Ce înseamnă noțiunea de nulitate relativă?

Natura interesului ocrotit de dispoziția legală care a fost nesocotită la încheierea actului civil ramifică nulitatea între nulitatea absolută și nulitatea relativă[1]. Nulitatea absolută intervine pentru nesocotirea unor interese generale, iar nulitatea relativă intervine pentru încălcarea unor interese particulare. Astfel cum s-a afirmat în doctrină „nulitatea relativă este aceea care sancționează nerespectarea, la încheierea actului juridic civil, a unei norme juridice care ocrotește un interes individual (particular), deci a unei norme juridice imperative de ordine privată, care instituie o condiție de validitate pentru încheierea actului juridic”[2]. Intervenirea nulității absolute este semnalată ca atare de Codul Civil prin utilizarea unor sintagme precum „nulitate relativă” sau „act anulabil”.

[1] G. Boroi, C. A. Anghelescu, Curs de drept civil. Partea Generală, Ediția a 3-a, Ed. Hamangiu, București, 2021, p. 272.

[2] Ibidem.ALTE ARTICOLE

Vrei să primești articolele noastre direct pe mail?

Abonează-te, e gratuit!