Ce înseamnă noțiunea de modalitate a dreptului de proprietate?

Înainte de a înțelege noțiunea de modalitate a dreptului de proprietate, este util de precizat faptul că art. 555 din Codul Civil prevede că dreptul de proprietate privată este susceptibil de a avea modalități și dezmembrăminte. Cu toate acestea, profesorul Stoica este de părere că noțiunea de modalitate a dreptului de proprietate are o sferă de aplicabilitate mult mai largă, aplicându-se nu doar dreptului de proprietate, ci și celorlalte drepturi reale (e.g. dreptul de superficie, dreptul de uzufruct, dreptul de uz, dreptul de abitație, dreptul de servitute, dreptul de administrare)[1]. Într-adevăr, dreptul de proprietate este afectat de modalități atunci când proprietatea aparține concomitent mai multor titulari (e.g. proprietate comună pe cote-părți, proprietate comună în devălmășie) sau dreptul de proprietate a fost dobândit de către titular prin intermediul unui act juridic lovit de nulitate relativă sau afectat de o condiție rezolutorie[2]. În actuala legislație, există următoarele modalități ale dreptului de proprietate: proprietatea rezolubilă, proprietatea anulabilă și proprietatea comună.

Referințe:

[1] Valeriu Stoica, Drept civil. Drepturile reale principale, Ed. C.H. Beck, București, 2009, p. 251.

[2] Corneliu Bîrsan, Drept civil. Drepturile reale principale, Ediția a 4-a, revizuită și actualizată, Editura Hamangiu, București, 2020, p. 229.

ALTE ARTICOLE

Vrei să primești articolele noastre direct pe mail?

Abonează-te, e gratuit!