Ce măsuri anti-COVID vor respecta cursurile și workshop-urile în perioada următoare?

La data de 3 iulie 2020 a fost publicat în Monitorul Oficial cu numărul 587  Ordinul 1228/2020 privind măsurile de prevenire a răspândirii infecţiei cu noul coronavirus SARS-CoV-2 care trebuie implementate de către cei care organizează cursuri de perfecţionare, formare, instruire şi workshopuri pentru adulţi, inclusiv cele organizate pentru implementarea proiectelor finanţate din fonduri europene, precum şi unele activităţi specifice organizate de către instituţiile cu atribuţii în domeniul apărării naţionale, ordinii şi siguranţei publice şi cele din domeniul diplomatic.

Art. 1

Se aprobă măsurile de prevenire a răspândirii infecţiei cu noul coronavirus SARS-CoV-2 care trebuie implementate de către cei care organizează cursuri de perfecţionare, formare, instruire şi workshopuri pentru adulţi, inclusiv cele organizate pentru implementarea proiectelor finanţate din fonduri europene, precum şi unele activităţi specifice organizate de către instituţiile cu atribuţii în domeniul apărării naţionale, ordinii şi siguranţei publice şi cele din domeniul diplomatic, după cum urmează:

 1. organizarea de cursuri de instruire şi workshopuri pentru adulţi, inclusiv cele organizate pentru implementarea proiectelor finanţate din fonduri europene, cu participarea a cel mult 20 de persoane şi cu respectarea regulilor de distanţare fizică, a principiilor şi măsurilor generale prevăzute în prezentul ordin;
 2. organizarea şi desfăşurarea de către instituţiile cu atribuţii în domeniul apărării naţionale, ordinii şi siguranţei publice, în aer liber, a activităţilor specifice, cu participarea a maximum 200 de persoane şi sub supravegherea unui medic epidemiolog din cadrul structurilor medicale ale acestora, cu respectarea regulilor de distanţare fizică, a principiilor şi măsurilor generale prevăzute în prezentul ordin, precum şi a celor referitoare la activităţile desfăşurate în aer liber;
 3. organizarea şi desfăşurarea activităţilor specifice din domeniul diplomatic, la sediile ambasadelor, organizate în aer liber, astfel încât să fie asigurată o suprafaţă de minimum 4 mp pentru fiecare persoană participantă şi cu respectarea regulilor de distanţare fizică, a principiilor şi măsurilor generale prevăzute în prezentul ordin[1].

Art. 2

Principiile generale de prevenire a infecţiei cu SARS-CoV-2 sunt următoarele:

 1. Desfăşurarea pregătirii teoretice trebuie să se facă cu precădere on-line.
 2. Pentru activităţile din sălile de curs se va asigura respectarea distanţării fizice – distanţă minimă de 1,5 m între două persoane apropiate.
 3. Se va asigura triajul epidemiologic la începerea fiecărei sesiuni de instruire.
 4. Se vor asigura dispensere pentru dezinfecţia mâinilor (substanţe antiseptice pe bază de alcool) care se vor reumple ori de câte ori este necesar.
 5. Se vor asigura facilităţile necesare pentru spălarea frecventă a mâinilor cu apă şi săpun.
 6. Se va asigura respectarea gesturilor de barieră (purtarea obligatorie a măştii faciale în spaţiile închise, folosirea batistei de unică folosinţă în caz de strănut sau tuse sau tuse/strănut în plica cotului).
 7. Se vor asigura curăţarea minuţioasă cu detergent şi apă, apoi dezinfectarea spaţiilor şi echipamentelor cu biocide şi virucide avizate.
 8. Se vor asigura informarea şi comunicarea privind măsurile de prevenire a infecţiei cu SARS-CoV-2[2].

KIT GDPR Premium

 

Art. 3

Măsurile generale înainte de începerea activităţii, în actualul context epidemiologic, sunt următoarele:

 1. Se vor realiza prestabilirea şi marcarea circuitelor de acces şi ieşire din unitate astfel încât să se asigure păstrarea distanţării sociale; intrarea şi ieşirea din unitate se vor face respectând un circuit separat al persoanelor care intră faţă de cele care ies.
 2. afişarea grafică în locuri vizibile a regulilor generale ce trebuie respectate;
 3. asigurarea amplasării dispenserelor cu dezinfectant pentru mâini pe bază de alcool, la intrarea în unitate şi la intrarea în sălile de activităţi;
 4. transmiterea materialelor de curs/fişelor de lucru/ suporturilor de curs în format electronic.

 

Art. 4

Măsurile generale la intrarea în unitate sunt următoarele:

 1. Toţi cursanţii şi personalul vor purta mască de protecţie în spaţiile închise care să acopere nasul şi gura.
 2. Se va realiza păstrarea distanţării sociale de minimum 1,5 m între persoane.
 3. Se va asigura dezinfectarea mâinilor cu apă şi săpun şi/sau soluţii pe baza de alcool.
 4. Amplasarea unui covor dezinfectant la intrarea în unitate;
 5. Efectuarea triajului epidemiologic al personalului angajat şi cursanţilor se efectuează la începutul programului, de către o persoană desemnată anume în acest scop. Dacă se constată menţinerea unei temperaturi peste 37,3° Celsius sau/şi prezenţa de simptome respiratorii şi/sau alte semne/simptome de boli infecto-contagioase acute, personalul/cursantul nu va fi primit la program. Personalul/Cursantul cu simptome respiratorii, febră şi cu oricare alte semne/simptome de boli infecto-contagioase acute nu se va prezenta la lucru/cursuri şi va anunţa această situaţie conducătorului instituţiei.
 6. Personalul/Cursantul care a venit în contact apropiat cu o persoană confirmată cu SARS-CoV-2 nu se va prezenta la serviciu/cursuri şi va anunţa această situaţie conducătorului instituţiei.
 7. Personalul/Cursantul care prezintă semne specifice cazului suspect SARS-CoV-2 în timp ce este la cursuri trebuie să fie izolat într-un spaţiu special amenajat şi să contacteze furnizorii de servicii de sănătate (medicul de familie sau serviciul 112, după caz)[4].

 

Art. 5

Măsurile de prevenire şi protecţie pentru perioada activităţilor teoretice şi practice sunt următoarele:

 1. Înainte de începerea activităţilor de pregătire teoretică/ practică/examinare se vor realiza curăţenia şi dezinfecţia minuţioasă a încăperii, suprafeţelor, echipamentelor cu substanţe biocide/virucide avizate, urmate de aerisirea spaţiilor minimum 10 minute.
 2. Spaţiile trebuie aerisite şi în pauzele de curs.
 3. La intrarea în sălile de pregătire teoretică/practică/ examinare vor fi amplasate dispensere cu soluţii dezinfectante pe bază de alcool, iar accesul în sală se va realiza doar după dezinfectarea mâinilor.
 4. Activitatea de pregătire teoretică se va desfăşura în grupe cu un număr maxim de 20 de cursanţi, iar cea practică în grupe cu maximum 15 cursanţi, în funcţie de spaţiul aflat la dispoziţie – cu păstrarea distanţei de minimum 1,5 m între două persoane/ cursanţi.
 5. Organizarea programului de funcţionare a grupelor aflate în procesul de formare se va face astfel încât să existe o decalare de începere a programului, având în vedere evitarea aglomerării spaţiilor comune (holuri, toalete etc.).
 6. Cursanţii, formatorii şi toţi ceilalţi angajaţi ai unităţii au obligaţia de a purta corect în spaţiile închise masca de protecţie.
 7. Se vor face pauze de cel puţin 15 minute, la fiecare 45 de minute de activitate, timp în care se va efectua obligatoriu aerisirea sălilor.
 8. Se va realiza dezinfecţia regulată a mânerelor uşilor (săli de curs, recepţie, toalete etc.) după fiecare pauză.
 9. amplasarea la ieşirea din sediu a unor pubele cu capac şi cu pedală prevăzute cu saci de plastic în care vor fi eliminate măştile faciale şi mănuşile;
 10. În incinta centrelor de formare profesională vor avea acces doar cursanţii activi; înscrierile noilor cursanţi şi eliberarea certificatelor de absolvire se vor face pe bază de programare telefonică sau on-line, evitând astfel aglomerarea de persoane în spaţiile de recepţie/aşteptare.

 

 

Vrei să te aliniezi la GPPR? Cum te putem ajuta:

 

Te-ar putea interesa și:

 

[Conținutul prezentului articol nu reprezintă o consultație juridică în temeiul Legii nr. 51/1995 privind organizarea și exercitarea profesiei de avocat, iar site-ul nu își asumă răspunderea pentru conținutul publicat de autori, editori și colaboratori.]


ALTE ARTICOLE

Vrei să primești articolele noastre direct pe mail?

Abonează-te, e gratuit!