Ce sunt actele juridice consensuale conform Codului Civil român?

Ce sunt actele juridice consensuale? Potrivit art. 1174 Cod Civil, actele juridice pot fi consensuale, solemne și reale. Alineatul (2) al art. 1174 Cod Civil prevede că un contract este consensual atunci când se formează prin simplul acord de voință al părților. Astfel cum s-a afirmat în doctrină „actul juridic consensual este acel act juridic care ia naștere în mod valabil prin simpla manifestare de voință a părții sau a părților, neînsoțită de niciun fel de formă [art. 1174 alin. (2) C. Civ]. Chiar dacă părțile înțeleg să însoțească manifestarea de voință de redactarea unui înscris care să o consemneze, ele o fac nu pentru validitatea actului, ci pentru a-și asigura un mijloc de probă privind încheierea și conținutul acesteia. Trebuie subliniat că, din punctul de vedere al formei în care se încheie actele juridice, actul juridic consensual reprezintă regula, vorbindu-se astfel despre principiul consensualismului (art. 1178 Cod Civil)”[1]. Cu alte cuvinte, actele juridice consensuale sunt acelea care nu sunt ținute să respecte vreo anumită formă (de exemplu, actele juridice consensuale nu sunt obligatorii a fi în formă scrisă), simplul acord de voință fiind suficient pentru validitatea acestora. Dacă părțile recurg la o formă (de exemplu, forma scrisă), o fac pentru a proba existența acordului de voință. Majoritatea contractelor sunt acte juridice consensuale.

[1] G. Boroi, C. A. Anghelescu, Curs de drept civil. Partea Generală, Ediția a 3-a, Ed. Hamangiu, București, 2021, p. 133.


ALTE ARTICOLE

Vrei să primești articolele noastre direct pe mail?

Abonează-te, e gratuit!