Certificatul de Urbanism. Despre regimul juridic, economic și tehnic al imobilelor

Urbanismul se referă la studiul orașelor, al mediului economic, cultural, politic, geografic, precum și al impactului elementelor precizate asupra fondului construit. Urbanismul și amenajarea teritorială sunt reglementate în România prin Legea nr. 350/2001. În cadrul acesteia sunt cuprinse dispoziții privind certificatul de urbanism, calificat drept actul public emis de către autoritățile administrației publice locale, prin care se fac cunoscute solicitantului elementele privind regimul juridic, economic și tehnic al unui imobil.

Cadrul legal privind amenajarea teritoriului și urbanismul

 • Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul;
 • Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul și de elaborare și actualizare a documentațiilor de urbanism;
 • Ordinul nr. 233/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul și de elaborare și actualizare a documentațiilor de urbanism

Certificatul de urbanism – aspecte punctuale

Cum se asigură aplicarea documentațiilor de amenajare a teritoriului și de urbanism aprobate?

În temeiul Secțiunii a 4-a, art. 28 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, aplicarea documentațiilor de amenajare a teritoriului și de urbanism aprobate se asigură prin eliberarea certificatului de urbanism.

 


Ce este certificatul de urbanism?

Conform prevederilor legale, certificatul de urbanism este un act de informare, care are caracter obligatoriu. Prin intermediul certificatului de urbanism, autoritatea administrației publice județene sau locale face cunoscute următoarele aspecte:

 • Regimul juridic al imobilelor;
 • Regimul economic al imobilelor;
 • Regimul tehnic al imobilelor;
 • Condițiile necesare pentru realizarea unor investiții, tranzacții imobiliare sau alte operațiuni imobiliare.

Pentru ce trebuie emis certificatul de urbanism?

În temeiul art. 29 alin. (2) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, certificatul de urbanism trebuie emis pentru:

 • adjudecarea prin licitație a lucrărilor de proiectare și de execuție a lucrărilor publice;
 • pentru întocmirea documentațiilor cadastrale de dezmembrare a terenurilor situate în intravilanul localităților (în cel puțin 3 parcele) atunci când operațiunile respective au ca obiect realizarea de lucrări de construcții și de infrastructură.

În caz de vânzare sau cumpărare a imobilelor, oricare dintre părțile actului juridic are posibilitatea de a solicita emiterea certificatului de urbanism.

Cum se eliberează certificatul de urbanism?

Certificatul de urbanism se eliberează, conform art. 29 alin. (3) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, la cererea oricărui solicitant, persoană fizică sau juridică, care este interesată de datele și reglementările cărora este supus bunul imobil.  Certificatul de urbanism nu conferă însă drept de executare a lucrărilor de construire, amenajare sau plantare.

În cuprinsul certificatului de urbanism se va menționa în mod obligatoriu scopul eliberării acestuia.

Cum se eliberează certificatul de urbanism pentru destinații speciale?

Certificatul de urbanism pentru destinații speciale se eliberează în temeiul și cu respectarea documentațiilor aferente obiectivelor cu caracter militar, elaborate și aprobate de Ministerul Apărării Naționale, Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul Român de Informații, Serviciul de Informații Externe, Serviciul de Telecomunicații Speciale și Serviciul de Protecție și Pază, după caz, pe baza avizului Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene.

Te-ar putea interesa și:

Se pot elibera mai multe certificate de urbanism pentru aceeași parcelă?

Conform art. 30 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, pentru aceeași parcelă se pot elibera mai multe certificate de urbanism, însă în această situație conținutul certificatelor (bazat pe documentațiile de amenajare a teritoriului și de urbanism) și celelalte reglementări în domeniu trebuie să fie aceleași pentru toți solicitanții. În atare situație nu este necesară solicitarea actului de proprietate asupra imobilului în scopul emiterii certificatului de urbanism.

Care sunt elementele pe care le curpinde certificatul de urbanism?

În temeiul art. 31 Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, certificatul de urbanism cuprinde următoarele elemente privind următoarele aspecte:

 • regimul juridic al imobilului;
 • regimul economic al imobilului;
 • regimul tehnic al imobilului;
 • regimul de actualizare/modificare a documentațiilor de urbanism și a regulamentelor locale aferente.

Cine emite certificatul de urbanism?

Certificatul de urbanism se emite de către aceleași autorități ale administrației publice locale care emit autorizațiile de construire (în virtutea competențelor stabilite de legislația în vigoare).

În ce termen se eliberează certificatul de urbanism solicitantului?

Certificatul de urbanism se va elibera solicitantului în termen de cel mult 30 de zile de la data înregistrării cererii acestuia. Durata de valabilitate a certificatului de urbanism se stabilește de emitent în conformitate cu legea, în raport de importanța zonei și a investiției. Emiterea certificatelor de urbanism incomplete, cu date eronate sau cu nerespectarea prevederilor cuprinse în documentațiile de urbanism aprobate atrage răspunderea disciplinară, administrative, contravențională, civilă sau penală, după caz, în conformitate cu legea.

Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul și de elaborare și actualizare a documentațiilor de urbanism din 26.02.2016

În temeiul art. 18 alin. (7) din cadrul Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul și de elaborare și actualizare a documentațiilor de urbanism din 26.02.2016, Planul Urbanistic Zonal (P.U.Z.) și regulamentul local de urbanism aferent acestuia, odată ce au fost aprobate, sunt utilizate la eliberarea certificatelor de urbanism și la emiterea autorizaților de construire pentru obiective din zona ce face obiectul P.U.Z.

De asemenea, conform prevederilor art. 36 alin. (9) și art. 37 din lege comunele care nu pot asigura organizarea structurii de specialitate în domeniul amenajării teritoriului și urbanismului în cadrul aparatului pot forma asociații de dezvoltare intercomunitară, constituite în condițiile legii, împreună cu alte comune sau cu orașe, în vederea asigurării furnizării în comun a serviciilor publice privind planificarea urbană și teritorială, eliberarea certificatelor de urbanism și a autorizațiilor de construire.

Ordinul nr. 233/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul și de elaborare și actualizare a documentațiilor de urbanism

În temeiul prezentului ordin, art. 1, sunt aprobate Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul și de elaborare și actualizare a documentațiilor de urbanism. Conform art. 2, autoritățile administrației publice locale care au elaborat planuri de mobilitate urbană au obligația ca, în termen de maximum 12 luni de la publicarea în Monitorul Oficial al României a prezentului ordin, să demareze procedurile de actualizare în vederea completării și corelării structurii și conținutului planurilor de mobilitate urbană cu prevederile prezentului ordin.

ALTE ARTICOLE

Vrei să primești articolele noastre direct pe mail?

Abonează-te, e gratuit!