentând că Apple a asigurat condiții mai bune pentru propria rețea, fără justificare și, prin urmare, a discriminat distribuitorul. Tribunalul Comercial din Paris și Curtea de Apel din Paris au respins cererea și au considerat că, clauza atributivă de competență era valabilă, iar instanțele irlandeze aveau competență exclusivă.

În urma recursului, Curtea de Casație a invocat hotărârea CJUE în cauza CDC Hydrogen Peroxide și a anulat hotărârile instanțelor inferioare. Cazul a fost retrimis instanțelor inferioare, însă, în cele din urmă, prin audierile și apelurile ulterioare, a ajuns la Curtea de Casație, care a trimis CJUE o cerere de decizie preliminară.

Decizia CJUE

CJUE a considerat că o clauză atributivă de competență care se referă, în mod abuziv, la litigiile care decurg din raportul contractual, poate fi aplicabilă unei acțiuni în despăgubire pentru abuz de poziție dominantă, chiar dacă nu se referă în mod expres la creanțele bazate pe concurență.

CJUE a recunoscut contrastul cu decizia sa din cadrul CDC Hydrogen Peroxide, în care a considerat că o clauză atributivă de competență de acest gen nu se va aplica creanțelor bazate pe concurență; asemenea afirmații ar fi acoperite numai dacă s-ar introduce o clauză referitoare la dreptul concurenței.

CJUE a menționat că o clauză atributivă de competență nu se poate aplica decât litigiilor care apar în legătură cu relația juridică specială pe baza căreia a fost încheiat contractul. Scopul este de a evita ca o parte să fie luată prin surprindere de către instanța aleasă, a cărei competență acoperă litigiile rezultate dintr-un raport diferit.

Cheia deciziilor CJUE în cele două cazuri a fost dacă litigiul era în desfășurare în momentul încheierii contractului. Într-o reclamație privind un contract, un reclamant nu ar cunoaște în prealabil cartelul ilegal și nu ar fi putut în mod rezonabil să prevadă acest tip de litigiu atunci când a fost de acord cu clauza atributivă de competență. În consecință, litigiul nu putea fi considerat ca rezultat al relației contractuale dintre părți și (așa cum a fost hotărât în ​​CDC Hydrogen Peroxide) o clauză atributivă de competență nu ar fi aplicabilă în lipsa unei trimiteri explicite la litigiile care decurg din concurență. În schimb, abuzul de poziție dominantă poate rezulta din relațiile contractuale.

În concluzie, CJUE a afirmat că aplicarea unei clauze atributive de competență “nu este exclusă pentru simplul motiv că această clauză nu se referă în mod expres la încălcările dreptului concurenței. În acest context, aplicarea clauzei atributive de competență nu ar reprezenta o surpriză pentru părțile contractante.

 

EVENIMENTE VIITOARE

ALTE ARTICOLE

Vrei să primești articolele noastre direct pe mail?

Abonează-te, e gratuit!