Ce înseamnă noțiunea de nulitate absolută?

În funcție de natura interesului ocrotit de dispoziția legală care a fost nesocotită la încheierea actului civil, legea distinge între nulitatea absolută și nulitatea relativă[1]. Astfel cum s-a afirmat în doctrină „nulitatea absolută este aceea care sancționează nerespectarea, la încheierea actului juridic civil, a unei norme juridice care ocrotește un interes general, deci a unei norme juridice imperative de ordine publică, desigur, care instituie o condiție de validitate pentru încheierea actului juridic”[2]. Intervenirea nulității absolute este semnalată ca atare de Codul Civil prin utilizarea unor sintagme precum „nulitate absolută”, „act nul” sau „constatarea nulității”.

 

[1] G. Boroi, C. A. Anghelescu, Curs de drept civil. Partea Generală, Ediția a 3-a, Ed. Hamangiu, București, 2021, p. 272.

[2] Ibidem.

ALTE ARTICOLE

Vrei să primești articolele noastre direct pe mail?

Abonează-te, e gratuit!