CEDO. Gaskin c. Regatului Unit. Accesul copiilor abandonați la informațiile privind familiile adoptive

Convenția Europeană a Drepturilor Omului (CoEDO) reglementează în cadrul art. 8 dreptul la respectarea vieții private și de familie. Structura acestuia este următoarea:

  1. Orice persoană are dreptul la respectarea vieţii sale private şi de familie, a domiciliului său şi a corespondenţei sale.
  2. Nu este admis amestecul unei autorităţi publice în exercitarea acestui drept decât în măsura în care acesta este prevăzut de lege şi constituie, într-o societate democratică, o măsură necesară pentru securitatea naţională, siguranţa publică, bunăstarea economică a ţării, apărarea ordinii şi prevenirea faptelor penale, protecţia sănătăţii, a moralei, a drepturilor şi a libertăţilor altora.

Respectarea dreptului la viață privată este primordială. Încălcarea dreptului la viață privată este reliefată la nivel internațional prin jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului, Cauza Gaskin împotriva Regatului Unit.

Situația faptică:

Reclamantul este cetăţean britanic şi s-a născut la 2 decembrie 1959. După decesul mamei sale, la 1 septembrie 1960, el a fost luat în grija comunităţii din Liverpool, în temeiul articolului 1 din legea din 1984 cu privire la copii (Children Act, „legea din 1948”). Cu excepţia a cinci perioade, care variază de la o săptămână la cinci luni pe parcursul cărora el a fost încredinţat în grija tatălui său, reclamantul a rămas instituţionalizat, cu acordul acestuia, până în 18 iunie 1974. Reclamantul a încetat să se mai afle în grija comuninăţii la 2 decembrie 1977, ziua în care Dl Gaskin a atins vârsta majoratului (optsprezece ani). În toată această perioadă, cel interesat sade la diverşi părinţi adoptivi. El pretinde că a fost maltratat şi încearcă să afle unde, la cine şi în ce condiţii a trăit, pentru a-şi putea depăşi problemele şi a-şi cunoaşte trecutul. La atingerea vârstei majoratului reclamantul, care fusese luat în îngrijire când era minor, dorea să afle informații despre trecutul său, pentru a-și depăși problemele personale. I-a fost refuzat accesul la dosar pe motiv că acesta conținea informații confidențiale.

 

Te-ar putea interesa și:

 

Decizia Curții Europene a Drepturilor Omului:

Curtea a hotărât că, în speță, a fost încălcat art. 8 din Convenție, constatând că procedurile urmate nu au asigurat respectarea vieții private și de familie a reclamantului, astfel cum prevede respectivul articol. A notat, în special, că persoanele aflate în situația reclamantului aveau un interes vital, protejat de Convenție, de a primi informațiile necesare pentru a-și cunoaște și înțelege copilăria și dezvoltarea timpurie.

Pe de altă parte, trebuie avut în vedere că păstrarea confidențialității registrelor publice este importantă pentru a primi informații obiective și fiabile, și că această confidențialitate poate fi, de asemenea, necesară pentru protecția persoanelor terțe.

KIT GDPR Premium

 

Conform jurisprudenţei constante a Curţii, pentru a şti dacă a existat o asemenea obligaţie se va lua în consideraţie „echilibrul just ce trebuie stabilit între interesul general şi cel al individului”; „căutând acest echilibru, obiectivele enumerate în paragraful 2 din articolul 8 (art. 8-2) pot juca un anumit rol, cu atât mai mult că această dispoziţie vorbeşte doar de „ingerinţele” în exercitarea dreptului protejat de primul paragraf şi vizează în consecinţă obligaţiile negative care decurg” (hotărârea Rees din 17 octombrie 1986, Seria A nr. 106, p. 15, paragraful 37). În opinia Curţii, persoanele aflate în situaţia reclamantului au un interes primordial protejat de Convenţie, de a primi informaţiile care le sunt necesare pentru a cunoaşte şi înţelege copilăria şi anii lor de formare. Cu toate acestea, trebuie, să se ia în consideraţie de asemenea, faptul că caracterul confidenţial al dosarelor oficiale are o importanţă deosebită în cazul în care se doreşte colectarea informaţiilor obiective şi sigure; în afară de aceasta, poate fi necesar de a proteja terţii. În ce priveşte acest ultim aspect, un sistem precum cel britanic, care permite accesul la dosare în dependenţă de consimţământul informatorilor, poate fi considerat în principiu compatibil cu articolul 8 (art. 8 ), ţinându-se cont de marja de apreciere a Statului. Cu toate acestea, Curtea consideră că în acest sistem interesele individului care caută acces la dosarele cu privire la viaţa sa privată şi de familie trebuie să fie asigurate atunci când un informator nu răspunde sau nu-şi dă consimţământul. Nu a fost la fel şi în speţă. Astfel procedurile urmărite nu au asigurat vieţii private şi de familie a Dlui Gaskin respectarea prevăzută de articolul 8 (art. 8), care a fost deci încălcat.

Cum trebuie înțeles dreptul la respectarea vieții private și de familie potrivit jurisprudenței CEDO?

  • Persoanele aflate în situații speciale (aflate în grija comunității, ca urmare a decesului unuia dintre părinți) au un interes vital în primirea informațiilor necesare în scopul cunoașterii și înțelegerii copilăriei lor;
  • La solicitarea și furnizarea de informații trebuie să se țină cont și de caracterul confidențial al acestora;
  • Condiționarea accesului la informație de consimțământul persoanei care trebuie să realizeze informarea nu este, de principiu, în sistemul britanic, incompatibilă cu prevederile art. 8 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului;
  • Condiționarea accesului la informație de consimțământul persoanei care trebuie să realizeze informarea trebuie să asigure și alte mijloace de acces la informație, atunci când această persoană nu răspunde sau nu consimte la furnizarea informațiilor privind viața privată sau de familie.

 

Vrei să te aliniezi la GPPR? Cum te putem ajuta:

 

Vrei să înveți cum să implementezi corect GDPR? Îți recomandăm cursul nostru online cu 28 de module care acoperă integral, teoretic și practic, materia. La finalul cursului vei obține certificatul de absolvire și documentația GDPR (șabloane editabile în Word și Excel) pentru a implementa cu succes. Află mai multe aici 


ALTE ARTICOLE

Vrei să primești articolele noastre direct pe mail?

Abonează-te, e gratuit!