Cesiunea contractului în Noul Cod Civil

Cesiunea contractului este reglementată la art. 1315 – 1320 Cod Civil. Ea reprezintă un mecanism prin care o parte (cedentul) transferă calitatea sa de parte la un contract către un terț (cesionarul). Conform art. 1315 Cod Civil, este necesar acordul celeilalte părți la contract (contractant cedat).

Cesiunea contractului nu trebuie confundată cu cesiunea de creanță.

Astfel cum arată schema de mai sus, înainte de încheierea cesiunii contractului, există un raport obligațional (un contract) între două persoane (cedentul și contractantul cedat). Ca urmare a cesiunii contractului, cesionarul devine parte la contract; raportul obligațional care exista între cedent și contractantul cedat nu mai există. Ca urmare a cesiunii contractului, singurul raport obligațional care mai există este între cesionat și contractantul cedat.

Exemplu: A (locator) a închiriat un imobil către B (locatar). B (cedent) dorește să transfere calitatea sa de chiriaș către un terț, C (cesionar). Pentru a face acest lucru, B (cedent) și C (cesionar) încheie o cesiunea a contractului de locațiune. Pentru ca această cesiune să aibă efecte, trebuie ca A (locatorul și contractantul cedat) să își dea acordul.

Cesiunea contractului nu trebuie confundată cu cesiunea de creanță și nici cu preluarea datoriei.

Cesiunea contractului. Condiții

Pentru a fi valabilă, cesiunea contractului trebuie să respecte condițiile esențiale pentru validitatea oricărei convenții civile (consimțământ, capacitate, obiect, cauză).

În plus față de aceste condiții generale, cesiunea contractului necesită acordul contractantului cedat. Acest lucru deosebește cesiunea contractului de cesiunea de creanță. Cesiunea de creanță este valabilă fără acordul debitorului cedat. Această diferență se explică prin motivul că, în general, persoana creditorului este indiferentă în cadrul cesiunii de creanță. În schimb, persoana contractantului nu este, în general, indiferentă pentru cealaltă parte deoarece. Există, de exemplu, contracte în care calitățile personale ale contractantului contează pentru cealaltă parte.

Acordul contractantului cedat poate preexista cesiunii. De exemplu, în contractul principal poate exista o clauză privind acordul anticipat cu privire la cesiunea contractului. Articolul 1317 alin. (1) Cod Civil prevede că dacă o parte a consimțit în mod anticipat la cesiunea contractului, cesiunea produce efecte față de parte din momentul în care cesiunea îi este notificată sau, după caz, din momentul în care acceptă substituirea. Notificarea se poate realiza prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire.

Ce se întâmplă dacă cealaltă parte nu este de acord cu cesiunea contractului? Poate instanța de judecată să suplinească consimțământul contractantului cedat? Judecătoria Sectorului 6 (sentința civilă nr. 2483/2016), este de părere că instanța nu poate suplini acordul celeilalte părți pentru a opera cesiunea contractului deoarece acest lucru se opune principiului libertății contractuale consacrat de prevederile art. 1169 din codul civil.

Cesiunea contractului și acceptarea acesteia de către contractantul cedat trebuie să respecte forma cerută de lege pentru validitatea contractului cedat.

Efectele cesiunii contractului

Cesiunea are un efect translativ. Astfel, contractul dintre cedent și contractantul cedat se transformă într-un contract între contractantul cedat și cesionar. Cu alte cuvinte, locul cedentului este luat de către cesionar.

Liberarea cedentului față contractantul cedat depinde de voința acestuia din urmă. Potrivit art. 1318 alin. (1) Cod Civil, dacă contractantul cedat a declarat că nu îl liberează pe cedent, atunci acesta din urmă rămâne în continuare obligat dacă cesionarul nu își execută obligațiile. Dacă contractantul cedat a declarat că nu îl liberează pe cedent, atunci contractantul cedat are un drept de regres față de cedent în situația în care cesionarul nu își execută obligațiile. Într-o astfel de situație, contractantul cedat trebuie să notifice cedentului neexecutarea obligațiilor de către cesionar într-un termen de 15 zile de la data neexecutării sau de la data la care a cunoscut faptul neexecutării. Ce se întâmplă dacă termenul notificării nu este respectat? În această situație, contractantul cedat pierde dreptul de regres împotriva cedentului.

Cum va fi noul raport obligațional dintre contractantul cedat și cesionar? Potrivit art. 1319 Cod Civil, contractantul cedat poate opune cesionarului toate excepțiile ce rezultă din contract. Cu toate acestea, contractantul cedat nu poate inova față de cesionar vicii de consimțământ sau alte apărări și excepții născute din raporturile sale cu cedentul decât dacă și-a rezervat acest drept atunci când a consimțit la substituire.

Art. 1320 Cod Civil prevede că cedentul garantează validitatea contractului. Dacă cedentul a garantat față de cesionar și executarea contractului, atunci va fi ținut ca un fideiusor pentru obligațiile contractantului cedat.

Cesiunea contractului vs. cesiunea de creanță

Cesiunea contractului nu trebuie confundată cu cesiunea de creanță. În cazul cesiunii contractului, se transferă ansamblul drepturilor și obligațiilor unei părți. În schimb, în cazul cesiunii de creanță, se transferă doar drepturile de creanță.

Cesiunea contractului vs. preluarea datoriei

Cesiunea contractului nu trebuie confundată cu preluarea datoriei. În cazul cesiunii contractului, se transferă ansamblul drepturilor și obligațiilor unei părți. În schimb, în cazul preluării datoriei, se transferă doar datoria.
ALTE ARTICOLE

Vrei să primești articolele noastre direct pe mail?

Abonează-te, e gratuit!