România, condamnată la CEDO pentru întârzierea în soluționarea unui dosar penal de violență domestică

Siguranța și protecția în sânul propriei familii este un vis îndepărtat pentru multe femei și copii acestora.  Realitatea din România ne dezvăluie adesea un peisaj sumbru, în care victimele violenței domestice se luptă nu doar cu trauma personală, ci și cu o călătorie obositoare prin coridoarele justiției pentru a căuta protecție și recunoaștere. În acest context, hotărârea Curții Europene a Drepturilor Omului (CEDO) din 2023 în Cauza P. împotriva României marchează un moment crucial, subliniind importanța unui răspuns juridic eficient la violența domestică.

În cauza P. împotriva României, prin hotărârea din 12 decembrie 2023, România a fost condamnată la CEDO pentru încălcarea art. 3 din Convenție Europeană a Drepturilor Omului într-un caz unde procesul de urmărire penală îndreptat împotriva violenței domestice nu a fost efectiv. Deși reclamanta a sesizat autoritățile cu privire la comportamentul violent al soțului său, investigațiile au durat aproape cinci ani, ceea ce a condus la prescripția răspunderii penale a suspectului pentru unele dintre faptele denunțate. Această durată excesiv de lungă a urmăririi penale a subminat serios posibilitatea de a aduce agresorul în fața justiției și de a oferi victimei protecția și reparația necesare.

 

Te-ar putea interesa și: 

 

De unde a pornit totul?

În centrul acestei cauze se află doamna P., o femeie din România, care a devenit victimă a violenței domestice repetate, suferite atât ea cât și copiii săi din partea soțului. Situația gravă a fost documentată prin certificate medico-legale și rapoarte de expertiză, inclusiv o evaluare psihologică a copiilor care a atestat impactul psihologic profund al violențelor asupra acestora.

Doamna P. a depus o plângere penală în 2018, dar a fost confruntată cu o lungă perioadă de așteptare și cu tergiversarea procesului penal. Plângerea penală a fost depusă de reclamantă la data de 24 septembrie 2018, iar organele de urmărire penală l-au audiat pe inculpat peste aproximativ 2 ani, în iulie 2020.  După 5 ani de la depunerea plângerii, parchetul a clasat definitiv cauza pentru lipsa probelor suficiente împotriva suspectului și pentru prescrierea răspunderii penale.

Doamna P s-a adresat la CEDO, invocând încălcarea art. 3 din Convenție, referitor la interzicerea torturii și a tratamentelor sau pedepselor inumane sau degradante.

Ce a decis CEDO?

Curtea a constatat că autoritățile române nu au acționat cu diligența necesară pentru a proteja victimele și a asigura o urmărire penală efectivă a faptelor de violență domestică. Deși legislația națională prevede mecanisme de protecție, aplicarea lor deficitară și întârzierea în soluționarea cazurilor nu doar că perpetuează suferința victimelor, dar oferă și un sentiment de impunitate agresorilor.

Curtea a subliniat necesitatea unei abordări care să recunoască specificul și gravitatea violenței domestice, inclusiv impactul acesteia asupra copiilor, și a acordat reclamantei o compensație de 12.500 EURO pentru prejudiciul moral suferit.

 

Hotărârea a fost publicată în Mon

 

Implementează GDPR și evită amenzile! 

 

Implicații și perspective

Această hotărâre reprezintă un pas important în lupta împotriva violenței domestice, reamintind statelor membre ale Convenției despre obligațiile lor de a proteja victimele și de a asigura un răspuns juridic prompt și eficient. Ea evidențiază, de asemenea, importanța accesului la justiție pentru victime și nevoia de a îmbunătăți practicile instituționale pentru a preveni tergiversările și pentru a oferi protecție reală.

În încheiere, hotărârea CEDO în Cauza P. împotriva României nu este doar o victorie pentru reclamantă, ci și un semnal de alarmă pentru toate statele, care sunt chemate să își reevalueze și să își intensifice eforturile în combaterea violenței domestice. Acest caz arată că dreptul la protecție și la un proces echitabil este fundamental și trebuie respectat în toate circumstanțele, punând bazele pentru un viitor în care siguranța în sânul familiei nu va mai fi un ideal, ci o realitate pentru toți.

 

 

 

 

ALTE ARTICOLE

Vrei să primești articolele noastre direct pe mail?

Abonează-te, e gratuit!