Certificatul verde digital. Date personale și (ne)discriminare la circulația în UE

Ultima propunere a Comisiei este certificatul verde digital. Ieri răsfoiam în redacție propunerea de regulament a Comisiei cu privire introducerea certificatului verde digital și ne-am oprit privirea asupra a două probleme de interes: (ne)discriminarea și datele personale. Pe de o parte, cetățenii europeni sunt îngrijorați de faptul că acest certificat ar colecta un volum mare de date personale sensibile, iar pe de altă parte, sunt îngrijorați cu privire la faptul că vor fi discriminați atunci când doresc să călătorească în spațiul UE.

În ce privește (ne)discriminarea, Comisia pare să fi găsit o soluție de a nu discrimina pe cei care nu s-au vaccinat. În prezent, certificatul verde digital este acordat (1) celor vaccinați (certificat de vaccinare); (2) celor care au fost testați negativ (certificat de testare); (3) celor care s-au recuperat din Covid-19 (certificat de recuperare). Cei care nu s-au vaccinat pot călători în UE dacă se testează, iar testul este negativ sau sub rezerva măsurilor de carantinare/izolare. Cu toate acestea, Organizația Privacy International subliniază într-un articol faptul că atât timp cât nu toată lumea are acces efectiv la vaccin, orice sistem ce solicită un pașaport va fi inechitabil.

În ce privește datele personale, Comisia explică faptul că certificatele conțin date medicale sensibile și trebuie respectat RGPD. Prin urmare, Comisia este de părere că este nevoie de un nivel ridicat de protecție al datelor personale, precum și că ar trebui prelucrată cantitatea minimă de date și nu ar trebui creată o bază centrală de date a persoanelor. Comisia atrage atenția că certificatul verde digital va prelucra date privind sănătatea și că poate interfera cu anumite drepturi fundamentale, printre care dreptul la viață privată și dreptul la protecția datelor cu caracter personal.

KIT GDPR Premium

 

Organizația Privacy International afirmă în acest articol că certificatul poate fi un cal troian pentru a răspândi identitatea digitală. Cu toate acestea, Comisia subliniază că regulamentul nu va institui o bază europeană comună cu cei vaccinați, testați sau recuperați. Comisia va crea totuși un portal comun de acces, însă, astfel cum explică în secțiunea de „întrebări și răspunsuri”, portalul comun de acces al statelor membre va verifica doar semnătura electronică și nu va furniza acces și la datele personale. În cuvintele Comisiei:

„Comisia Europeană va crea un portal de acces. Prin acest portal, toate semnăturile adeverințelor pot fi verificate în întreaga UE. Datele cu caracter personal ale deținătorului adeverinței nu trec prin portal, deoarece nu sunt necesare pentru a se verifica semnătura digitală”.

În anexa propunerii de regulament, se indică o listă minimă de date personale și alte informații ce vor fi conținute de certificatul verde digital.

Astfel, pentru cei vaccinați, certificatul va conține, printre altele, următoarele informații și date personale: numele și prenumele, data nașterii, vaccinul/ statul membru unde s-a realizat vaccinarea, un identificator unic al certificatului.

Pentru cei testați, certificatul verde digital va conține, printre altele, următoarele informații și date personale: numele și prenumele, data nașterii, testul efectuat, ora și data testării, rezultatul testului statul membru unde s-a realizat testarea,  un identificator unic al certificatului.

Pentru cei recuperați, certificatul verde digital va conține, printre altele, următoarele informații și date personale: numele și prenumele, data nașterii, data primului test pozitiv, statul membru unde s-a realizat testarea, valabilitatea certificatului (nu mai mult de 180 de zile după data primei testări), un identificator unic al certificatului.

 

Va fi interesat de observat și punctul de vedere al Autorității Europene pentru Protecția Datelor cu privire la această inițiativă. Probabil acest articol va continua.

 

Alte articole preferate de cititori:

 

[Conținutul prezentului articol nu reprezintă o consultație juridică în temeiul Legii nr. 51/1995 privind organizarea și exercitarea profesiei de avocat, iar site-ul nu își asumă răspunderea pentru conținutul publicat de autori, editori și colaboratori.]


ALTE ARTICOLE

Vrei să primești articolele noastre direct pe mail?

Abonează-te, e gratuit!