Ce este un drept subiectiv principal?

Un drept subiectiv principal este un drept care are o existență de sine stătătoare, fără a depinde de alte drepturi[1]. Toate drepturile nepatrimoniale sunt principale, deoarece ele nu depinde de alte drepturi[2]. Drepturile patrimoniale pot fi accesorii și principale[3]. Drepturile patrimoniale principale se subclasifică în drepturi reale principale și drepturi de creanță principale[4]. Drepturile reale principale sunt dreptul de proprietate și dezmembrămintele dreptului de proprietate (e.g., dreptul de uzufruct, dreptul de uz, dreptul de abitație, dreptul de superficie, dreptul de servitute). Drepturile de creanță principale sunt majoritatea drepturilor de creanță[5].

 

Referințe:

[1] G. Boroi, C. A. Anghelescu, Curs de drept civil. Partea Generală, Ediția a 3-a, revizuită și adăugită, Ed. Hamangiu, București, 2021, p. 67.

[2] Ibidem.

[3] C. T. Ungureanu, I.-S. Toader, Drept civil. Partea Generală. Persoanele, Ediția a 4-a, revizuită și adăugită, Ed. Hamangiu, București, 2019, p. 122.

[4] Ibidem.

[5] Idem, p. 124.

ALTE ARTICOLE

Vrei să primești articolele noastre direct pe mail?

Abonează-te, e gratuit!